2019 : [237] Головна фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Актуальні питання клінічної медицини [87]

Тези доповідей Всеукраїнської науково–практичної конференції лікарів–інтернів 23 травня 2019 року

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [18]

Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.)

Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні [132]

Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю 21 березня 2019 року