Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 1 (61) : [42] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 42
Попередній переглядРік випускуНазваАвтор(и)
2018Влияние острой постнатальной и смешанной гипоксии на показатели массы печени и антропометрические показатели крысят в постнатальном онтогенезеШерстюк, С. А.; Зотова, А. Б.; Храмова, Т. А.; Шерстюк, С. О.; Зотова, А. Б.; Храмова, Т. О.; Sherstiuk, S. A.; Zotova, A. B.; Khramova, T. A.
2018Современные пространственные представления о структуре периферической зоны простаты человека и расхождения в ее номенклатуреУстенко, Роман Леонідович; Каценко, Андрій Любославович; Устенко, Роман Леонидович; Каценко, Андрей Любославович; Ustenko, R. L.; Katsenko, A. L.
2018Особливості змін макроелементного складу легень щурів молодого віку за умов експериментального алоксанового діабетуТеслик, Т. П.; Понирко, А. О.; Теслык, Т. П.; Понырко, А. О.; Teslyk, T. P.; Ponyrko, A. A.
2018Свойства эритроцитов, отмытых после быстрого замораживания-оттаивания в среде с сахарозой и 1,2-пропандиоломРамазанов, В. В.; Воловельская, Е. Л.; Нипот, Е. Е.; Ершов, С. С.; Ершова, Н. А.; Руденко, С. В.; Бондаренко, В. А.
2018Біохімічні маркери сироватки крові кроликів після імплантації на діафіз стегнової кістки пластин на основі полілактиду, гідроксиапатиту та трикальційфосфатуПавлов, О. Д.; Павлов, А. Д.; Pavlov, O. D.
2018Вплив ангіоліну та мілдронату на інтегративні показники стійкості організму, вміст білку, морфометричні маркери в міокарді щурів при хронічній серцевій недостатностіНагорна, О. О.
2018Біохімічні маркери сполучної тканини у сироватці крові щурів після імплантації біополімеру на основі полілактидуМакаров, В. Б.; Морозенко, Д. В.; Леонтьєва, Ф. С.; Макаров, В. Б.; Морозенко, Д. В.; Леонтьева, Ф. С.; Makarov, V. B.; Morozenko, D. V.; Leontieva, F. S.
2018Механізми дезорганізації сполучної тканини пародонта щурів за умов системного запаленняЄлінська, А. М.; Костенко, В. О.; Елинская, А. Н.; Костенко, В. А.; Yelins’ka, A. M.; Kostenko, V. O.
2018Экспериментальное исследование анальгетической активности некоторых 8-аминозамещенных 3-метилксантинаГригорьева, Л. В.; Самура, И. Б.; Романенко, Н. И.; Тихоновский, А. В.; Григор’єва, Л. В.; Самура, І. Б.; Романенко, М. І.; Тихоновський, О. В.; Grigorieva, L. V.; Samura, I. B.; Romanenko, N. I.; Tikhonovskiy, A. V.
2018Біохімічні зміни функціонального стану печінки в сироватці крові щурів після введення цитостатичного препарату оксаліплатин та їх корекції ліпосомальним препаратом «Ліолів»Бардер, Е. Г.; Бардер, Э. Г.; Barder, E. G.
2018Анатомо-топографічні особливості дренажних систем яєчкаБайбаков, В. М.; Baybakov, V. M
2018Особливості процесів ліпопероксидації та стану антиоксидантного захисту у легенях морських свинок в пізні періоди формування експериментального алергічного альвеоліту та корекція цих порушень тіотриазоліномБайда, М. Л.
2018Метаболічна підтримка хворих на інфаркт міокарда з порушеннями функціонального стану печінкиШвед, М. І.; Прокопович, О. А.; Швед, Н. И.; Прокопович, Е. А; Shved, M. I.; Prokopovych, O. A.
2018Результати лікування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії у післяопераційному періодіЧебурахін, В. В.; Литвак, С. О; Чебурахин, В. В.; Литвак, С. О.; Cheburakhin, V. V.; Litvak, S. O.
2018Выраженность холодовой дрожи при развитии послеоперационной непреднамеренной гипотермииЦарев, А. В.; Царьов, О. В; Tsarev, A.V
2018Функціональний стан ендотелію та показників гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, ожиріння та неалкогольний стеатогепатитХухліна, О. С.; Антонів, А. А.; Мандрик, О. Є.; Кузьмінська, О. Б.; Копчук, Т. Г.; Доманчук, Т. І.; Юрнюк, С. В.; Хухлина, О. С.; Антонив, А. А.; Мандрик, О. Е.; Кузминская, О. Б.; Копчук, Т. Г.; Доманчук, Т. И.; Юрнюк, С. В.; Khukhlina, O. S.; Antoniv, A. A.; Mandryk, O. Ie.; Kuzminska, O. B.; Kopchuk, T. H.; Domanchuk, T. I.; Yurniuk, S. V.
2018Генотипи генів VEGF,TNF-Α та TNF-Β у хворих на рак сечового міхура у стадії T2N0M0 та їх зв'язок із ступенем неоплазії пухлиниФедевич, В. С.; Федевич, В. С.; Fedevych, V. S.
2018Застосування PRP-терапії в комплексі передопераційної підготовки до аутодермопластики при лікуванні хронічних ранРибалка, Я. В.; Рыбалка, Я. В; Rybalka, Ya. V.
2018Інтенсивність ендогенної інтоксикації, оксидативного стресу та факторів системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від форми хронічної хвороби нирокХухліна, О. С.; Антонів, А. А.; Кузьмінська, О. Б.; Антофійчук, М. П.; Данилишин, Т. М.; Хухлина, О. С.; Антонив, А. А.; Кузминская, О. Б.; Антофийчук, Н. П.; Данилишин, Т. М.
2018Флотуюча грудна клітка: загальні клініко-епідеміологічні аспектиПанасенко, Сергій Іванович; Панасенко, Сергей Иванович; Panasenko, S. I.
Результати' 1 - 20 з 42