Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10259
Назва: Нормативні показники роботи зубних техніків при виготовленні поодиноких коронок на імплантатах
Інші назви: The dental technicians performance standards in manufacturing the single crowns on implants
Автори: Дієв, Є. В.
Дієва, Т. В.
Обідняк, В. З.
Diiev, E. V.
Diieva, T. V.
Obidnyak, V. Z.
Ключові слова: дентальні імплантати
поодинокі коронки
хронометраж
нормативи часу
норми часу
УОТ
дентальные имплантаты
одиночные коронки
хронометраж
нормативы времени
нормы времени
УЕТ
dental implants
single crowns
chronometry
time standards
CTU
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Дієв Є. В. Нормативні показники роботи зубних техніків при виготовленні поодиноких коронок на імплантатах / Є. В. Дієв, Т. В. Дієва, В. З. Обідняк // Український стоматологічний альманах. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 27–31.
Короткий огляд (реферат): Найпоширенішим методом протезування включених дефектів зубних рядів із застосуванням імплантатів стало виготовлення поодиноких коронок із фіксацією на цемент або гвинтом. Матеріал виготовлення – метал, кераміка, композит, пластмаса та їхні комбінації. Ці методики протетичної реабілітації ортопедичних хворих не мають в Україні повноцінного правового статусу через брак клінічних і зуботехнічних протоколів та норм часу фахівців на їх виконання, які згідно з офіційною методикою визначення трудовитрат у ортопедичній стоматології базуються на усереднених нормативах часу виготовлення того чи іншого виду зубних протезів. Як свідчать отримані авторами результати дослідження, ці нормативи об’єктивно не відповідають фактичним витратам часу зубного техніка на виготовлення поодиноких коронок з опорою на імплантати та не можуть бути підґрунтям розрахунку УО; Наиболее распространенным методом протезирования включенных дефектов зубных рядов с использованием имплантатов является изготовление одиночных коронок с фиксацией на цемент или винтом. Материал изготовления – металл, керамика, композит, пластмасса и их комбинации. Данные методы протетической реабилитации ортопедических больных не имеют в Украине полноценного правового статуса из-за отсутствия клинических и зуботехнических протоколов и норм времени специалистов на их исполнение, которые согласно официальной методике установления трудозатрат в ортопедической стоматологии базируются на усредненных нормативах времени изготовления того или иного вида зубных протезов. Как показывают полученные авторами результаты исследования, данные нормативы объективно не отвечают фактическим затратам времени зубных техников на изготовление одиночных коронок с опорой на имплантаты и не могут быть основой для расчета УЕТ; The most common method of dentition of included defects prosthetics using implants is manufacturing of single crowns with fixation on cement or screws. Material can be metal, ceramics, plastics and combinations thereof. These prosthetic rehabilitation techniques of orthopedic patients don’t have a full legal status in Ukraine because of the lack of clinical and dental protocols and professionals time standards for their implementation, which, according to the official methodology of labor determination in prosthetic dentistry, are based on the average norms of time making a particular type of dentures. The aim is to set the duration of laboratory protocols of manufacturing various types of single crowns relying on implants on the basis of the average and actual work time standards of dental technicians. Materials and methods Research object is dental technician technological processes of providing the dental prosthetic aid by manufacturing individual crowns relying on implants; Research subject is the structure, sequence, duration and scope of dental prosthetic stages providing the appropriate aid, specialists labor costs. Research methods: Analysis - to determine the structure and nature of labor costs for dental technician manufacturing single crowns relying on implants, chronometry - to determine the total length of the respective dental stages manufacturing complete dentures with fixation on implants, mathematical - for the determination of departmental regulations of dental technicians time manufacturing complete dentures with implant fixation, statistical - to handle the study. To determine the length of dental protocols and establish dental technicians departmental standard time was used, officially approved by Ministry of Healthcare of Ukraine method of installation labor costs in prosthetic dentistry in V.A. Labunets modification (1999). Results and discussion During the period 2010-2016 chronometry process observations of 29 dental technicians manufacturing, 261 single crown relying on implants on different types of screwed abutments, and plastic burnout abutments were made. On screwed monolithic abutments 61 prosthetic units, on screwed standard abutments - 94 crowns and on plastic burnout abutments - 106 crowns were manufactured. Material ue cermet, repoussage, metal-composit, metal-free ceramics, plastics. 135 crowns were made by brigadier method. Specialists labor costs were indexed according to the officially approved methodic of labor costs installation in orthopedic dentistry on fixed costs of working time (WT), which do not depend on the type and amount of crowns and variable-repeatable (VRT) that are entirely dependent on these factors. The sum of these indicators is the standard time and is given by: ST = WT + K × VRT, where ST - standard time of dental technician manufacturing single crowns; WR - fixed time cost of dental technician; VRT - variable-repeatable time cost of dental technician; K - the amout of one type crowns. The official methodic of labor costs installation in prosthetic dentistry involves determining UOT of dental technicians based on the average time standards of their work. We conducted these calculations of labor experts as on the basis of the average time standards, so on the actual indicators of process time. Averaged standards of the time the dental technicians spent manufacturing 1-2 constructions for 1 patient is less than 20-40 minutes than in the actual standards, and in manufacturing 4-8 units for also 1 patient, they exceed them in 20-100 minutes of working time. According to our research results, data standards objectively are not corresponding to the actual time the dental technician spent making individual crowns relying on implants and can not be the basis for calculating CTU.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10259
ISSN: 2409-0255
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2017, № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Diiev_Normatyvni_pokaznyky_roboty.pdf313,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.