Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/466
Назва: Алгоритм використання пре- і пробітику для корекції локального дисбіозу при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті в дітей
Інші назви: Алгоритм використання пре- і пробітику для корекції локального дисбіозу при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті в дітей.
Алгоритм использования пре- и пробитика для коррекции локального дисбиоза при хроническом генерализованном катаральном гингивите у детей
Algorithm of using pre and math for correction of local dysbiosis in chronic generalized catarrhal gingivitis in children.
Автори: Поліщук, Тетяна Вікторівна
Скрипников, Петро Миколайович
Полищук, Татьяна Викторовна
Скрипников, Петр Николаевич
Polishuk, T.
Skrypnikov, P.
Ключові слова: діти
хронічний генералізований катаральний гінгівіт
пробіотики
пребіотики
лікування
дети
хронический генерализованый катаральный гингивит
пробиотики
пребиотики
лечение
children
generalized chronic catarrhal gingivitis
probiotics
prebiotics
treatment
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Поліщук Т. В. Алгоритм використання пре- і пробітику для корекції локального дисбіозу при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті в дітей / Т. В. Поліщук, П. М. Скрипников // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 3. – С. 85–91.
Серія/номер: УДК;
Короткий огляд (реферат): Молекулярно-генетичні мікробіологічні дослідження дозволяють спостерігати нативні особливості життєдіяльності мікроорганізмів у складі мікробної біоплівки, окремим випадком якої є мікробна зубна бляшка. Метою дослідження була розробка алгоритму діагностики дисбіозу і схеми використання пре- і пробіотику («Лісобакт» і «Лацидофіл») для його корекції додатково до лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту в дітей 9-15 років. Вивчення ефективності проводили через 30, 90 ы 180±5 днів спостереження за стандартними клінічними показниками (гігієнічні індекси та індекси запалення ясен) та порівнюючи мікробіологічні показники над'ясенного зубного нальоту між групами пацієнтів із хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, яким проводили стандартне місцеве лікування і додатково призначали «Лацидофіл» і «Лісобакт». Сутність запропонованого алгоритму полягає в проведенні додаткової діагностики методом РЧ-ПЛР із набором реагентів «Фемофлор 8» проби над’ясенного нальоту. При виявленні збільшення загальної бактеріальної маси до 7,56±1,05 та/або відсутності чи збільшення до 5,87±0,56 Lactobacillus spp.; збільшення Enterobacteriaceae spp. до 6,22±0,72, збільшення Prevotella+Porphyromonas spp. до 6,4 ±1,15 lg, призначають «Лісобакт» і «Лацидофіл» відразу після лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту в дітей 9-15 років, по 1 пігулці 2 рази за день, розсмоктуючи, по черзі, «Лісобакт», а через півгодини - «Лацидофіл». Молекулярно-генетические микробиологические исследования позволяют наблюдать нативные особенности жизнедеятельности микроорганизмов в составе микробной биопленки, частным случаем которой является микробная зубная бляшка. Целью исследования была разработка алгоритма диагностики дисбиоза и схемы использования пре- и пробиотика («Лисобакт» и «Лацидофил») для его коррекции дополнительно к лечению хронического генерализованного катарального гингивита у детей 9-15 лет. Изучение эффективности проводили через 30, 90 и 180 ± 5 дней наблюдения за стандартными клиническими показателями (гигиенические индексы и индексы воспаления десны) и сравнивая микробиологичские показатели наддесневого зубного налета между группами пациентов с хроническим генерализо¬ванным катаральным гингивитом, которым проводили стандартное местное лечение и дополнительно назначали «Лацидофил» и «Лисобакт». Сущность предлагаемого алгоритма состоит в проведении дополнительной диагностики методом радиочастотного ПЦР с набором реагентов «Фемофлор 8» пробы наддесневого налета. При выявлении увеличения общей бактериальной массы до 7,56 ± 1,05 и / или отсутствия или увеличения до 5,87 ± 0,56 Lactobacillus spp., увеличения Enterobacteriaceae spp. до 6,22 ± 0,72, увеличения Prevotella + Porphyromonas spp. до 6,4 ± 1,15 lg назначают «Лисобакт» и «Лацидофил» сразу после лечения хрони¬ческого генерализованного катарального гингивита у детей 9-15 лет, по 1 таблетке 2 раза в день, рассасывая «Лисобакт», а через полчаса - «Лацидофил». Molecular and genetic microbiological investigations reveal native features of microorganisms’ activity in mi¬crobe film, one of which the microbe dental plaque is. The aim of the study is the elaboration of diagnostic algo¬rithm for dysbiosis and scheme for using pre- and probiotics ("Lisobact" and "Lacydofil") for its correction, as additional method for treatment of generalized chronic catarrhal gingivitis in children aged 9-15 years. The study of effectiveness has been carried out in 30, 90 and 180 ± 5 days of observation according to stan¬dard clinical parameters (hygienic indices and indices of inflammation of the gums). The microbiological indices of gingival dental deposit have been compared between the groups of patients with generalized chronic catar¬rhal gingivitis who take standard local treatment and patients who use "Lisobact" and "Lacydofil". The present algorithm is the following: conducting additional diagnostic method of RF-PCR with reagent set "Femoflor 8" samples of gingival deposit. "Lisobact" and "Lacydofil" are administered in increasing of the total bacterial mass to 7,56 ± 1,05 and / or the absence or increasing to 5,87 ± 0,56 Lactobacillus spp.; increasing Enterobacteri¬aceae spp. to 6,22 ± 0,72, increasing Prevotella + Porphyromonas spp. to 6,4 ± 1,15 lg.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/466
ISSN: 2409-0255(Print)
2410-1427 (Online)
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
algoritmvikoristannyapreiprobitikudlyakorektsiyilokalnogodisbiozuprihronichnomugeneralizovanomukataralnomugingivitiv.pdf432,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.