Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1061
Назва: Клінічне значення фекальної еластази-1 в діагностиці екзокринної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит
Інші назви: Клиническое значение фекальной эластазы-1 в диагностике экзокринной недостаточности поджелудочной железы в больных с хроническим панкреатитом
Clinical value of the fecal elastase-1 in the diagnostic of exocrine pancreatic insufficiency at the patients with chronic pancreatitis
Автори: Третяк, Наталія Григорівна
Третяк, Наталья Григорьевна
Tretiak, N.
Петренко, Валентина Панасівна
Петренко, Валентина Афанасьевна
Petrenko, V.
Пушко, Олександр Олександрович
Пушко, Александр Александрович
Pushko, O.
Третяк, Ігор Миколайович
Третяк, Игорь Николаевич
Tretiak, I.
Булатецький, Олександр Леонідович
Булатецкий, Александр Леонидович
Bulatetsky, O.
Ключові слова: хронічний панкреатит
хронический панкреатит
chronic pancreatitis
зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози
внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
exocrine pancreatic insufficiency
фекальна панкреатична еластаза
фекальная панкреатическая эластаза
pancreatic elastase stool test
Дата публікації: 12-лют-2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Клінічне значення фекальної еластази–1 в діагностиці екзокринної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит / Н. Г. Третяк, В. П. Петренко, О. О. Пушко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 1, Т. 1 (126). – С. 212–214.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження була оцінка клінічного значення фекальної панкреатичної еластази-1 (ФПЕ-1) в діагностиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (ЗНПЗ) у хворих на хронічний панкреатит (ХП). Об’єктом дослідження слугували історії хвороб 32 пацієнтів із ХП у фазі загострення. Контрольна група складалася з 32 здорових осіб. При дослідженні ФПЕ-1 у групі пацієнтів із ХП у 65,62% пацієнтів ФПЕ-1 знаходилася в межах референтних значень норми; у 9,38% діагностовано легку ЗНПЗ; помірну – у 6,25%; тяжку – у 18,75% хворих. Отримані в ході роботи результати обґрунтовують доцільність застосування тесту на визначення ФПЕ-1 для скринінгу порушень екзокринної функції підшлункової залози ; Целью исследования была оценка клинического значения фекальной панкреатической эластазы-1 (ФПЭ-1) в диагностике внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы (ВНПЖ) у больных хроническим панкреатитом (ХП). Объектом исследования послужили истории болезней 32 пациентов с ХП в фазе обострения. Контрольная группа состояла из 32 здоровых лиц. При исследовании ФПЭ-1 в группе пациентов с ХП в 65,62% пациентов ФПЭ-1 находилась в пределах референтных значений нормы; в 9,38% диагностировано легкую ВНПЖ; умеренную – в 6,25%; тяжелую – в 18,75% больных. Полученные в ходе работы результаты обосновывают целесообразность применения теста на определение ФПЭ-1 для скрининга нарушений экзокринной функции поджелудочной железы ; The term «chronic pancreatitis» is recommended to define the chronic inflammation of the pancreas with chronic, irreversible, inflammatory and / or fibrotic changes of the pancreas, which are often characterized by severe pain, which impair the quality of life and the development of exocrine and endocrine pancreatic insufficiency. Currently, the «gold standard» of noninvasive diagnosis of chronic pancreatitis and exocrine pancreatic insufficiency is the detection of fecal pancreatic elastase-1. The diagnosis of chronic pancreatitis is confirmed on the basis of symptoms present in the patient, imaging results in order to determine the structure of the pancreas (ultrasound), tests of exocrine and endocrine functions. The aim of the research was to evaluate the clinical significance of fecal pancreatic elastase-1 in the diagnosis of exocrine pancreatic insufficiency in patients with chronic pancreatitis. The object of the study was the corpus of case histories of 32 patients with chronic pancreatitis in exacerbation stage, who underwent the test to identify fecal pancreatic elastase-1 for the diagnosis of exocrine pancreatic function. The control group consisted of 32 healthy individuals. In the study of fecal pancreatic elastase-1 in group of patients with chronic pancreatitis in 65.62% of patients fecal pancreatic elastase-1 was within the reference values of the norm (398.3±74.8 mcg/g); in 9.38% of patients diagnosed with mild exocrine pancreatic insufficiency (174.2±12.28 mcg/g); in patients diagnosed with moderate pancreatic insufficiency – to 6.25% (121.1±9.12 mcg/g); severe – in 18.75% of patients (78.37±8.23 mcg/g). In persons with chronic pancreatitis in whom according to the results of tests on fecal pancreatic elastase-1 mild to moderate exocrine pancreatic insufficiency was found, clinical manifestations of deficiency were found. Therefore, one can observe the feasibility of method for determining fecal pancreatic elastase-1 for early screening of disorders of exocrine pancreatic function. It has been detected that the tendency to increase exocrine pancreatic insufficiency is directly proportional to the duration of the disease. The fact that in most patients with chronic pancreatitis the level of fecal pancreatic elastase-1 was within the norm, reference values are probably linked to the short history of chronic pancreatitis. The obtained results substantiate the feasibility of the test to determine the fecal pancreatic elastase-1, as the latter can detect or refute exocrine pancreatic insufficiency in chronic pancreatitis, to monitor the condition of the exocrine function of the pancreas for early diagnosis and successful correction of exocrine pancreatic insufficiency by drug-free measures and drug therapy that generally prevent complications of pathology, promote stable remission, thus improving the survival and quality of life
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1061
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
fekal_elastaza.pdf544,53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.