Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1049
Назва: Прогнозування та профілактика поліорганної недостатності у постраждалих з поєднаними торакальними та абдомінальними ушкодженнями при політравмі
Інші назви: Prognosis and Prophylaxis of Multiorgan Failure of Polytrauma Patients with Combined Thoracic and Abdominal Injuries
Автори: Шейко, Володимир Дмитрович
Sheiko, Vladymyr
Дата публікації: 2003
Видавець: ТОВ "АСМІ", Полтава
Бібліографічний опис: Шейко В. Д. Прогнозування та профілактика поліорганної недостатності у постраждалих з поєднаними торакальними та абдомінальними ушкодженнями при політравмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.01.03 „Хірургія” / В. Д. Шейко. – Київ, 2003. – 30 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. - Інститут хірургії та трансплантології Академія медичних наук України, Київ, 2003. На основі сучасних методів дослідження виконано комплексне вивчення змін основних клінічних, функціональних і метаболічних параметрів гомеостазу, за допомогою багаторівневого статистичного аналізу встановлено ступінь їх взаємозв'язку з характером перебігу травматичної хвороби, ускладнень, органних і поліорганної дисфункцій, причини незадовільних результатів лікування в потерпілих з поєднаними торакальними і абдомінальними ушкодженнями при політравмі. Встановлено, що провідними факторами, які визначають характер і наслідки травматичної хвороби в потерпілих із політравмою є тяжкість політравми і тяжкість функціональних розладів основних систем життєзабезпечення в гострому посттравматичному періоді. Запропоновані і впроваджені в практику нові способи оцінки тяжкості політравми, оцінки тяжкості стану потерпілих із прогнозуванням наслідків при політравмі, прогнозування розвитку поліорганної дисфункції, на підставі яких розроблені нові підходи до визначення хірургічної тактики, що дозволило значно поліпшити результати лікування цієї категорії потерпілих. Вперше у вітчизняній і закордонній практиці доведена необхідність визначення термінів, об‛єму і послідовності виконання хірургічних втручань у різних анатомічних областях на основі об'єктивної оцінки тяжкості політравми, тяжкості стану потерпілого з прогнозуванням розвитку органних і поліорганних дисфункцій. Впровадження розробленої лікувальної тактики дозволило у постраждалих із поєднаними торакальними та абдомінальними ушкодженнями при політравмі знизити летальність на 7,9% з відповідним зменшенням частоти ускладнень і поліорганної недостатності, що має важливе значення для практичної медицини; The Dissertation for obtaining a Scientific Degree of the Doctor of Medical Sciences in a Specialty 14.01.03 - Surgery. - Institute of Surgery and Transplantation of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, 2003. Based on modern research methods, complex study of basic clinical, functional and metabolic parameters of homeostasis of polytrauma patients was carried out. Through the multilevel statistical analysis, the degree of parameters’ interrelation with the course of the posttraumatic disease, complications, organ and multiorgan dysfunction, causes of unacceptable outcomes of treatment of polytrauma patients with combined thoracic and abdominal injuries were determined. It was established, that the major factors determining the character and outcomes of posttraumatic disease are severity of polytrauma and degree of function impairment of the main life-maintaining systems in the early posttraumatic period. New methods of polytrauma and patient’s condition severity evaluation, including outcome and multiorgan dysfunction prognosis, as well as based on these refined surgical strategy, were elaborated and implemented into practice with beneficial effect. For the first time in home and world practice estimation of terms, volume and priority sequence of surgical procedures in various anatomic areas based on an objective estimation of polytrauma, patient’s condition severity and prognosis of organ and multiorgan dysfunction proved necessary. Implementation of refined treatment tactics led to decrease of mortality of patients with combined thoracic and abdominal trauma by 7.9% as well as rate of complications and multiorgan failure which is important for practice.
Ключові слова: политравма
сочетанная торакальная травма
сочетанная абдоминальная травма
полиорганная недостаточность
прогнозирование исходов
тактика лечения
polytrauma
combined thoracic trauma
combined abdominal trauma
multiorgan failurе
outcome prognosis
tactics of treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1049
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_dmn_Sheiko.pdf676,4 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.