Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 1 (65) : [25] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 25
Рік випускуНазваАвтор(и)
2019Метаболизм гомоцистеина и глутатиона в эритроцитах при гипотермическом храненииРамазанов, В. В.; Воловельская, Е. Л.; Руденко, С. В.; Семенченко, А. Ю.; Бондаренко, В. А.; Рамазанов, В. В.; Воловельська, Е. Л.; Руденко, С. В.; Семенченко, А. Ю.; Бондаренко, В. А.; Ramazanov, V. V.; Volovelskaya, E. L.; Rudenko, S. V.; Semenchenko, A. Yu.; Bondarenko, V. A.
2019Інтерактивні методи навчання як основа мотивації студентів в умовах сучасного педагогічного процесуШеховцева, Т. Г.; Долінна, М. О.; Шеховцева, Т. Г.; Долинная, М. А.; Shekhovtseva, T. G.; Dolinna, M. О.
2019Деонтологічний підхід до підготовки майбутніх лікарів-стоматологівВербовська, Р. І.; Вербовская, Р. И.; Verbovska, R. I.
2019Комплексне обстеження пацієнтів із патологічними рубцями обличчяАветіков, Давид Соломонович; Буханченко, Ольга Петрівна; Іваницька, Олена Сергіївна; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Скрипник, Володимир Михайлович; Аветиков, Давид Соломонович; Буханченко, Ольга Петровна; Иваницкая, Елена Сергеевна; Гаврильев, Виктор Николаевич; Скрипник, Владимир Михайлович; Avetikov, D. S.; Bukhanchenko, O. P.; Havryliev, V. M.; Ivanytska, O. S.; Skrypnyk, V. M.
2019Прогностичні маркери в імуногістохімічній діагностиці метастазів карцином колоректального фенотипу невідомої первинної локалізаціїПославська, О. В.; Пославская, А. В.; Poslavska, O. V.
2019Закономірності постмортальних структурно-біохімічних змін м’язової тканини діафрагми: значення для судово-медичної діагностики давності настання смертіКоновал, Н. С.; Коновал, Н. С.; Konoval, N. S.
2019Вплив інгібіторів транскрипційного чинника каппа b на метаболічні та структурні порушення кісткової тканини за умов поєднаного надлишкового надходження фториду та нітрату натріюКовальова, Ірина Олександрівна; Костенко, Віталій Олександрович; Ковалёва, Ирина Александровна; Костенко, Виталий Александрович; Kovaliova, I. O.; Kostenko, V. O.
2019Вплив водорозчинної форми кверцетину на дезінтеграцію органічного матриксу пародонта щурів за умов системного введення ліпополісахариду Salmonella TyphiЄлінська, Аліна Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович; Елинская, Алина Николаевна; Yelinska, A. М.; Kostenko, V. O.; Костенко, Виталий Александрович
2019Характеристика стану вродженої ланки місцевого імунітету тканин пародонту щурів після екстракції зубу на фоні цукрового діабету за показниками експресії cd 68Ганчев, К. С.; Hanchev, К. S.
2019Чутливість різних представників роду candida до антимікотиківАнаньєва, Майя Миколаївна; Ананьева, Майя Николаевна; Ananieva, M. M.
2019Епштейна-барр вірусна інфекція у дітейCмоляр, Н. I.; Чухрай, Н. Л.; Савчин, С. В.; Cмоляр, Н. И.; Чухрай, Н. Л.; Савчын, С. В.; Smoljar, N. I.; Chukhray, N. L.; Savchyn, S. V.
2019Вплив синдрому надмірного бактеріального росту на ефективність антихелікобактерної терапії у хворих на хронічний гастрит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типуРадіонова, Тетяна Олександрівна; Радионова, Татьяна Александровна; Radionova, T. O.
2019Вплив захворювання на якість життя пацієнтів з екстрасфінктерними та транссфінктерними параректальними норицямиДудченко, Максим Олександрович; Мішура, З. І.; Дудченко, Максим Александрович; Мишура, З. И.; Dudchenko, M. O.; Mishura, Z. I.
2019Аналіз змін фактора некрозу пухлини альфа, інтерлейкіна-6, інтерлейкіна-8 у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла при політравміКучерявченко, В. В.; Кучерявченко, В. В.; Kucheryavchenko, V. V.
2019Коморбідні стани у хворих на міастеніюКальбус, О. І.; Кальбус, А. И.; Kalbus, O. I.
2019Обезболивание пациентов пожилого и старческого возраста при кардиохирургических операциях в условиях исскуственного кровообращенияДружина, А. Н.; Лоскутов, О. А.; Маруняк, С. Р.; Дружина, О. М.; Лоскутов, О. А.; Маруняк, С. Р.; Druzhyna, О. М.; Loskutov, О. А.; Maruniak, S. R.
2019Аналіз динаміки інвалідності учасників антитерористичної операціїГавловський, Олександр Данилович; Голованова, Ірина Анатоліївна; Гавловский, Александр Данилович; Голованова, Ирина Анатольевна; Gavlovskyy, О. D.; Holovanova, I. A.
2019Сучасні відмінності психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб за наявності невротичної патологіїГальченко, Аліна Василівна; Гальченко, Алина Васильевна; Halchenko, A. V.
2019Нейрофізіологічні особливості ноцицептивного тригемінального шляху в різні фази епізодичної мігреніНікіфорова, Олена Сергіївна; Дельва, Михайло Юрійович; Никифорова, Елена Сергеевна; Дельва, Михаил Юрьевич; Nikiforova, O. S.; Delva, M. Yu.
2019Особливості змін лімфоїдної субстанції при різних формах лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки у дітейТкаченко, Павло Іванович; Білоконь, Сергій Олександрович; Лохматова, Наталія Михайлівна; Коротич, Наталія Миколаївна; Лобач, Юрій Борисович; Ткаченко, Павел Иванович; Белоконь, Сергей Александрович; Лохматова, Наталия Михайловна; Коротич, Наталия Николаевна; Лобач, Юрий Борисович; Tkachenko, P. I.; Bilokon, S. O.; Lokhmatova, N. M.; Korotych, N. M.; Lobach, Yu. B.
Результати' 1 - 20 з 25