Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1133
Назва: Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень
Автори: Дашевський, Ігор Олександрович
Дата публікації: 31-бер-2016
Видавець: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
Бібліографічний опис: Дашевський І. О. Генетично модифіковані рослини та ризики вивільнення у навколишнє середовище. Розвиток і проблеми досліджень / І. О. Дашевський // Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання / Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 1–14.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено розвиток і проблеми одного з перспективних напрямів біотехнології – генної інженерії, результатом якої є генетично модифіковані рослини (ГМР). Вивільнення ГМР у навколишнє середовище розпочалось у 1996 р. у США; сьогодні такі рослини вирощуються в багатьох країнах світу і забезпечують толерантність до широкого спектру гербіцидів або резистентність до комах-шкідників. Автором здійснено узагальнення потенційного ризику вивільнення ГМР у навколишнє середовище: від впливу на здоров’я людини до довгострокових екологічних ефектів. Підтверджено неоднозначність оцінки зазначених ризиків. Наголошено, що «Картахенський протокол з біобезпеки», підписаний у 2000 р. 68- ма країнами Європейського союзу і прийнятий в Україні, спрямований на забезпечення належного рівня захисту, безпечної передачі, переробки та використання ГМО, які можуть негативно вплинути на збереження біологічного різноманіття та здоров’я людини. Зазначено, що українські вчені, не заперечуючи можливого ризику, визнають необхідність генетичного конструювання трансгенних рослин в Україні, дотримуючись усіх правил безпеки. ; В статье освещены развитие и проблемы одного из перспективных направлений биотехнологии – генной инженерии, результатом которой являются генетически модифицированные растения (ГМР). Внедрение ГМР в окружающую среду началось в 1996 г. в США; сегодня такие растения выращиваются во многих странах мира и обеспечивают толерантность к широкому спектру гербицидов или резистентность к насекомым-вредителям. Обсуждена возможность потенциального риска внедрения ГМР в окружающую среду: от влияния на здоровье человека до длительных экологических эффектов. Подтверждена неоднозначность оценки упомянутых рисков. Акцентирована значимость «Картахенского протокола по биобезопасности», подписанного 68-ю странами Евросоюза в 2000 г. и принятого в Украине, направленного на обеспечение надлежащего уровня защиты, безопасной передачи, переработки и использования ГМО, которые могут отрицательно влиять на сохранение биологического разнообразия и здоровье человека. Показано, что украинские ученые, не отрицая возможного риска, признают необходимость генетического конструирования трансгенных растений в Украине, придерживаясь всех правил безопасности. ;The article presents development and problems of one of the promising areas of biotechnology – genetic engineering, its result are genetically modified plants (HMR). Release HMR to the environment began in 1996 in the US, today its grown in many countries. HMP provide a wide range of tolerance to herbicides or resistance to insects. The author made a generalization potential risk of release of genetically modified plants into the environment from the impact on human health to long-term environmental effects. Analyzing the above facts confirmed ambiguity assessment of those risks. "The Cartagena Protocol on Biosafety," signed 68 countries of the European Union in 2000, aimed at maintaining the security of the safe transfer, processing and use of GMOs that may adversely affect the conservation of biological diversity and human health. It is noted that Ukrainian scientists, while not denying the possible risk of genetic recognize the necessity of constructing transgenic plants in Ukraine, following all safety rules.
Ключові слова: генетично модифіковані рослини
розвиток досліджень
екологічні ефекти
здоров’я людини
потенційні ризики
генетически модифицированные растения
потенциальные риски
здоровье человека
экологические эффекты
развитие исследований
genetically modified plants
genetically modified plants
human health
environmental effects
de velopment of investigations
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1133
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дашевський стаття в ННСГБ.pdf332,77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.