Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10080
Назва: Папіломавірусна інфекція під час вагітності. (Клінічний випадок)
Інші назви: Папилломавирусная инфекция во время беременности. (Клинический случай)
Human papillomavirus infection during pregnancy. (Case report)
Автори: Крутікова, Елла Іванівна
Крутикова, Элла Ивановна
Krutikova, E. I.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Крутікова Е. І. Папіломавірусна інфекція під час вагітності. (Клінічний випадок) / Е. І. Крутікова // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1, т. 2 (143). – С. 146–151.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто клінічний випадок папіломавірусної інфекції (ПВІ) нижнього генітального тракту із хвилеподібним перебігом у першовагітної, пологи у якої ускладнились передчасним розривом плідних оболонок та операцією кесарів розтин після неефективного родозбудження. В І триместрі ПВІ розпочалася в гострій клінічній формі на фоні бактеріального вагінозу. Спостерігалися розповсюджений папіломатоз шийки матки (ШМ) та піхви, аномальна кольпоскопічна картина 1-2 ступ., ПАП-тест – HSIL (лейкоплакія з атипією) та LSIL (CIN І) гістологічно. Тимчасове «покращення» стану відмічалось після нормалізації мікрофлори піхви та курсів імуномодулюючої противірусної терапії. Загострення ПВІ маніфестувало у ІІ триместрі вагітності. Передчасному вилиттю навколоплідних вод сприяв кондиломатозний цервіцит. Відсутність вагінальних пологів певною мірою «зберегло» морфологічну структуру ШМ від травми, а новонародженого від ПВІ. Метаморфозою стало спонтанне зникнення всіх проявів вірусної інвазії після пологів через 3 місяці, що свідчить про активацію імунного контролю організму та самоелемінацію ВПЛ. Імуносупресія, що є фізіологічною для вагітних, виступила кофактором CIN та кондиломатозу, особливо у ІІ триместрі. Даний клінічний випадок демонструє доцільність активного менеджменту за вірус-інфікованими вагітними з використанням противірусних та імуномодулюючих препаратів з урахування терміну вагітності, та розгляду операції кесарів розтин, як варіанта родорозродження при виражених формах ПВІ.; В статье рассмотрен клинический случай папилломавирусной инфекции (ПВИ) нижнего генитального тракта с волнообразным течением у первобеременной, роды у которой осложнились преждевременным разрывом плодных оболочек и операцией кесарево сечение после неэффективного родовозбуждения. В І триместре ПВИ началась в острой клинической форме на фоне бактериального вагиноза. Наблюдался распространённый папилломатоз шейки матки (ШМ) и влагалища, аномальная кольпоскопическая картина 1-2 ст., ПАП-тест – HSIL (лейкоплакия з атипией) и LSIL (CIN І) гистологически. Временное «улучшение» состояния отмечалось после нормализации микрофлоры влагалища и курсов иммуномодулирующей противовирусной терапии. Обострение ПВИ наблюдалось во ІІ триместре беременности. Преждевременное излитие околоплодных вод вероятно инициировал кондиломатозный цервицит. Избежание вагинальных родов в определённой мере «сберегло» морфологическую структуру ШМ от травмы, а новорождённого от ПВИ. Метаморфозой стало спонтанное разрешение всех проявлений вирусной инвазии после родов через 3 месяца, что свидетельствует об активации иммунного контроля организма и самоэлеминации ВПЧ. Иммуносупрессия, физиологическая для беременных, выступила кофактором CIN и кондиломатоза, особенно во ІІ триместре. Данный клинический случай демонстрирует целесообразность активного менеджмента вирусинфицированных беременных с использованием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов с учётом срока беременности, и рассмотрения операции кесарево сечение как вариант родоразрешения при выраженных формах ПВИ. ; The paper presents the clinical case of human papillomavirus (HPV) infection of the lower genital tract with undulating clinical course in primigravida, observed from 12-13 weeks of gestation to the 1 year post-partum period. In the I trimester HPV-infection started sharply concomitant with bacterial vaginosis in the clinical form: disseminated papillomatosis of the uterine cervix (UC) and the vagina was expressed clinically; atypical colposcopic presentation of the 1-2 degree was expressed colposcopically; HSIL (leukoplakia with atypia) was expressed cytologically and LSIL (CIN І) was expressed histologically. A temporary “recovery” was noted after normalization of vaginal microflora and antiviral phytotherapy. Exacerbation of the HPV-infection was manifested in the II trimester by the occurrence of big warts on the skin of the labia that led to its microsurgery and comprehensive immunomodulating therapy with the follow-up improvement of the PAP-test and a decrease of viral load of the cervical samples; however, colposcopic presentation remained almost without dynamics. Cesarean delivery was conducted with regard to premature rupture of membranes and ineffective labor induction that somehow “prevent” the morphological structure of the UC from injury, and the newborn from HPV-infection. Apparently, premature discharge of waters was the consequence of condylomatous cervicitis. Real metamorphosis was observed in absolute spontaneous disappearance of clinical and subclinical manifestations of the HPV-infection within 3 month post-partum with normalization of the colposcopic presentation and PAP-test, a positive L1capsid test with the subsequent HPV-test, indicating the activation of immune control of the body and self-elimination of HPV. Immune suppression, which is physiological for pregnant women, was the co-factor for CIN and warts, especially in the II trimester. On the other hand, the rates of immunomodulation and elimination of pathogenic vaginal microflora contributed to the normalization of the UC structure at all levels and self-elimination of HPV.
Ключові слова: шийка матки
імуномодуляція
вагітність
папіломавірусна інфекція
шейка матки
иммуномодуляция
беременность
папилломавирусная инфекция
uterine cervix
immunomodulation
pregnancy
human papillomavirus infection
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2018-1-2-143-146-151
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10080
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Human_papillomavirus_infection_during_pregnancy.pdf4,21 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.