Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10457
Назва: Comparative analysis of the dynamics of modified risk factors of non-communicable diseases among the population of China and Ukraine
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Голованова, Ірина Анатоліївна
Хорош, Максим Вікторович
Товстяк, Марія Михайлівна
Зінчук, Андрій Миколайович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Голованова, Ирина Анатольевна
Хорош, Максим Викторович
Товстяк, Мария Михайловна
Зинчук, Андрей Николаевич
Zhdan, V. M.
Holovanova, I. A.
Khorosh, M. V.
Tovstiak, M. M.
Zinchuk, A. M.
Ключові слова: неінфекційні захворювання
фактори ризику
тріангуляція
динамічні ряди
неинфекционные заболевания
факторы риска
триангуляция
динамические ряды
non-communicable diseases
risk factors
triangulation
dynamic rows
Дата публікації: 2-тра-2019
Видавець: Wydawnictwo Aluna
Бібліографічний опис: Comparative analysis of the dynamics of modified risk factors of non-communicable diseases among the population of China and Ukraine / V. M. Zhdan, I. A. Holovanova, M. V. Khorosh [et al.] // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. LXXII, nr. 5, cr. II. – P. 1108–1117.
Короткий огляд (реферат): У сучасному світі проблема неінфекційних захворювань, яка сьогодні є основною причиною соціальних та економічних втрат, є надзвичайно актуальною: основні причини інвалідності та смертності працездатного населення викликані неінфекційними захворюваннями. Метою є порівняльний аналіз поширеності та динаміки факторів ризику НИЗ та загального рівня смертності між економічно розвиненою країною - Китаєм та країною, що розвивається - Україною. Для досягнення поставленої мети був використаний метод аналізу даних - вирівнювання динамічних рядків з визначенням зростаючих темпів, визначення надійності між двома незв'язаними агрегатами, тріангуляція. Матеріал: річні звіти Державної служби статистики України та Національного бюро статистики Китаю. В результаті дослідження було виявлено, що з тенденцією до зниження смертності рівень смертності в Україні перевищує показник у Китаї, особливо серед чоловіків (2,5-3 рази); відсоток паління в 6 разів вищий серед жінок України; в Україні спостерігається зростання недоїдання, тоді як у Китаї він постійно зменшується; в обох країнах спостерігається збільшення частоти ожиріння у обох статей, але в Україні поширеність в 4-6 разів вище. Висновки. Таким чином, використовуючи отримані дані, можна зробити висновок, що, незважаючи на різницю в рівні економічного розвитку між країнами, фактори поведінкового ризику залишаються надзвичайно важливою проблемою. В современном мире проблема неинфекционных заболеваний, которые в настоящее время являются основной причиной социальных и экономических потерь, является чрезвычайно актуальной: основные причины инвалидности и смертности трудоспособного населения обусловлены неинфекционными заболеваниями. Целью является сравнительный анализ распространенности и динамики факторов риска НИЗ, а также общего уровня смертности между экономически развитой страной - Китаем и развивающейся страной - Украиной. Для достижения поставленной цели использовался метод анализа данных - выравнивание динамических рядов с определением возрастающей скорости, определение достоверности между двумя несвязанными агрегатами, триангуляция. Материал: годовые отчеты Государственной службы статистики Украины и Национального бюро статистики Китая. В результате исследования было установлено, что при тенденции к снижению уровня смертности уровень смертности в Украине превышает уровень в Китае, особенно среди мужчин (в 2,5-3 раза); процент курящих среди украинских женщин в 6 раз выше; в Украине наблюдается рост недоедания, в то время как в Китае он постоянно уменьшается; в обеих странах наблюдается увеличение частоты ожирения у обоих полов, но в Украине распространенность в 4-6 раз выше. Выводы. Таким образом, используя полученные данные, можно сделать вывод, что, несмотря на разницу в уровне экономического развития между странами, поведенческие факторы риска остаются чрезвычайно важной проблемой. In the modern world, the problem of non-communicable diseases, which nowadays constitute the main cause of social and economic losses, is extremely topical: the main causes of disability and mortality of the working population are caused by non-communicable diseases. The aim is a comparative analysis of the prevalence and dynamics of the risk factors of the NCDs, and the overall mortality rate between the economically developed country - China and the developing country - Ukraine. To achieve the set goal, the method of data analysis was used - the alignment of dynamic rows with the definition of increasing rates, the determination of reliability between two unrelated aggregates, triangulation. Material: annual reports of the State Statistics Service of Ukraine and the National Bureau of Statistics of China. As a result of the study, it was found that with the tendency to reduce the mortality rate, the mortality rate in Ukraine exceeds the rate in China, especially among men (2.5-3 times); the percentage of smoking is 6 times higher among Ukrainian women; an increase in malnutrition is observed in Ukraine, while in China it is constantly decreasing; in both countries there is an increase in the frequency of obesity in both sexes, but in Ukraine the prevalence is 4-6 times higher. Conclusions. Thus, using the obtained data, one can conclude that, despite the difference in the level of economic development between countries, behavioral risk factors remain an extremely important problem.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10457
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Comparative_analisis_RF_NCD_China_Ukraine.pdf1,39 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.