Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1022
Назва: Генетичні та імунологічні маркери розвитку жирової дегенерації печінки у дітей та підлітків з метаболічним синдромом.
Інші назви: Генетические и иммунологические маркеры развития жировой дегенерации печени у детей и подростков с метаболическим синдромом.
Genetic and immunological markers of fatty degeneration of the liver in children and adolescents with metabolic syndrome.
Автори: Крючко, Тетяна Олександрівна
Пода, Ольга Анатоліївна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Ізмайлова, Ольга Віталіївна
Крючко, Татьяна Александровна
Пода, Ольга Анатольевна
Шлыкова, Оксана Анатольевна
Измайлова, Ольга Витальевна
Kryuchko, T. A.
Poda, O. A.
Shlykova, O. A.
Izmailova, O.
Дата публікації: 2014
Видавець: ТОВ «Група компаній медексперт»
Бібліографічний опис: Генетичні та імунологічні маркери розвитку жирової дегенерації печінки у дітей та підлітків з метаболічним синдромом / Т. О. Крючко, О. А. Пода, О. А. Шликова, О. В. Ізмайлова // Перинатология и педиатрия. – 2014. – № 4. – С. 61–66.
Короткий огляд (реферат): За результатами молекулярно-генетичного обстеження мутантний алель 12Ala поліморфного маркера Pro12Ala гену PPARγ2 має достовірно меншу поширеність серед пацієнтів з НАЖХП порівняно з групою популяційного контролю та тенденцію до нижчих показників порівняно з хворими на ЕКО. Наявність «мінорного» алеля 12Ala гену PPARγ2 у дітей та підлітків з ожирінням асоційована з меншим ризиком метаболічних порушень у вигляді інсулінорезистентності та дисліпідемії та достовірно нижчими показниками рівня прозапального цитокіну ФНП-a. Отримані результати дозволяють рекомендувати проведення генетичного скринінгу з визначенням генотипу гену PPARγ2 у дітей та підлітків з ожирінням з метою визначення ступеня ризику розвитку метаболічних порушень та своєчасного проведення профілактичних заходів; По результатам молекулярно-генетического обследования мутантный аллель 12Ala полиморфного маркера Pro12Ala гена PPARγ2 имеет достоверно меньшую распространенность среди пациентов с НАЖБП по сравнению с группой популяционного контроля и тенденцию к более низким показателям по сравнению с больными ЭКО. Наличие «минорного» аллеля 12Ala гена PPARγ2 у детей и подростков с ожирением ассоциировано с меньшим риском метаболических нарушений в виде инсулинорезистентности и дислипидемии и достоверно более низкими показателями уровня провоспалительного цитокина ФНО-a. Полученные результаты позволяют рекомендовать проведение генетического скрининга с определением генотипа гена PPARγ2 у детей и подростков с ожирением с целью определения степени риска развития метаболических нарушений и своевременного проведения профилактических мероприятий; As a result of molecular-genetic examination mutant allele 12Ala polymorphic marker Pro12Ala PPARγ2 gene is significantly lower prevalence among patients with NAFLD compared with a group of population control and a tendency in the lower compared with patients with ECO. The presence of "minor" allele 12Ala PPARγ2 gene in children and adolescents with obesity is associated with lower risk of metabolic disorders as dyslipidemia and insulin resistance and significantly lower performance levels of proinflammatory cytokines TNF-a. The results enable us to recommend the use of genetic screening for identifying the gene PPARγ2 genotype in children and adolescents with obesity to determine the risk of metabolic disorders development and timely implement the preventive measures.
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки
ожиріння
діти
гени
поліморфізм
неалкогольная жировая болезнь печени
ожирение
дети
гены
полиморфизм
non-alcoholic fatty liver disease
obesity
children
genes
polymorphism
ISSN: ISSN 1992 5891
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1022
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.