Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8356
Назва: Основні засади навчально-методичної роботи з удосконалення професійних і соціальних якостей студентів-медиків
Інші назви: Основные принципы учебно-методической работы по совершенствованию профессиональных и социальных качеств студентов-медиков
The basic principles of educational-methodical work on improvement of professional and social qualities of medical students
Автори: Ліхачов, Володимир Костянтинович
Шиманська, Яніна Вікторівна
Добровольська, Людмила Миколаївна
Макаров, Олег Геннадійович
Тарановська, Олена Олексіївна
Лихачов, Владимир Константинович
Шиманская, Янина Викторовна
Добровольская, Людмила Николаевна
Макаров, Олег Геннадиевич
Тарановская, Елена Алексеевна
Likhachov, V. K.
Shimanska, Yu. V.
Dobrovolska, L. M.
Makarov, O. G.
Taranovska, O. O.
Ключові слова: якість освіти
студенти-медики
самоосвіта
практична підготовка
качество образования
студенты-медики
самообразование
практическая подготовка
quality of education
medical students
self-education
practical training
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Основні засади навчально-методичної роботи з удосконалення професійних і соціальних якостей студентів-медиків / В. К. Ліхачов, Я. В. Шиманська, Л. М. Добровольська [ та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 87–89.
Короткий огляд (реферат): 1. Удосконалення основних засад вищої медичної освіти дозволить обґрунтованіше визначати потребу і пріо- ритети в підготовці сучасних медичних кадрів. 2. У системі вищої медичної освіти наявні проблеми суб’єктивного й об’єктивного характеру, які впливають на якість підготовки майбутніх лікарів. 3. Певна кількість студентів має недостатню мотивацію до здобуття знань. 4. Потребує зміни парадигма практичної підготовки лікарів. 5. Необхідно впровадити спеціальні методики, які б сприяли тому, щоб студент не тільки освоював алгоритм успішної професійної діяльності, а і вчився здобувати необхідну для її здійснення достовірну інформацію. 6. Підходи до вдосконалення практичної підготовки у ВМНЗ через прогресивні, інтерактивні й інтенсивні шляхи розвитку найпродуктивніші. 7. Сучасним у навчальному процесі має стати посилення ролі дисциплін, які забезпечують успішну спеціаліза- цію студентів і їх включення в трудовий соціум. 8. Необхідно вдосконалювати систему використання педагогічних технологій, що забезпечують спадкоємність системи формування, відпрацьовування і покращення практичних навичок і підготовку до виконання професійної діяльності на всіх етапах навчання медичного працівника. 1. Improvement of the basic principles of higher medical education will allow to more reasonably determine the need and prio- Ritets in the training of modern medical personnel. 2. In the system of higher medical education, there are problems of subjective and objective nature that affect quality of training of future doctors. 3. A certain number of students have insufficient motivation to acquire knowledge. 4. The paradigm of practical training of doctors needs to be changed. 5. It is necessary to introduce special methods that would facilitate that the student not only mastered the algorithm successful professional activity, but also learned to obtain reliable information necessary for its implementation. 6. Approaches to improving practical training at the universities by means of progressive, interactive and intensive ways. the development of the most productive. 7. The current educational process should be the strengthening of the role of disciplines that provide a successful specialization- this students and their inclusion in the labor socium. 8. It is necessary to improve the system of use of pedagogical technologies providing continuity systems of formation, training and improvement of practical skills and preparation for professional fulfillment activities at all stages of training a health worker.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8356
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
navchalno_metoduchna_robota_2017.pdf296,98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.