Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10192
Назва: Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків
Інші назви: Prevalence of dentoalveolar anomalies and periodontal diseases among adolescents
Автори: Дрок, В. О.
Ключові слова: зубощелепні аномалії
аномалії м'яких тканин
підлітки
зубочелюстные аномалии
аномалии мягких тканей
подростки
dentoalveolar anomalies
soft tissue anomalies
adolescents
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Дрок В. О. Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків / В. О. Дрок // Український стоматологічний альманах. – 2018. – № 1. – С. 72–74.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми. Зубощелепні аномалії належать до основних стоматологічних хвороб і характеризуються високою поширеністю. За даними сучасних авторів, аномалії й деформації зубощелепної системи в дітей і підлітків призводять до погіршення стоматологічного здоров'я в майбутньому, завдаючи медичного, соціального й економічного збитків. Мета дослідження - вивчення поширеності та структури зубощелепних аномалій підлітків. Матеріал і методи дослідження. Усього обстежено 1920 підлітків віком 16-17 років. Клінічне дослідження виконували за загальноприйнятим стандартним протоколом, відповідно до міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям (МКБ-10), а також за класифікацією зубощелепних аномалій Енгля. Результати й обговорення. Проведене дослідження дозволило встановити, що поширеність зубощелепних аномалій у підлітків 16-17 років становить 64,32 ± 1, 09% - 1235 осіб. Найпоширенішою аномалією зубощелепної системи є зубощелепні аномалії, що належать до I класу за Енглем, - 506 осіб (26,35 ± 1,01%). На другому місці – дистальний прикус, що відповідає II класу за Енглем. Його поширеність становить 18,23 ± 0,88% (350 обстежених пацієнтів). Наступним за частотою був глибокий прикус у 189 пацієнтів –9,84 ± 0,68%. Укорочена вуздечка верхньої губи траплялася в 153 підлітків (7,97 ± 0,02%). Укорочена вуздечка язика була виявленау 212 підлітків (11,04 ± 0,72%). Мілке переддвер’я порожнини рота мали 172 оглянутих – 8,96 ± 0,65%. Висновки: 1. Поширеність зубощелепних аномалій у підлітків 16-17 років становить 64,32 ± 1,09%. 2. Найпоширеніші аномалії зубощелепної системи в підлітків – зубощелепні аномалії, що належать до I класу за Енглем, –26,35 ± 1,01,%. На другому місці – дистальний прикус, що відповідає II класу за Енглем. Його поширеність становить 18,23 ± 0,88%. Глибокий прикус виявлено в 9,84 ± 0,68% обстежених. 3.Захворювання пародонта виявлені в 56,51 ± 1,13% підлітків 16-17 років.; Актуальность темы. Зубочелюстные аномалии относятся к основным стоматологическим заболеваниям и ха- рактеризуются высокой распространенностью. По данным современных авторов, аномалии и деформации зубочелюстной системы у детей и подростков приводять к ухудшению стоматологического здоровья в будущем, нанося медицинский, социальный и экономический ущерб. Цель исследования – изучение распространенности и структуры зубочелюстных аномалий подростков. Материал и методы исследования. Всего обследовано 1920 подростков в возрасте 16-17 лет. Клиническое исследование проводили по общепринятому стандартному протоколу, в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), а также классификацией зубочелюстных аномалий Энгля. Результаты и обсуждение. Проведенное исследование позволило установить, что распространенность зубочелюстных аномалий у подростков 16-17 лет составляет 64,32 ±1, 09% – 1235 человек. Самой распространенной аномалией зубочелюстной системы являются зубочелюстные аномалии, относящиеся к I классу по Энглю, – 506 человек, что в процентном соотношении составляет 26,35 ±1,01 %. На втором месте – дистальный прикус, что соответствует II классу по Энглю. Его распространенность составляет 18,23 ±0,88 %, выявлен он у 350 обследованных пациентов. Следующим по частоте был отмечен глубокий прикус у 189 пациентов, что составило 9,84±0,68%. Укороченная уздечка верхней губы встречалась у 153 подростков (7,97±0,02%). Укороченная уздечка языка была выявлена у 212 подростков (11,04±0,72%). Мелкое преддверие полости рта наблюдалось у 172 осмотренных, что составило 8,96 ±0,65%.; Relevance of the topic. Dentofacial anomalies are the main dental diseases, characterized by high prevalence. According to modern authors, abnormalities and deformations of the dentoalveolar system in children and adolescents contribute to the deterioration of dental health in the future, causing medical, social and economic damage. The aim of the research was to study the prevalence and structure of dentoalveolar anomalies in adolescents. Material and methods of the reasearch. 1920 teenagers aged from 16 to 17 years were examined. The clinical study was carried out according to the standard protocol, in accordance with the international statistical classification of diseases and health problems (ICD-10), as well as the classification of Angle’s dentoalveolar anomalies. Results and discussion. The study made it possible to establish that the prevalence of dentoalveolar anomalies in adolescents aged 16-17 is 64.32 ± 1. 09% – 1235 people. The most common anomaly of the maxillofacial system is dentoalveolar anomalies, which belong to the first class according to Angle – 506 people, which in a percentage ratio is 26.35 ± 1.01%. The distal bite is in the second place, which corresponds to the 2nd class according to Angle. Its prevalence is 18.23 ± 0.88%, it was detected in 350 examined patients. A deep occlusion in 189 patients was the next in frequency, which was 9.84 ± 0.68%. A shortened bridle of the upper lip was found in 153 adolescents (7.97 ± 0.02%). A shortened frenum of the tongue was detected in 212 adolescents (11.04 ± 0.72%). A small vestibule of the oral cavity was observed in 172 examined, which was 8.96 ± 0.65%. Conclusions: 1. The prevalence of dentoalveolar anomalies in adolescents aged 16-17 is 64.32 ± 1.09%. 2. The most common anomalies of the dentoalveolar system in adolescents are dentoalveolar anomalies, belonging to the I class according to Angle – 26.35 ± 1.01,%. The distal bite was in the second place, which corresponds to the 2nd class according to Angle. Its prevalence is 18.23 ± 0.88%. A deep bite was detected in 9.84 ± 0.68% of the examined. 3. Periodontal diseases were revealed in 56.51 ± 1.13% of adolescents aged 16-17 years
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10192
ISSN: 2409 - 0255
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2018, № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Prevalence_of_dentoalveolar_anomalies.pdf308,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.