Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1023
Назва: Особливості харчової поведінки у осіб з нормальною та підвищеною масою тіла
Інші назви: Особенности пищевого поведения у лиц с нормальной и повышенной массой тела
Features of eating behavior in persons with normal and increased body weight
Автори: Шевченко, Юлія Сергіївна
Весніна, Людмила Едуардівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Шевченко, Юлия Сергеевна
Веснина, Людмила Эдуардовна
Кайдашев, Игорь Петрович
Shevchenko, Yu.
Vesnina, L.
Kaidashev, I.
Дата публікації: тра-2015
Видавець: Наукова думка
Бібліографічний опис: Шевченко Ю. С. Особливості харчової поведінки у осіб з нормальною та підвищеною масою тіла / Ю. С. Шевченко, Л. Е. Весніна, І. П. Кайдашев // Фізіологічний журнал. – 2015. – № 3, Т. 61. – С. 51–58.
Короткий огляд (реферат): За допомогою опитувальників Голландського DEBQ та трифакторного TFEQ-R18 визначено особливості харчової поведінки та їх вплив па якість життя у молодих осіб віком від 18 до 25 років, які були розподілені на дві групи за індексом маси тіла (ІМТ). У групу контролю увійшла 41 особа з нормальною масою тіла (ІМТ=І8,5 24,9 кг/.\г), до дослідної — 27 осіб з підвищеною масою (ІМТ вище ніж 25 кг/м2). Визначено наявність порушень харчової поведінки у 85,19% осіб дослідної групи тау 41,46% з контрольної. За структурою порушень у людей з підвищеною масою тіла переважали обмежувальний та екстернальний тип харчової поведінки. У осіб з нормальною масою - екстер- пальний та обмежувальний. Дослідження показників якості життя за допомогою опитувальника SF-36 показали у осіб з підвищеною масою тіла вірогідне зниження рольового фізичного функціонування та інтенсивності болю. Загальний фізичний компонент здоров 'я v дослідній групі був вірогідно нижчим 52. 70 щодо 56,11 баю. Зроблено висновок, що порушення харчової поведінки у осіб з нормальною та підвищеною масою тіла потребують індивідуального підходу до формування навичок здорового способу життя та виправлення порушеного харчового стереотипу, що будуть протидіяти подальшому збільшенню маси та сприятимуть підвищенню якості життя; С помощью опросников Голландского ОЕВО и трехфак- торного ТГЕСУЮЯ определены особенности шипового поведения и их влияние на качество жизни у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. которые были распределены на две группы по индексу массы тела (ИМТ). В группу контроля вошли 4) человек с нормальной массой тела (ИМТ=18,5-24,9 кг/м2), в исследуемую группу - 27 человек (ИМТ выше 25 кг/м2) с повышенной массой. Определено наличие нарушении пищевого поведения у 85,19 % лиц с повышенной массой тела и у 41,46 % лиц с нормальной массой. По структуре нарушений у людей с повышенном массой тела выявлено превышали ограничительный я .жетернальный тип. У лиц с нормальной массой преобладали экетернпяьный и ограничительный типы нарушений пищевого поведения. Исследование показателей качества жизни с помощью опросника ЙБ-Зб показало у лиц с повышенной массой тела достоверное снижение ролевого физического функционирования и интенсивности боли. Обший компонент физическою здоровья недостаточно высокий в обеих группах, у лиц с повышенной массой тела был вероятно ниже - 52.70 против 56,11 балла. Сделан вывод, что нарушения пищевого поведения у лиц с нормальной и повышенной массой тела требуют индивидуального подхода к формированию навыков здорового образа жизни и исправления нарушенного пищевого стереотипа, что будет противодействовать дальнейшему увеличению массы и способствовать повышению качества жизни; Using the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) and Three-factor Eating Questionnairc-R 18 (TEEQ-RI8), we defined the peculiarities of eating behavior and their impact on quality of life in young people aged 18-25 years. All participants were divided into two groups according to body mass index (BMI). The control group included 41 persons with normal body weight (BMI 18,5-24,9 kg;m2). The group of young adults with increased body weight (BMI over 25 kg/m2) consisted of 27 persons. We found eating behavior disorders in 85,19 To of overweight people and in 41,46 % of persons w ith normal weight. The restrictive eating behaviors as well as a significant percentage of violations by external type had predominated in overweight individuals by the structure of disorders. The external and restrictive types of eating behavior disorders were predominated in persons with normal weight. Investigation of quality of life using the SF-36 questionnaire showed a significantly decline in the physical role functioning and pain. Index of general physical health component, being not high enough in both groups, was significantly lower in overweight people with 52,70 points against 56, i 1. We concluded (bat the- eating behavior disorders in persons with normal weight and in overweight people required an individual approach to forming healthy lifestyle and fixing broken food stereotype. It will counteract the further increase of body weight and contribute to improving the quality of life. Keywords: eating behavior, eating behavior disorders, quality of life, body mass index, increased body weight.
Ключові слова: порушення харчової поведінки
якість життя
індекс маси тіла
підвищена маса тіла
нарушение нишевого поведения
качество жизни
индекс массы тела
повышенная масса тела
eating behavior
eating behavior disorders
quality of life
body mass index
increased body weight
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1023
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Osoblivosti_harchovoyi-povedinki.pdf496,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.