Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1005
Назва: Відновлення жувальної ефективності у пацієнтів з повними знімними протезами, виготовленими з різних груп базисних матеріалів
Інші назви: Восстановление жевательной эффективности у пациентов с полными съемными протезами, изготовленными из различных групп базисных материалов
Chewing efficiency restoring in patients with full removable prosthesis made up of various groups of Basic materials
Автори: Кузь, Віталій Сергійович
Кузь, Виталий Сергеевич
Kuz', V.
Дворник, Валентин Миколайович
Дворник, Валентин Николаевич
Dvornik, V.
Кузь, Гельфіра Маліківна
Кузь, Гельфира Маликовна
Kuz', G.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Кузь В. С. Відновлення жувальної ефективності у пацієнтів з повними знімними протезами, виготовленими з різних груп базисних матеріалів. / В. С. Кузь, В. М. Дворник, Г. М. Кузь //Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3 (59). – С. 224–226.
Короткий огляд (реферат): Протезування повними знімними протезами - один із найбільш складних видів протезування. В літературі багато уваги приділяється анатомо-топографічним особливостям будови беззубих щелеп та клініко-лабораторним етапам виготовлення повних знімних протезів. Однак фізіологічні основи користування такими конструкціями мало вивчені. Ефективність виготовлення якісних знімних протезів багато в чому залежить від властивостей базисного матеріалу. Основною гру¬пою матеріалів для виготовлення таких конструкцій є акрилові пластмаси гарячої полімеризаціїВ даний час все частіше лікарі стоматологи-ортопеди використовують безакрилові термопластич¬ні пластмаси, які дозволяють поліпшити функціональні якості повних знімних протезів, а також уникнути недоліків акрилових базисних пластмас. Одним із найважливіших критеріїв оцінки якості виготовлених протезів та функціонального стану зубощелепної системи є відновлення ступеню жувальної ефективності, що можна визначити як за допомогою класичних методів, так і за допо-могою більш сучасних технологій; протезирование полными съемными протезами - один из самых сложных видов протезирования; В литературе много внимания уделяется анатомо-топографическим особенностям строения беззубых челюстей и клинико-лабораторным этапам изготовления полных съемных протезов. Однако физиоло-гические основы пользования такими конструкциями мало изучены. Эффективность изготовления ка-чественного съемного протеза во многом определяется свойствами базисных материалов. Основной группой материалов для изготовления таких конструкций являются акриловые пластмассы горячей полимеризации. В настоящее время все чаще врачи стоматологи-ортопеды используют безакрило-вые термопластичные пластмассы, которые позволяют улучшить функциональные качества полных съемных протезов, а также избежать недостатков акриловых базисных пластмасс. Одним из важней-ших критериев оценки качества изготовленных протезов и функционального состояния зубочелюст-ной системы является восстановление степени жевательной эффективности, что можно определить как с помощью классических методов, так и с помощью более современных технологий; restoration of edentulous arches with complete removable dentures is still of the most complicated types of prosthetic procedures. The reports available have paid much attention to the anatomical and topographic features of the structure of edentulous jaws and to the clinical and laboratory stages of manufacturing com¬plete removable dentures. However, the physiological grounds for using these dental appliances have been little studied. The effectiveness of manufacturing high-quality removable prosthesis is largely determined by the properties of the prosthetic base materials. The main group of materials used for their manufacturing is acrylic plastics of hot polymerization. Nowadays, orthodontists and prosthodontists are increasingly using non-acrylic thermoplastic plastics that allow dentists to improve the functional quality of complete removable dentures, as well as to avoid the disadvantages of acrylic base plastics. One of the most important criteria for assessing the quality of dental prostheses manufactured and the functional state of the maxillodental system is the restoration of the masticatory efficiency, which can be determined both by standard techniques.
Ключові слова: «Фторакс»
«Фторакс»
Ftorax
термопластичні матеріали
повна відсутність зубів
«Vertex Thermosense»
«Deflex Acrylate»
термопластические материалы
полное отсутствие зубов
«Vertex Thermosense»
«Deflex Acrylate»
thermoplastic materials
adontia
Vertex Thermosense
Deflex Acrylate
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1005
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vídnovlennya.pdf452,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.