Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10215
Назва: Алгоритм лікування пацієнтів за наявності аномалій прикусу і мовленнєвих порушень
Інші назви: Algorithm of patient’s treatment with the presence anomalies of bite and speech disorders
Автори: Фліс, Петро Семенович
Ращенко, Наталія Володимирівна
Філоненко, Валерій Володимирович
Мельник, Альона Олександрівна
Лопоха, А. Б.
Flis, P. S.
Raschenko, N. V.
Melnyk, A. O.
Filonenko, V. V.
Lopoha, A. B.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Алгоритм лікування пацієнтів за наявності аномалій прикусу і мовленнєвих порушень / П. С. Фліс, Н. В. Ращенко, В. В. Філоненко [та ін.] // Український стоматологічний альманах. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 60–64.
Короткий огляд (реферат): Доведено причинно-наслідковий взаємозв’язок зубощелепних аномалій і мовленнєвих порушень. Аномалії та деформації зубощелепного апарату заважають нормальній вимові звуків, сприяють закріпленню звичок неправильної артикуляції й ускладнюють їх логопедичну корекцію. Мета дослідження: провести лікування пацієнтів за наявності аномалій прикусу і мовленнєвих порушень згідно із запропонованим алгоритмом. Для досягнення поставленої в роботі мети було прийнято на лікування 82 пацієнтів із вираженою ортодонтичною патологією і мовленнєвими порушеннями, з нормальним слухом та інтелектом. Виконували клінічне обстеження зa зaгaльноприйнятою схемою, позaротові тa внутрішньоротові фотознімки, антропометрію, міографію, цефалометрію, логопедичну діагностику всіх сторін мови. Після встановлення діагнозу, визначення плану лікування проводили ортодонтичне лікування одночасно з логопедичною корекцією; Доказана причинно-следственная взаимосвязь зубочелюстных аномалий и речевых нарушений. Аномалии и деформации зубочелюстного аппарата препятствуют нормальному произношению звуков, способствуют закреплению привычек неправильной артикуляции и затрудняют их логопедическую коррекцию. Цель исследования: провести лечение пациентов при наличии аномалий прикуса и речевых нарушений согласно предложенного алгоритма. Для достижения поставленной в работе цели было принято на лечение 82 пациента с выраженной ортодонтической патологией и речевыми нарушениями, с нормальным слухом и интеллектом. Выполняли клиническое обследование по общепринятой схеме, внеротовые и внутриротовые фотоснимки, антропометрию, миографию, цефалометрию, логопедическую диагностику всех сторон речи. После установки диагноза, определения плана лечения проводили ортодонтическое лечение одновременно с логопедической коррекцией; Relevance of research. Under complex correction of speech disorders in existing orthodontic pathology, it is important to establish the causative factor, because incorrect tongue articulation, infantile type of swallowing and other bad habits can be the cause of dental and maxillary pathologies and, at the same time, speech disorders. The cause-and-effect relationship between dentoalveolar and speech disorders has been proved. Anomalies and deformations of the dentoalveolar apparatus prevent the sounds from being pronounced normally, contribute to strengthening the habits of improper articulation and complicate logopedic correction. The problem of logopedic correction of sound pronunciation should be addressed comprehensively in collaboration with an orthodontist. The purpose of the research. To treat patients with anomalies of bite and speech disorders according to the proposed algorithm. Materials and methods. To achieve study objectives, 82 patients with severe orthodontic pathology and speech disorders, with normal hearing and intellect, were accepted for treatment. Clinical examination according to the generally accepted scheme, extraoral and intraoral photographs, anthropometry, myography, cephalometry, and logopedic diagnostics of all aspects of speech were conducted. After establishing the diagnosis, determining the treatment plan, orthodontic treatment was performed simultaneously with speech therapy correction. Results and discussion. The first step in the algorithm of successful treatment (correction) of speech disorders and dentoalveolar anomalies was the explanation of its necessity. The second stage of the algorithm was a clinical examination, which included medical history taking and objective methods of examination. The speech therapy part of the algorithm provided for speech therapy diagnosis of all aspects of speech: sound pronunciation, vocabulary, grammar, phonetics. Additional methods of examination were performed for the preparation of the plan, the choice of method and tactics of treatment: extraoral and intraoral photographs, anthropometry, myography, cephalometry, which is an integral part of the second stage of the treatment algorithm for patients with abnormalities and deformations of the dentoalveolar device in conjunction with correction of speech disorders. The third stage of the algorithm was direct orthodontic treatment and speech correction. The retention period is the final stage of the algorithm for treating patients with abnormalities and deformations of the dental apparatus in combination with the correction of speech disorders. Conclusion. The algorithm for treating patients with anomalies of bite and speech disorders consists of the following blocks: motivation, detailed diagnosis, treatment planning and tactics, the active period of orthodontic treatment simultaneously with speech correction and patient management in the retention period
Ключові слова: мовленнєві порушення
алгоритм лікування пацієнтів
аномалії прикусу
антропометрія
міографія
цефалометрія
речевые нарушения
алгоритм лечения пациентов
аномалии прикуса
антропометрия
миография
цефалометрия
speech disorders
algorithm of patient’s treatment
anomalies of bite
anthropometry
myography
cephalometry
ISSN: 2409-0255
DOI: https://doi.org/10.31718/2409-0255.4.2018.11
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10215
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2018, № 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Flis_Alhorytm_likuvannia.pdf433,42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.