Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/464
Назва: Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит на фоні лікування
Інші назви: Assessment of the life quality and psychoemotional state in patients with chronic pancreatitis on the background of treatment
Автори: Кітура, Оксана Євгенівна
Китура, Оксана Евгеньевна
Kitura, O.
Потяженко, Максим Макарович
Потяженко, Максим Макарович
Potyazhenko, М.
Іщейкін, Костянтин Євгенович
Ищейкин, Константин Евгеньевич
Ischeykin, K.
Соколюк, Ніна Людвігівна
Соколюк, Нина Людвиговна
Sokolyuk, N.
Настрога, Тетяна Вікторівна
Настрога, Татьяна Викторовна
Nastroga, Т.
Ключові слова: хронічний панкреатит
якість життя
рівень тривожності
хронический панкреатит
качество жизни
уровень тревожности
chronic pancreatitis
quality of life
anxiety level
Дата публікації: чер-2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит на фоні лікування/ О. Є. Кітура, М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2017 – Вип.3, Т. 1 (137). – С. 143–145.
Короткий огляд (реферат): В дослідження було включено 68 хворих на хронічний панкреатит (ХП), контрольну групу склали 30 здорових осіб. На початку лікування та через три тижні вивчалася якість життя (ЯЖ) за опитувальником GSRS та рівень тривожних розладів за опитувальником Ч.Д.Спілбергера-Ю.Л.Ханіна. У хворих на ХП відмічено достовірне погіршення ЯЖ по трьом з п’яти шкал (абдомінальний біль, диспептичний та діарейний синдроми) та суттєві зміни в психоемоційному статусі у вигляді підвищення рівня реактивної і особистісної тривожності. Через три тижні терапії відмічено покращання ЯЖ за шкалами: «рефлюкс-синдром», «діарейний синдром», «диспептичний синдром» та зниження рівня реактивної тривожності;В исследование было включено 68 больных хроническим панкреатитом (ХП), контрольную группу составили 30 здоровых лиц. В начале лечения и через три недели изучалась качество жизни (КЖ) по опроснику GSRS и уровень тревожных расстройств по опроснику Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина. У больных ХП отмечено достоверное ухудшение КЖ по трем из пяти шкал (боль в животе, диспептический и диарейной синдромы) и существенные изменения в психоэмоциональном статусе в виде повышения уровня реактивной и личностной тревожности. Через три недели терапии отмечено улучшение КЖ по шкалам: «рефлюкс-синдром», «диарейной синдром», «диспептический синдром» и снижение уровня реактивной тревожности;The study included 68 patients with chronic pancreatitis (CH), with a control group of 30 healthy individuals. At the beginning of the treatment, and three weeks later, the quality of life (QC) was studied on the GSRS questionnaire and the level of anxiety disorders according to the questionnaire Ch.D.Spilberger-Yu.L.Khanin. In patients with chronic hepatitis, a significant deterioration of QC in three of the five scales (abdominal pain, dyspeptic and diarrheal syndromes) and significant changes in psycho-emotional status in the form of increased levels of reactive and personality anxiety were noted. After three weeks of therapy, an improvement in QH was noted on the scale: "reflux syndrome", "diarrhea syndrome", "dyspeptic syndrome" and decrease in reactive anxiety level
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/464
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
jg.pdf1,76 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.