Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1013
Назва: Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових захворювань шлунка
Інші назви: Работа семейного врача по выявлению и своевременному лечению методом эндоскопической, малоинвазивной хирургии некоторых предраковых заболеваний желудка
Work of family doctors to identify and timely treatment of endoscopic, minimally invasive surgery some precancerous diseases of the stomach
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Zhdan, V.
Баранніков, Костянтин Володимирович
Баранников, Константин Владимирович
Barannikov, K. V.
Баштан, Володимир Петрович
Баштан, Владимир Петрович
Bashtan, V. P.
Галінський, Володимир Борисович
Галинский, Владимир Борисович
Galinsky, V. B.
Вірченко, Віктор Іванович
Вирченко, Виктор Иванович
Virchenkо, V. I.
Муковоз, Оксана Євгенівна
Муковоз, Оксана Евгеньевна
Mukovoz, O. E.
Іщенко, Вікторія Володимирівна
Ищенко, Виктория Владимировна
Ishchenko, V. V.
Шелешко, Петро Венедиктович
Шелешко, Петр Венедиктович
Sheleshko, P. V.
Дата публікації: 2015
Видавець: Типография "Аврора-Принт"
Бібліографічний опис: Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових захворювань шлунка / В. М. Ждан, К. В. Баранніков, В. П. Баштан [та ін.] // Семейная медицина. – 2015. – № 5. – С. 63–65.
Короткий огляд (реферат): У статті представлені дані Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру та Полтавської об) ласної клінічної лікарні, в яких проведені клінічне, ендо) скопічне та патогістологічне дослідження 359 поліпів шлунка. Інвазивне оперативне втручання зроблено 160 хворим, а 199 залишились нелікованими. Рекомендовано сімейним лікарям активніше працювати з групами хво) рих, які відмовляються від операцій, орієнтувати їх на малоінвазивні ендоскопічні методи лікування передра) кових станів; В статье представлены данные Полтавского областного клиничес1 кого диспансера и Полтавской областной клинической больницы, в которых было проведено клиническое, эндоскопическое и пато1 гистологическое исследования 359 полипов желудка. Инвазивное оперативное лечение применили 160 больным, а 199 остались не1 лечеными. Дана рекомендация семейным врачам активнее рабо1 тать с группами больных, которые отказываются от лечения, ори1 ентировать их на малоинвазивные эндоскопические операции предраковых состояний; In the articles presented dates conducted clinical, endoscopic and pathahysfological research of two regional curative establishments at an exposure 359 polypuses of stomach. Invasion operative intervention is done 160 to the patients, and 199 remained not treated. It is indi1 cated to the domestic doctors on a necessity more active to work with the groups of patients, that renounce treatment, orient them on the lit1 tleinvasion endoscopic methods of treatment of the precancerous states.
Ключові слова: рак шлунка
поліп
поліпозна хвороба
аденоматозні поліпи
ендоскопічна резекція поліпів шлунка
малоінвазивна хірургія
рак желудка
полип
полипозная болезнь
аденоматозные полипы
эндоскопическая резекция полипов желудка
малоинвазивная хирургия
gastric cancer
polyp
polynosic disease
adenomatous polyps
endoscopic resection of polyps of the stomach
minimally invasive surgery
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1013
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
simmed_2015_5_19.pdf204,58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.