Випуск 1, Том 1 (142) : [70] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 70
Попередній переглядРік випускуНазваАвтор(и)
2018Медико-соціальні аспекти медичного обслуговування контингенту тимчасово внутрішньо переміщених осібЛехан, Валерія Микитівна; Крячкова, Лілія Вікторівна; Борвінко, Е. В.; Колеснік, В. І.; Лехан, Валерия Никитична; Крячкова, Лилия Викторовна; Борвинко, Э. В.; Колесник, В. И.; Lekhan, V. M.; Kriachkova, L. V.; Borvinko, E. V.; Kolesnik, V. I.
2018Соціальні проблеми хворих на алергічний риніт: шляхи адаптаціїЗадорожна, А. Г.; Задорожная, А. Г.; Zadorozhna A. G.
2018К вопросу о реабилитации онкологических больныхЖдан, Вячеслав Николаевич; Ждан, Вячеслав Миколайович; Шелешко, Петр Венедиктович; Шелешко, Петро Венедиктович; Баштан, Владимир Петрович; Баштан, Володимир Петрович; Шелешко, Маргарита Султанбековна; Шелешко, Маргарита Султанбеківна; Шилкина, Людмила Николаевна; Шилкіна, Людмила Миколаївна; Zhdan, V. N.; Sheleshko, P. V.; Bashtan, V. P.; Sheleshko, M. S.; Shilkina, L. N.
2018Визначення ефективності удосконаленої системи управління позицій функціонального підходу та за результатами експертної оцінкиГандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. A.
2018Значення реабілітаційного потенціалу сім’ї у реабілітації, соціалізації дітей народжених передчасно з дуже низькою або екстремально низькою масою тілаБоярська, Людмила Миколаївна; Веліканова, Т. В.; Подліанова, Олена Іванівна; Боярская, Людмила Николаєвна; Великанова, Т. В.; Подлианова, А. И.; Boyarska, L. N.; Velykanova, T. V.; Podlyanova, O. I.
2018Аналіз морфологічних змін шкіри в ділянці навколо імплантату шовного матеріалу, що застосовується в естетичній медицині, в некроптатах різних періодівТуркевич, М. О.; Туркевич, О. Ю.; Туркевич, М. А.; Turkevych, M. O.; Turkevych, A. Yu.
2018Влияние динамической электронейростимуляции на морфометрические показатели слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи экспериментального животного с моделью хронического синуситаСурин, А. В.; Походенько-Чудакова, Ирина Олеговна; Герасимович, Александр Игнатьевич; Адольф, Е. В.; Сурін, А. В.; Походенько-Чудакова, Ірина Олегівна; Герасимович, Олександр Ігнатович; Адольф, Є. В.; Surin, A. V.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Gerasimovich, A. I.; Adolf, Y. V.
2018Корекція ендогенної інтоксикації та морфо-функціональних змін печінки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність та в експериментіСкрипко, Василь Дмитрович; Скрипко, Василий Дмитриевич; Skrypko, V. D.
2018Морфометричний аналіз змін мітохондріального апарата міокарда серця білого щура за умов експериментального впливу налбуфінуПокотило, Віра Юріївна; Логаш, Максим Валентинович; Покотило, Вера Юрьевна; Pokotylo, V. Yu.; Logash, М. V.
2018Морфологія міжхребцевого диска та кісткової тканини апофізів тіл хребців в умовах моделювання остеопорозуКостерін, Сергій Борисович; Дєдух, Нінель Василівна; Мальцева, Валентина Євгенівна; Костерин, Сергей Борисович; Дедух, Нинель Васильевна; Мальцева, Валентина Евгеньевна; Kosterin, S. B.; Dedukh, N. V.; Maltseva, V. E.
2018Роль експресії Ki67 та iNOS у ранньому невиношуванні вагітностіЗаставний, Ігор Ігорович; Ященко, Антоніна Михайлівна; Ткач, Ірина Романівна; Шпонька, Ігор Станіславович; Луцик, Олександр Дмитрович; Заставный, Игорь Игоревич; Ященко, Антонина Михайловна; Ткач, Ирина Романовна; Шпонька, Игорь Станиславович; Луцик, Александр Дмитриевич; Zastavnyy, I. I.; Yashchenko, A. M.; Tkach, I. R.; Shponka, I. S.; Lutsyk, A. D.
