Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9068
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЛещенко, Тетяна Олександрівна-
dc.contributor.authorЖовнір, Марина Миколаївна-
dc.contributor.authorLeshchenko, T. O.-
dc.contributor.authorZhovnir, M. M.-
dc.date.accessioned2018-11-28T23:39:41Z-
dc.date.available2018-11-28T23:39:41Z-
dc.date.issued2018-11-
dc.identifier.citationЛещенко Т. О. Здоров’я vs. хвороба в контексті словесної репрезентації ціннісної картини світу сучасного лікаря / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір // Психолінгвістика. – 2018. – № 24 (2). – С. 163–180.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 614. 253:81’44-
dc.identifier.otherУДК 614. 253:81’44-
dc.identifier.urihttp://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9068-
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі інтерпретації цінностей та антицінностей у лінгвістичному контексті. Акцентовано на релевантності вирізнення дихотомії цінність – антицінність (нецінність). Визначено, що цінності – це сукупність життєво необхідних матеріальних та духовний понять, які окреслюють базові поведінкові домінанти людини, забезпечують її основні інтереси та найважливіші потреби. Антицінності дефіновано опозиційною (за смислом) до цінностей універсальною категорією загальної аксіологічної парадигми людини. Обґрунтовано думку про те, що цінність для лікаря – це те, на що скерована його робота як компетентного фахівця медичної галузі, а також важливий атрибут його свідомості, який виформовує вектори професійної діяльності. Виділено в обстеженому дискурсі мовні рефлекси вказаних ціннісних орієнтирів сучасного лікаря. Описано закономірності мовної об’єктивації протилежних аксіологічних орієнтирів – здоров’я та хвороби, які увиразнюють функціонування всіх живих організмів, зокрема й людей, на векторі життя – смерть. Зауважено, що всі проаналізовані словесні об’єктиватори відображають модифікацію аксіологічної парадигми в галузі охорони здоров’я. Крім цього, указано на прагматичний потенціал лексем, що вербалізують ціннісний континуум медичної комунікації. Зафіксовані в дискурсі позитивно і негативно конотовані лексеми увиразнюють схвалення, привітність, докір чи критичне ставлення лікаря до пацієнтів. The article is devoted to the problem of linguistic interpretation of values and anti-values. The relevance of their differention and the functioning of dichotomy value – anti-value is pointed out.It is defined that values are a complex of vital material and spiritual, non-material concepts that outline the basic behavioral dominant of a person, provide their main interests and essential needs. At the same time, anti-values are defined as the opposition (meaning) to values as universal category of the general human axiological paradigm.Considering the value aspects of medical communication, presently great attention is paid to the importance of studying doctor’s axiological continuum. In this work health and disease were defined as the principal semantic oppositions. According to the results of analysis, these contrast notions are central to the axiological picture of the modern doctor, and these concepts belong to different parts of the coordinate system – value – antivalence. The author substantiates the opinion that the value for the doctor means the specific notion directed him to be an competent expert in the medical field, an essential attribute of consciousness that determines main vectors of his professional activity.The study of the discourse-textual material made it possible to determine the language reflexes of these values. The paper presents features of the language objectification of opposing axiological landmarks – health and disease. It is indicated that all analyzed verbal objectivists reflect a modification of the health paradigm. In addition, the pragmatic potential of tokens is noted, which verbalize the value component of medical communication. The positive and negative connotations recorded in the discourse express the approval, affability, reproach or critical attitude of the doctor to the patients.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»uk_UA
dc.subjectаксіологічна лінгвістикаuk_UA
dc.subjectціннністьuk_UA
dc.subjectантицінністьuk_UA
dc.subjectмедичний дискурсuk_UA
dc.subjectлікарuk_UA
dc.subjectздоров’яuk_UA
dc.subjectхворобаuk_UA
dc.subjectaxiological linguisticsuk_UA
dc.subjectvalueuk_UA
dc.subjectanti-valuesuk_UA
dc.subjectmedical discourseuk_UA
dc.subjectdoctoruk_UA
dc.subjecthealthuk_UA
dc.subjectillnessuk_UA
dc.titleЗдоров’я vs. хвороба в контексті словесної репрезентації ціннісної картини світу сучасного лікаряuk_UA
dc.title.alternativeHealth vs. Disease in the Context of Verbalization of the Axiological Picture of the World of a Modern Doctoruk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.doi10.31470/2309-1797-2018-24-2-163-180-
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Leshchenko.pdf582,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.