UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1069
Назва: Моніторинг якості надання освітніх послуг у ВДНЗ України «УМСА»
Інші назви: Мониторинг качества предоставления образовательных услуг в ВГУЗ Украины «УМСА»
Providing quality monitoring of educational services in HSEI OF UKRAINE «UMSA»
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бобирьов, Віктор Миколайович
Білаш, Сергій Михайлович
Салій, Анатолій Володимирович
Климач, Тетяна Миколаївна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Бобырев, Виктор Николаевич
Билаш, Сергей Михайлович
Салий, Анатолий Владимирович
Климач, Татьяна Николаевна
Zhdan, V.
Bobyriov, V. M.
Bіlash, S.
Salіy, A.
Klimach, T.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Моніторинг якості надання освітніх послуг у ВДНЗ України «УМСА» / В. М.Ждан, В. М. Бобирьов, С. М. Білаш [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – С. 166–171.
Короткий огляд (реферат): В статті наведені результати психологічного дослідження, щодо адаптації, яке проводилося серед студентами – першокурсниками медичного і стоматологічного факультету Української медичної стоматологічної академії. Встановлено, що загальний рівень викладання навчальних дисциплін професорсько - викладацьким складом; забезпечення студентів необхідною для навчання літературою; навчально матеріально-технічної база; оптимальність складання розкладу занять на достатньому рівні. Першокурсники задоволені якістю обслуговування бібліотекою та читацьким залом. Студенти – першокурсники ВДНЗ України «УМСА» підтримують Болонську систему навчання. Більшість студентів не мають бажання змінити навчання в «УМСА» на інший ВНЗ. Адаптація першокурсників пройшла успішно. Стресовими чинниками, які найбільш турбують студентів є – значний об’єм навчального навантаження, незвичний графік занять, самостійне життя. Активність студентів – першокурсників в позанавчальній діяльності Академії невисока , більшості відомо про неї, але пріоритетом вважають навчання; В статье приведены результаты психологического исследования, по адаптации, которое проводилось среди студентов - первокурсниками медицинского и стоматологического факультета Украинской медицинской стоматологической академии. Установлено, что общий уровень преподавания учебных дисциплин профессорско - преподавательским составом; обеспечение студентов необходимой для обучения литературой; учебно материально-технической база; оптимальность составления расписания занятий на достаточном уровне. Первокурсники довольны качеством обслуживания библиотекой и читательским залом. Студенты - первокурсники ВДНЗ Украины «УМСА» поддерживают Болонскую систему обучения. Большинство студентов не хотят изменить обучение в «УМСА» на другой вуз. Адаптация первокурсников прошла успешно. Стрессовыми факторами, которые наиболее беспокоят студентов есть - значительный объем учебной нагрузки, необычный график занятий, самостоятельную жизнь. Активность студентов - первокурсников в внеучебной деятельности Академии невысокая, большинству известно о ней, но приоритетом считают обучение; The results of psychological research on adaptation, which was conducted among the students - first-year medical and dental faculty of Ukrainian Medical Dental Academy. It was found that the overall level of its teaching faculty - the faculty; providing students with the necessary training to literature; educational material and technical base; optimal scheduling sessions at a sufficient level. Freshmen satisfied with the quality of service and library reader hall. The students - freshmen HSEI of Ukraine "UMSA" supports the Bologna system of education. Most students do not want to change the training in the "YMCA" at another university. Adaptation of freshmen was successful. Stress factors that are most concerned about the students there - a significant amount of training load, an unusual schedule of classes, independent life. Active students - freshmen in extracurricular activities of the Academy is low, most are aware of it, but consider training a priority.
Ключові слова: адаптація
стресові чинники
Болонська система навчання
позанавчальна діяльність
адаптация
стрессовые факторы
Болонская система обучения
внеучебная деятельность
adaptation
stress factors
the Bologna system of education
extracurricular activities
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1069
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SMB-2015-02-1-166.pdf5,13 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.