Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9431
Назва: Клінічний випадок гінгівіту, індукованого не зубною біоплівкою, пов’язаного з дисбалансом статевих гормонів
Інші назви: Case of non-plaque-induced gingivitis related to the imbalance of sex steroid hormones
Автори: Шинкевич, Вікторія Ігорівна
Писаренко, Олена Анатоліївна
Удальцова-Гродзинська, Кристина Олександрівна
Shynkevych, V. I.
Pisarenko, O. A.
Udaltsova-Hrodzynska, K. O.
Дата публікації: 2018
Видавець: Видавництво : ГалДент, Львів
Бібліографічний опис: Шинкевич В. І Клінічний випадок гінгівіту, індукованого не зубною біоплівкою, пов’язаного з дисбалансом статевих гормонів / В. І. Шинкевич, О. А. Писаренко, К. О. Удальцова-Гродзинська // Новини стоматології. – 2018. – № 4 (97). – С. 66–71.
Короткий огляд (реферат): Мета: Розглянути клінічний випадок гінгівіту, який погано піддається лікуванню, не пов’язаний із зубною біоплівкою і, ймовірно, є проявом системного дисбалансу статевих гормонів, які спричинили хронічне запалення ясен. Методи: Аналіз клінічного випадку на основі наукометричних баз даних (PubMed, Академія Гугл), пошук в яких виконано за ключовими словами: індукований не зубною біоплівкою/бляшкою гінгівіт, дисбаланс статевих гормонів та його прояви у порожнині рота, фіброз ясен. Результати: Представлений ілюстрований звіт клінічного випадку хронічного генералізованого катарального гінгівіту (за класифікацією Данилевського М.Ф.), або індукований не зубною біоплівкою гінгівіт (згідно з новою класифікацією захворювань періодонту, 2017), з даними диференційної діагностики з іншими формами індукованих не зубною біоплікою гінгівітів, результатами лікування, результатами додаткових досліджень, які показали дисбаланс статевих гормонів, та клінічною презентацією при повторному обстеженні. Гінекологічне обстеження показало дисбаланс статевих гормонів, період відсутності овуляції, хронічне запалення яєчника, а згодом загострення хронічного аднекситу, при відсутності гінекологічних інфекцій. Це може відображати, що дисбаланс статевих гормонів пов’язаний із системним хронічним запаленням, постійним проявом якого може бути гінгівіт, не пов’язаний із зубною біоплівкою. Виявлений дисбаланс статевих гормонів може пояснити зв’язок гінгівіту із менструальним циклом, персистуючий перебіг, початок гінгівіту у період статевого дозрівання, мінімальний вплив зубної біоплівки на прояви гінгівіту, відсутність відповіді на стоматологічне лікування і патогістологічно виявлений субепітеліальний фіброз в ділянці уражених ясен. Висновки: Дисбаланс статевих гормонів пов’язаний з хронічним системним запаленням і може проявлятися як індукованим зубною біоплівкою, так і не пов’язаним з нею гінгівітом. Використання нової Міжнародної класифікації захворювань та станів тканин пародонту і периімплантних тканин (2017) забезпечує розуміння етіології і патогенезу, відмежовує сферу, де стоматолог може реалізувати свої професійні стратегії і має важливе значення для правильного менеджменту захворювань пародонту; Purpose: Was to describe and analyze the clinical case of poorly treated non-plaque-induced gingivitis as probably manifestation of systemic sex hormones imbalance that contributes to chronic gums inflammation. Methods: The case analysis with searche in science-based databases (PubMed, Google Scholar) by key words: non-biofilm/plaque-induced gingivitis, imbalance of sex steroid hormones and its manifestations in oral cavity, gingival fibrosis. Results: Presented illustrated report about chronic generalized catarrhal gingivitis (according to the classification of Danilevsky NF), or non-plaque-induced gingivitis (according to the new Classification of Periodontal and PeriImplant Diseases and Conditions, 2017), with data of it differential diagnosis with other non-plaque-induced gingival diseases, and results of treatment, and results of additional work up that showed an imbalance of sex hormones, and clinical presentation year later after first visit. Results of gynecological examination revealed the imbalance of sex hormones, and period of absence of ovulation, and chronic ovarian inflammation, and following exacerbation of chronic adnexitis, in the absence of gynecological infections, which may reflect that the imbalance was associated with systemic chronic inflammation, which may be manifested as permanent non-plaque-induced gingivitis. The revealed imbalance of sex hormones can explain connection of gingivitis with menstrual cycle, persistent course, the beginning of gingivitis during puberty, the minimal effect of dental biofilm on manifestations of gingivitis, the lack of response to dental treatment and histopathological findings of subepithelial fibrosis at gingival lesions. Conclusions: The imbalance of sex hormones is associated with chronic systemic inflammation and can be manifested as plaque-induced gingivitis, or non-plaque-induced gingivitis. The use of the new international Classification of Periodontal and PeriImplant Diseases and Conditions (2017) provides understanding of etiology and pathogenesis, restricts areas where dentists can implement professional strategies, and it is essential for the proper management of periodontal diseases.
Ключові слова: дисбаланс статевих гормонів
індукований не зубною біоплівкою гінгівіт
індукований зубною біоплівкою гінгівіт
субепітеліальний фіброз
imbalance of sex hormones
non-dental-biofilm induced gingivitis
dental-biofilm-induced gingivitis
subepithelial gingival fibrosis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/9431
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
nonPlaque-induced_gingivitis .pdf292,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.