UMSA

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62) : [75] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 75
Рік випускуНазваАвтор(и)
2018Вплив гострої гіпоксії на активність фібринолізу в базальних ядрах головного мозку щурів з гіпофункцією епіфізуСопова, І. Ю.; Сопова, И. Ю.; Sopova, I. E.
2018Моделювання кардіоміопатії такотсубо у щурів передстаречого вікуПономарьова, І. В.; Бакуновський, О. М.; Портниченко, А. Г.; Пономарева, И. В.; Бакуновский, А. Н.; Портниченко, А. Г.; Ponomaryova, I. V.; Bakunovskyi, O. M.; Portnychenko, A. G.
2018Биохимические изменения экзокринной части поджелудочной железы крыс, находящихся на гипокалорийном питанииНиколаева, О. В.; Ковальцова, М. В.; Сиренко, В. А.; Сулхдост, И. А.; Журавлёва, П. В.; Ніколаєва О. В.; Ковальцова, М. В.; Сіренко, В. А.; Сулхдост, І. А.; Журавльова, П. В.; Nikolayeva, O. V.; Kovaltsova, M. V.; Sirenko, V. A.; Sulhdost, I. O.; Zhuravliova, P. V.
2018Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експериментіКицюк, Н. І.; Звягінцева, Т. В.; Кицюк, Н. И.; Звягинцева, Т. В.; Kitsyuk, N. I.; Zvyagintseva, T. V.
2018Вплив інгібітора фактора транскрипції AP-1 на деполімеризацію білків сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповідіЄлінська, Аліна Миколаївна; Костенко, Віталій Олександрович; Елинская, Алина Николаевна; Костенко, Виталий Александрович; Yelinska, A. M.; Kostenko, V. O.
2018Ушкодження ДНК нейронів при дії ресвератрола за умов моделювання хронічної судинної патології головного мозку у мишейГарматіна, О. Ю.; Вознесенська, Т. Ю.; Грушка, Н. Г.; Лапікова-Бригінська, Т. Ю.; Красільніков, Р. Г.; Гарматина, О. Ю.; Вознесенская, Т. Ю.; Грушка, Н. Г.; Лапикова-Брыгинская, Т. Ю.; Красильников, Р. Г.; Harmatina, O. Yu.; Voznesenskaya, T. Yu.; Grushka, N. G.; Lapikova-Bryhinskaya, T. Yu.; Krasilnikov, R. G.
2018Порівняльна характеристика сучасних методів визначення жувальної ефективностіЗапорожченко, Ігор Вікторович; Запорожченко, Игорь Викторович; Zaporozhchenko, I. V.
2018Болезнь Шегрена, диагностические критерии в стоматологииКороленко, Ирина Анатольевна; Рыбалов, Олег Васильевич; Рибалов, Олег Васильович; Короленко, Ірина Анатоліївна; Korolenko, I. A.; Rybalov, O. V.
2018Системи локальної доставки ліків у стоматологічній практиціКомариця, О. Й.; Угляр, І. М.; Комариця, О. И.; Угляр, И. М.; Komarytsya, O. Yo.; Uhliar, I. M.
2018Проблемні питання діагностики, розвитку та терапії посттравматичного стресового розладуГальченко, Аліна Василівна; Halchenko, A. V.; Гальченко, Алина Васильевна
2018Терапевтические аспекты анализа адгезивных системБраїлко, Наталія Миколаївна; Браилко, Наталья Николаевна; Brailko, N. N.
2018Застосування ендоваскулярних методів у лікуванні ішемічної форми синдрому діабетичної стопиЛяховський, Віталій Іванович; Пузирьов, Гай Сергійович; Сакевич, Руслан Петрович; Гавловський, Олександр Леонідович; Ханенко, Євген Богданович; Lyakhovskyi, V. I.; Puzyrev, G. S.; Sakevich, R. P.; Gavlovskiy, O. L.; Khanenko, Ye. B.
2018Формирование метаболического синдрома при системной дисфункции эритроцитовРамазанов, В. В.; Воловельская, Е. Л.; Нипот, Е. Е.; Ершов, С. С.; Ершова, Н. А.; Руденко, С. В.; Бондаренко, В. А.; Рамазанов, В. В.; Воловельська, Є. Л.; Ніпот, О. Е.; Єршов, С. С.; Єршова, Н. А.; Руденко, С. В.; Бондаренко, В. А.; Ramazanov, V. V.; Volovelskaya, Ye. L.; Nipot, E. E.; Yershov, S. S.; Ershova, N. A.; Rudenko, S. V.; Bondarenko, V. A.
2018Теплове випромінювання та тепловізійні дослідження в медициніОлійник, Г. А.; Кремень, В. О.; Грязін, О. Є.; Тимченко, О. К.; Олейник, Г. А.; Кремень, В. А.; Грязин, А. Е.; Тимченко, Е. К.; Oliynyk, G. A.; Kremen, V. A.; Gryazin, A. E.; Timchenko, E. K.
2018Specifics of applying ethical principlesin pediatric dental practicePadalka, A. I.; Kostenko, V. G.; Sheshukova, O. V.; Падалка, Аліна Іванівна; Костенко, Вікторія Геннадіївна; Шешукова, Ольга Вікторівна; Падалка, Алина Ивановна; Костенко, Виктория Геннадиевна; Шешукова, Ольга Викторовна
2018Філософська концепція ідеї університетуДубініна, Віра Олександрівна; Біланов, Олег Сергійович; Дубинина, Вера Александровна; Биланов, Олег Сергеевич; Dubinina, V. O.; Bilanov, O. S.
2018Биоэлектрическая активность жевательных мышц и ее парадоксы у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункциейЯценко, Павел Игоревич; Яценко, Олег Игоревич; Рыбалов, Олег Васильевич; Семененко, Юлия Ивановна; Яценко, Павло Ігорович; Яценко, Олег Ігорович; Рибалов, Олег Васильович; Семененко, Юлія Іванівна; Yatsenko, P. I.; Yatsenko, O. I.; Rybalov, O. V.; Semenenko, Ju. I.
2018Клінічне обгрунтування використання антидисбіотичного засобу «Леквин» в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта у хворих на гепатобіліарну патологіюФурдичко, А. І.; Фурдичко, А. И.; Furdychko, A. I.
2018Ефективність лікування генералізованого пародонтиту у наркозалежних хворихФедун, І. Р.; Зубачик, В. М.; Федун, И. Р.; Зубачик, В. М.; Fedun, I. R.; Zubachyk, V. M.
2018Проблеми загальносоматичної патології на стоматологічному прийоміПотапчук, Т. Б; Мельник, В. С.; Горзов, Л. Ф.; Рівіс, О. Ю.; Потапчук, А. М.; Мельник, В. С.; Горзов, Л. Ф.; Ривис, О. Ю.; Potapchuk, A. M.; Melnyk, V. S.; Horzov, L. F.; Rivis, O. Yu.
Результати' 1 - 20 з 75