Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 1 (137) : [48] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 48
Рік випускуНазваАвтор(и)
2017Вміст N-термінального фрагменту білка-попередника мозкового натрійуретичного пептиду як показник серцевої дисфункції при стеатогепатозіТкачук, С. О.; Лаповець, Л. Є.; Мартьянова, О. І.; Башта, Г. В.; Ткачук, С. А.; Лаповец, Л. Е.; Мартьянова, О. И.; Башта, Г. В.; Tkachuk, S. O.; Lapovets, L. E.; Martyanova, O. I.; Bashta, G. V.
2017Окисна модифікація білків сироватки крові за умов моделювання вирізаної площинної рани у щурівТабурєць, О. В.; Дворщенко, К. О.; Верещака, В. В.; Берегова, Т. В.; Остапченко, Л. І.; Табурец, О. В.; Дворщенко, Е. О.; Верещака, В. В.; Берегова, Т. В.; Остапченко, Л. И.; Taburets, O. V; Dvorschenko, K. O.; Vereschaka, V. V.; Beregova, T. V.; Ostapchenko, L. I.
2017Распространенность урогенитальных бактериальных инфекций у беременных и их влияние на состояние новорожденныхЩербина, Николай Александрович; Выговская, Л. А.; Щербина, Микола Олександрович; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
2017Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонадыСергиенко, В. В.; Сергієнко, В. В.; Sergienko, V. V.
2017Особливості папіломавірусів урогенітального тракту жінокТригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Братусь, О. В.; Тригуб, С. А.; Голодок, Л. П.; Братусь, А. В.; Trygub, S. A.; Holodok, L. P.; Bratus, O. V.
2017Віддалені наслідки аварії на Чорнобильській АЕС на якість сперми у мешканців з різних регіонів УкраїниСаковська, Л. В.; Канюк, С. М.; Трофіменко, О. В.; Гавриш, І. Т.; Андрейченко, С. В.; Саковская, Л. В.; Канюк, С. Н.; Трофименко, Е. В.; Гавриш, И. Т.; Андрейченко, С. В.; Sakovska, L. V.; Kanjuk, S. M.; Trofimenko, O. V.; Gavrysh, I. T.; Andreychenko, S. V.
2017Прогнозування розвитку ВМД в залежності від клінічних та генетичних показників, визначених при первинному скрінінгуФролова, С. С.; Frolova, S. S.
2017Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомогиФєщєнко, Ю. І.; Яшина, Л. О.; Ігнатьєва, В. І.; Назаренко, К. В.; Полянська, М. О.; Опімах, С. Г.; Фещенко, Ю. И.; Яшина, Л. А.; Игнатьева, В. И.; Назаренко, К. В.; Полянская, М. О.; Опимах, С. Г.; Feshchenko, Y. I.; Iashyna, L. A.; Ignatieva, V. І.; Nazarenko, K. V.; Polianska, M. O.; Opimakh, S. G.
2017Взаємозв’язки показників системного запалення, ліпідного спектру крові та структурно-функціонального стану серця при стабільній ішемічній хворобі серцяЧекаліна, Наталія Ігорівна; Чекалина, Наталья Игоревна; Chekalina, N. I.
2017Унаочнення вивчення фундаментальних засад хірургії студентами на базі кафедри хірургії стоматологічного факультетуІваночко, Н. Я.; Міщук, В. В.; Иваночко, Н. Я.; Мищук, В. В.; Ivanochko, N. Ya.; Mishchuk, V. V.
2017Експериментальне вивчення впливу адеметіоніну на активність щурів з енцефалопатією, що обумовлена впливом протитуберкульозних препаратівПросвєтов, Ю. В.; Бєленічев, І. Ф.; Левіч, А. В.; Кузьо, Н. В.; Просветов, Ю. В.; Беленичев, И. Ф.; Левич, А. В.; Кузьо, Н. В.; Prosvetov, Yu. V.; Belenichev, I. F.; Levich, А. V.; Kuzo, N. V.
2017Роль клітинних технологій в пластичному закритті дефектів шкіри та м’яких тканинПетренко, О. М.; Бадзюх, С. В.; Зубов, Д. О.; Безродний, Б. Г.; Петренко, О. М.; Бадзюх, С. В.; Зубов, Д. О.; Безродный, Б. Г.; Petrenko, O. M.; Badzukh, S. V.; Zubov, D. A.; Bezrodniy, B. G.
2017Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типуПавловська, М. О.; Павловская, М. О.; Pavlovska, M. O.
2017Вивчення діагностичної інформативності конституційно- біологічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спонділогенною вертебро-базилярною недостатністюНекрасова, Н. О.; Некрасова, Н. А.; Nekrasova, N. О.
2017Кластерін, як маркер системного запалення у осіб із різною масою тілаМісюра, К. В.; Кравчун, П. П.; Мисюра, Е. В.; Кравчун, П. П.; Misiura, K. V.; Kravchun, P. P.
2017Нейрогормональные корреляты тревожных расстройств у детейМихайлова, Е. А.; Волкова, Ю. В.; Mikhailova, E. A.; Volkova, Yu. V.
2017Роль апоптоз индуцирующего фактора и окислительного стресса при хронической сердечной недостаточностиМамедова, Ф. И.; Эфендиев, А. М.; Мамедова, Ф. І.; Ефендієв, А. М.; Mamedova, F. I.; Efendiyev, A. M.
2017Оценка клинических исходов у детей с эпилепсией, преждевременно рожденных с экстремально низкой массой телаМакедонская, И. В.; Македонська, І. В.; Macedonska, I. V.
2017М’язово-тонічний синдром м’язів-згиначів стегна та гомілки як причина утворення та росту кісти Бейкера. За результатами ультразвукового скануванняМогила, Олександр Олександрович; Могила, Александр Александрович; Mohila, O. O.
2017Особливості показників лейкограми в хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензіїКупновицька, І. Г.; Руманех, В. В.; Купновицкая, И. Г.; Руманех, В. В.; Kupnovytska, I. G.; Rumaneh, W. W.
Результати' 1 - 20 з 48