Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1006
Назва: Післядипломна освіта лікарів сімейної медицини зі спеціальності «Онкологія»
Інші назви: Последипломное образование врачей семейной медицины по специальности «Онкология»
Postgraduate medical education family medicine in the specialty «Oncology»
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Шелешко, Петро Венедиктович
Баштан, Володимир Петрович
Муковоз, Оксана Євгенівна
Марченко, Валерій Юрійович
Литвиненко, Віктор Євгенович
Корнєєв, Олег Вітольдович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Шелешко, Петр Венедиктович
Баштан, Владимир Петрович
Муковоз, Оксана Евгеньевна
Марченко, Валерий Юрьевич
Литвиненко, Виктор Евгеньевич
Корнеев, Олег Витольдович
Zhdan, V. M.
Sheleshko, P. V.
Bashtan, V. P.
Mukovoz, O. E.
Marchenko, V. Yu.
Litvinenko, V. E.
Korneev, O. V.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Післядипломна освіта лікарів сімейної медицини зі спеціальності «Онкологія» / В. М. Ждан, П. В. Шелешко, В. П. Баштан [та ін.] // Семейная медицина. – 2015. – № 3. – С. 25–27.
Короткий огляд (реферат): З урахуванням сучасних вимог і завдань, що вирішуютьсясімейними лікарями, зі своєчасної діагностики онко)логічних захворювань, а також подальшого спостереженняза хворими після проведеного лікування, у статті запропо)новані дані, якими повинні керуватися сімейні лікарі у своїйпрактичній роботі. З метою надання інформації сімейнимлікарям для вирішення питань, з якими вони стикаються усвоїй щоденній роботі при наданні допомоги онкологічнимхворим, авторами даної статті виданий підручник «Онко)логія сімейного лікаря» відповідно до програми підготовкилікарів за фахом «Загальна практика–сімейна медицина», затвердженої Міністерством охорони здоров’я України; С учетом современных требований и задач, решаемых семейнымиврачами, по своевременной диагностике онкологических заболеваний, а также последующего наблюдения за больными после проведенного лечения, излагаются данные, которыми должны руководствоваться семейные врачи в своей практической работе. С целью оказания помощи семейным врачам при решении вопросов, с которыми они сталкиваются в своей ежедневной работе при оказании помощи онкологическим больным, авторами данной статьи издан учебник «Онкология семейного врача» в соответствии с программой подготовки врачей по специальности «Общая практика–семейная медицина», утвержденной Министерством здравоохранения Украины; Taking into account the modern requirements and tasks, decided bydomestic doctors on timely diagnostics of oncologic diseases, and alsosubsequent watching patients after the conducted treatment datadomestic doctors must that follow in the practical work are expound1ed. With the purpose of helping to the domestic doctors at the decisionof questions with that they clash in the everyday job at helping to theoncologic patients the authors of this article are publish a textbook«Oncology of domestic doctor» in accordance with the program ofpreparation of doctors on speciality «General practice is domesticmedicine» ratified by Ministry of health of Ukraine.
Ключові слова: диспансерне спостереження
онкологічна допомога
сімейна медицина
своєчасна діагностика пухлин
диспансерное наблюдение
онкологическая помощь
семейная медицина
своевременная диагностика опухолей
clinical supervision
cancer care
family medicine
timely diagnosis of tumors
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1006
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
simmed_2015_3_9.pdf188,61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.