Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1019
Назва: Визначення показників міцності та пластичності різних груп базисних стоматологічних матеріалів
Інші назви: Определение показателей прочности и пластичности разных групп базисных стоматологических материалов
Assessment of strength and ductility indicators in different groups of basic dental materials
Автори: Кузь, Віталій Сергійович
Кузь, Виталий Сергеевич
Kuz', V.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Кузь В. С. Визначення показників міцності та пластичності різних груп базисних стоматологічних матеріалів. / В. С. Кузь, В. М. Дворник, Г. М. Кузь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 16, Вип. 2 (54). – С. 28–32.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи полягала в порівняльній оцінці механічних характеристик пластичних мас, які вико-ристовуються для виготовлення базисів знімних стоматологічних протезів. Були проведені експе-риментальні дослідження зразків на розтяг та стиск. У дослідженні були використані наступні пластмаси: фторвмісний акриловий сополімер «Фторакс», (Україна); термопластичні матеріали «Vertex Thermosense», (Нідерланди); «Ліпол», (Україна); «Deflex Acrylate», (Аргентина). Дослідження на розтяг включало визначення модуля пружності. Методика дослідження на стиск основана на встановленні швидкості деформації при збільшенні навантаження. Експерименти проводилися на апараті «Деформаційна установка МРК-1». Дослідження фізичних властивостей матеріалу «Лі¬пол» показало, що він є малосприйнятливим в якості базисного стоматологічного матеріалу вна¬слідок високого ступеню плинності на розтяг та стискання, та недостатнього ступеню міцності. Порівняльна оцінка зразків матеріалів «Vertex» та «Deflex» з матеріалом «Фторакс» за показника¬ми міцності та пластичності показала, що для реалізації кінцевої мети застосування базисного матеріалу - забезпечення максимально можливої фіксації та стабілізації повного знімного протезу на протезному ложі пацієнта більш прийнятними виявилися характеристики термопластичних матеріалів; Цель работы состояла в сравнительной оценке механических характеристик пластических масс, используемых для изготовления базисов съемных стоматологических протезов. Были проведены экс-периментальные исследования образцов на растяжение и сжатие. В исследовании были использова-ны: фторсодержащий акриловый сополимер «Фторакс», (Украина); термопластические материалы «Vertex Thermosense», (Нидерланды); «Липол» (Украина), «Deflex Acrylate», (Аргентина). Суть иссле-дования на растяжение состояла в определении модуля упругости при растяжении. Исследование на сжатие основано на установлении скорости деформации при увеличении нагрузки. Эксперименты проводились на аппарате «Деформационная установка МРК-1». Исследования физических свойств материала «Липол» показало, что он является малоприемлемым в качестве базисного стоматологи-ческого материала вследствие высокой степени текучести на растяжение и сжатие и недостаточной степени прочности. Сравнительная оценка образцов материалов «Vertex» и «Deflex» с материалом «Фторакс» по показателям прочности и пластичности показала, что для реализации конечной цели использования базисного материала - обеспечение максимально возможной фиксации и стабилиза¬ции полного съемного протеза на протезном ложе пациента более приемлемыми оказались характе-ристики термопластичных материалов; The purpose of this study was to carry out comparative evaluation of the mechanical characteristics of the plastics used in the construction of bases of removable dental prostheses. Experimental studies of samples in tension and compression were carried out. We compared fluorine-containing acrylic copolymer "Ftoraks" (Ukraine); thermoplastic materials «Vertex Thermosense», (The Netherlands); "LIPOL" (Ukraine), «Deflex Acrylate», (Argentina). The study was designed to determine tensile modulus of elasticity in tension. The study is based on the compressive deformation speed setting when the load increases. The experiments were performed using the "Deformation installation MRK-1." The study of the physical properties of the "LIPOL" material showed that it was barely acceptable as dental base material due to its high degree of fluidity and tensile and its compressive strength was insufficient as well. Comparative evaluation of samples "Vertex", "Deflex" and "Ftoraks" in terms of strength and ductility showed that to reach the ultimate goal of using the base material, i.e. to ensure the highest possible fixation and stabilization of a complete denture in the prosthetic bed thermoplastic materials demonstrated more acceptable characteristics.
Ключові слова: базисні стоматологічні матеріали
«Фторакс»
«Vertex Termosense»
«Ліпол»
міцність
«Deflex Acrylate»
пружність
базисные стоматологические материалы
прочность
упругость
basic dental materials
elasticity
strength
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1019
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Viznachennya.pdf590,44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.