Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/629
Назва: Комплексна оцінка стану стоматологічного здоров'я дітей шкільного віку м. Полтава
Інші назви: Комплексная оценка состояния стоматологического здоровья детей школьного возраста г. Полтава
Complex estimation of dental health of schoolchildren of Poltava
Автори: Падалка, Аліна Іванівна
Падалка, Алина Ивановна
Padalka, A.
Ключові слова: діти
поширеність карієсу
інтенсивність карієсу
тканини пародонту
гігієна порожнини рота
распространенность кариеса
распространенность кариеса
интенсивность кариеса
ткани пародонта
гигиена полости рта
children
prevalence of caries
intensity of caries
periodontal tissues
oral hygiene
Дата публікації: жов-2015
Видавець: ТОВ "Видавничий дім "Гельветика"
Бібліографічний опис: Падалка А. І. Комплексна оцінка стану стоматологічного здоров′я дітей шкільного віку м. Полтава / А. І. Падалка // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25), Ч. 2. – С. 179–182.
Серія/номер: УДК;616.31-053.4/.5(477.53)
Короткий огляд (реферат): Вивчено стоматологічний статус 315 дітей шкільного віку, які проживають в м. Полтава. Проаналізовані дані щодо стану твердих тканин зубів як тимчасового, так і постійного прикусу (поширеність, інтенсивність карієсу, ступінь активності карієсу). Проведено оцінку стану тканин пародонту та рівня гігієни порожнини рота. Встановлено, що поширеність карієсу постійних зубів у дітей 12-ти років різко зростає у порівнянні із 6-річними і складає 63,0±4,7 %, а його інтенсивність - 1,5±0,1 зуба на одного обстеженого. У підлітків 15-ти років визначено зростання поширеності карієсу зубів до 81,0±3,8 % та його інтенсивності – до 2,8±0,2 зуба на одного обстеженого. Таким чином, 27,3% обстежених дітей шкільного віку були з інтактними зубами, а 45,7% школярів потребували санації. Поширеність захворювань тканин пародонту у 12-ти річних дітей коливається в межах від 17,0% до 66,8%. Серед 15-річних підлітків поширеність даної патології досягає 73,1%. Високому рівню захворюваності карієсом зубів і тканин пародонту відповідає незадовільна гігієна порожнини рота (2,2±1,2) у обстежених пацієнтів. Отримані дані вказують на необхідність проведення активних профілактичних заходів, цілеспрямованої санітарно-просвітницької роботи з дітьми та батьками, закріплення звички ретельного догляду за порожниною рота та підвищення мотивації дітей та підлітків до збереження стоматологічного здоров′я. Изучен стоматологический статус 315 детей школьного возраста, проживающих в г. Полтава. Проанализированы данные о состоянии твердых тканей зубов как временного, так и постоянного прикуса (распространенность, интенсивность кариеса, степень активности кариеса). Проведена оценка состояния тканей пародонта и уровня гигиены полости рта. Установлено, что распространенность кариеса постоянных зубов у детей 12-ти лет резко возрастает по сравнению с 6-летними и составляет 63,0 ± 4,7%, а его интенсивность - 1,5 ± 0,1 зуба на одного обследованного. У подростков 15-ти лет определено увеличение распространенности кариеса зубов до 81,0 ± 3,8% и его интенсивности - до 2,8 ± 0,2 зуба на одного обследованного. Таким образом, 27,3% обследованных детей школьного возраста были с интактными зубами, а 45,7% школьников нуждались в санации. Распространенность заболеваний тканей пародонта у 12-ти летних детей колеблется в пределах от 17,0% до 66,8%. Среди 15-летних подростков распространенность данной патологии достигает 73,1%. Высокому уровню заболеваемости кариесом зубов и тканей пародонта соответствует неудовлетворительная гигиена полости рта (2,2 ± 1,2) у обследованных пациентов. Полученные данные указывают на необходимость проведения активных профилактических мероприятий, целенаправленной санитарно-просветительной работы с детьми и родителями, закрепления привычки тщательного ухода за полостью рта и повышения мотивации детей и подростков к сохранению стоматологического здоровья. Examined 315 children and teenagers of Poltava. For all patients were determined the following parameters: prevalence of caries of deciduous and permanent teeth, intensity of caries after the indexes of dmft, DMFT+dmft, DMFT, degree of activity of caries, requirement in treatment, periodontal tissue condition, level of oral hygiene. The inspection of children of school age is conducted by us showed considerable prevalence and intensity of tooth decay that increases with age. It is established that the prevalence of caries of permanent teeth among children 12 years of age increases compared to 6-year-olds and is 63,0±4,7%, and its intensity - 1,5±0,1 tooth per one tested. Teenagers aged 15 years defined increase in the prevalence of dental caries to 81,0±3,8% and its intensity - up to 2,8±0,2 tooth per one tested. Thus, 27,3% of the patients were children of school age with intact teeth, while 45,7% of schoolchildren needed treatment. The prevalence of periodontal disease at 12year-olds ranged from 17,0% to 66,8%. Among 15-year-olds the prevalence of this disease reaches 73,1%. High incidence of dental caries and periodontal tissues corresponds poor oral hygiene (2,2±1,2 points) of the examined patients. These findings indicate the need for active preventive measures, targeted health education for children and parents, securing habits thorough oral care and improve the motivation children and teenagers to preserve dental health.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/629
ISSN: 2304-5809
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kompleksnaotsinkа.pdf172,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.