Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9075
Назва: Ефективність антагоністів альдостерону у хворих на інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
Інші назви: Efficiency aldosterone antagonists in patients with myocardial infarction complicated by acute left ventricular failure and preserved left ventricular systolic function
Автори: Потяженко, Максим Макарович
Потяженко, Максим Макарович
Potyazhenko, M. M.
Скрипник, Ігор Миколайович
Скрыпник, Игорь Николаевич
Skrypnyk, I. M.
Вакуленко, Костянтин Євгенійович
Вакуленко, Константин Евгеньевич
Vakulenko, K. Ye.
Дубровінська, Тетяна Володимирівна
Дубровинская, Татьяна Владимировна
Dubrovinska, T. V.
Люлька, Надія Олександрівна
Люлька, Надежда Александровна
Lyulka, N. O.
Остапчук, Юлія Анатоліївна
Остапчук, Юлия Анатольевна
Ostapchuk, Yu. A.
Дата публікації: бер-2018
Видавець: Издательский дом "ЗАСЛАВНЫЙ"
Бібліографічний опис: Ефективність антагоністів альдостерону у хворих на інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка / М. М. Потяженко, І. М. Скрипник, К. Є. Вакуленко [та ін.] // Артериальная гипертензия. – 2018. – № 2 (58). – С. 52–57.
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження ефективності застосування еплеренону у хворих на інфаркт міокарда (ІМ), ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю (ГЛШН) з розподілом за КіІІір ІІ-ІІІ, та збереженною систолічною функцією лівого шлуночка (ЛШ). Доведений регрес клінічної симптоматики серцевої недостатності (СН), який корелював із позитивною динамікою натрійуретичного пептиду та розмірів камер серця на фоні прийому препарату в складі комплексної терапії ІМ. Крім того, на фоні тривалого систематичного прийому еплеренону відмічена достовірна позитивна динаміка прогностичних маркерів перебігу післяінфарктного періоду у досліджуваних пацієнтів. Исследована эффективность применения эплеренона у больных инфарктом миокарда (ИМ), осложненным острой левожелудочковой недостаточностью (ОЛЖН) с распределением по классу KiIIiр II-III, на фоне сохраненной систолической функции левого желудочка (ЛЖ). Доказан регресс клинической симптоматики сердечной недостаточности (СН), который коррелировал с положительной динамикой уровня натрийуретического пептида и размеров камер сердца на фоне приема препарата в составе комплексной терапии ИМ. Кроме того, на фоне длительного систематического приема эплеренона отмечена достоверная положительная динамика прогностических маркеров течения постинфарктного периода у исследуемых пациентов A trial of eplerenone in patients with myocardial infarction (MI) complicated by acute left ventricular failure (HLSHN) broken down by KiIIiр II-III and preservation systolic function of the left ventricle (LV). Driven regression of clinical symptoms of heart failure (HF), which correlated with positive dynamics natriuretic peptide and the size of the heart chambers in patients receiving the drug in the complex treatment of MI. Moreover, against the background of a long systematic reception of eplerenone showed a significant positive trend prognostic markers of period after MI in the studied patients.
Ключові слова: еплеренон
эплеренон
eplerenone
інфаркт міокарда
инфаркт миокарда
myocardial infarction
гостра лівошлуночкова недостатність
острая левожелудочковая недостаточность
acute left ventricular failure
серцева недостатність
сердечная недостаточность
heart failure
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9075
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Eplerenone_ (pdf.io).pdf129,2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.