2018Перебудова кістки навколо полілактиду, імплантованого у діафіз стегнової кісткиДєдух, Нінель Василівна; Нікольченко, Ольга Анатоліївна; Макаров, В. Б.; Дедух, Нинель Васильевна; Никольченко, Ольга Анатольевна; Dedukh, N. V.; Nikolchenko, O. A.; Makarov, V. B.
2018Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів щурів через три та п’ять тижні опіоїдного впливуВалько, Олеся Олексіївна; Головацький, Андрій Степанович; Валько, Олеся Анатольевна; Головацкий, Андрей Степанович; Valko, О. О.; Holovatskyi, A. S.
2018Чутливість до фагів лікувальних препаратів штамів стафілококів, виділених при дисбіозі ШКТКуц, К. Р; Воронкова, Ольга Сергіївна; Воронкова, Ольга Сергеевна; Kuts, K. R.; Voronkova, O. S.
2018Морфофункціональні перетворення в нейронах супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів на фоні різної тривалості освітлення і при корекції мелатоніномБулик, Роман Євгенович; Бурачик, Андрій Іванович; Булик, Тетяна Сергіївна; Кривчанська, Мар`яна Іванівна; Власова, Катерина Василівна; Булык, Роман Евгеньевич; Бурачик, Андрей Иванович; Булык, Татьяна Сергеевна; Кривчанская, Марьяна Ивановна; Власова, Катерина Васильевна; Bulyk, R. Ye.; Burachyk, A. I.; Bulyk, Т. S.; Kryvchanska, M. I.; Vlasova, K. V.
2018Можливі шляхи підвищення безпечності дифтерійних вакцинЄлисеєва, І. В.; Бабич, Є. М.; Ждамарова, Л. А.; Білозерський, В. І.; Колпак, С. А.; Елисеева, И. В.; Бабич, Е. М.; Белозерский, В. И.; Колпак, С. А.; Yelyseyeva, I. V.; Babych, Ye. M.; Zhdamarova, L. A.; Belozersky, V. I.; Kolpak, S. A.
2018Використання інформаційних технологій для покращення самоконтролю у хворих на цукровий діабетГолдобiн, Павло Олександрович; Голдобин, Павел Александрович; Goldobin, P. O.
2018Використання дистанційних технологій в процесі навчання лікарів-інтернів хірургічного профілюСкрипко, Василь Дмитрович; Скрипко, Василий Дмитриевич; Skrypko, V. D.
2018Особливості клініко-гематологічних показників у хворих на мієлопроліферативні неоплазії із CALR-позитивним мутаційним статусомПолубень, Лариса Олександрівна; Неумержицька, Л. В.; Вербиленко, Р. М.; Шумейко, О. O.; Клименко, Світлана Валентинівна; Полубень, Лариса Александровна; Неумержицкая, Л. В.; Вербиленко, Р. Н.; Шумейко, А. А.; Клименко, Светлана Валентиновна; Neumerzhitska, L. V.; Verbylenko, R. M.; Shumeiko, O. O.; Klymenko, S. V.; Poluben, L. O.
2018Удосконалення методів вивчення дисципліни «Внутрішня медицина» при підготовці студентів 5 та 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університетуКравчун, Павло Григорович; Борзова, О. Ю.; Кожин, М. І.; Риндіна, Наталія Геннадіївна; Титова, Г. Ю.; Заїкіна, Тетяна Сергіївна; Ринчак, Петро Іванович; Кравчун, Павел Григорьевич; Борзова, Е. Ю.; Кожин, М. И.; Рындина, Наталья Геннадьевна; Титова, А. Ю.; Заикина, Татьяна Сергеевна; Рынчак, Петр Иванович; Kravchun, P. G.; Borzova, O. Yu.; Коzhyn, М. I.; Ryndina, N. G.; Тitova, G. Yu.; Zaikina, Т. S.; Rynchak, P. I.
Результати' 1 - 20 з 70