Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1059
Назва: Метформин снижает уровень цитокинов воспаления у больных ИБС с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа
Інші назви: Метформін знижує рівень цитокинів запалення у хворих ІХС з метаболічним синдромом і цукровим діабетом 2 типу
Metformin reduces inflammatory cytokines in patients with coronary artery disease and concomitant metabolic syndrome and diabetes mellitus
Автори: Лавренко, Анна Владимировна
Лавренко, Анна Володимирівна
Lavrenko, A. V.
Ключові слова: метаболический синдром
сахарный диабет
инсулинорезистентность
метформин
ишемическая болезнь сердца
метаболічний синдром
цукровий діабет
інсулінорезистентність
метформін
ішемічна хвороба серця
metabolic syndrome
diabetes mellitus
insulin resistance
metformin
coronary artery disease
Дата публікації: 2010
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Лавренко А. В. Метформин снижает уровень цитокинов воспаления у больных ИБС с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа / А. В. Лавренко // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. – 2010. – Т. 10, № 3. – С. 199–203.
Короткий огляд (реферат): Добавление метформина в дозе 0,5 мг дважды в сутки на фоне стандартной терапии, которая содержит нитраты, бета-блокаторы, ацетилсалицилат и 10 мг аторвостатина, приводит на протяжении месяца к снижению у больных ишемической болезнью сердца с метаболическим синдромом ИМТ на 2,2%, объем талии на 2,7%, HbA1C на 5,4%, С-пептид на 20,3%, наиболее выражено в группе больных с МС и СД2 типа. В обеих группах больных ИБС и МС, с СД2 и без СД2 терапия метформином снижает уровень ИЛ-1 (на 51%), ИЛ-6 (на 53%), ИЛ-8 (на 35%), ФНО-а (на 42%). Полученные результаты свидетельствуют о противовоспалительном эффекте метформина на течение МС и СД2 у больных с ИБС. Додавання метформіну в дозі 0,5 двічі в добу на фоні стандартної терапії, що містить нітрати, бета-блокатори, ацетилсаліцилат і 10 мг аторвастатину, приводить протягом місяця до зниження у хворих ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом ІМТ на 2,2%, кола талії на 2,7%, HbA1C на 5,4%, С-пептіду на 20,3%, значнішому в групі хворих з МС і цукровим діабетом 2 типу. В обох групах хворих ІХС і МС, як з наявністю ЦД2, так і без ЦД2 терапія метформіном викликає різке падіння рівня ІЛ-1 (на 51%). ІЛ-6 (на 53%), ІЛ-8 (на 35%), ФНО-а (на 42%). Отримані дані свідчать про провідну роль протизапального ефекту метформіну в його впливі на перебіг МС і ЦД2 у хворих на ІХС. Intake of metformine in a dose 0,5 twice a day against the background of standard therapy which includes nitrates, beta-blockers, acetylsalicylates and 10 mg of atorvastatine results in the lowering of body wt index on 2,2%, waist circumference on 2,7%, HbA1C on 5,4%, C-peptide on 20, 3% in the group of patients with coronary artery disease (CAD) and concomitant metabolic syndrome that is more considerable then in patients with CAD and diabetes mellitus 2 type. Both groups demonstrate sudden drop of IL-1 (on 51%), IL-6 (on 53%), IL-8 (on 35%), and TNF-a (on 42%) due to metformin. Our findings testify to the leading role of antiinflammatory effect of metformine and its influence on the course of metabolic syndrome and diabetes mellitus in patients with CAD.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1059
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.