Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1139
Назва: Роль L-карнітину у підвищенні ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
Інші назви: Роль L - карнитина в повышении эффективности лечения больных ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом
In advancement of therapeutic efficiency in patients with ischemic heart disease and comorbid nonalcoholic steatohepatitis
Автори: Щербак, Ольга Василівна
Щербак, Ольга Васильевна
Shcherbak, O.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Щербак О. В. Роль L-карнітину у підвищенні ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / О. В. Щербак // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 187–192.
Короткий огляд (реферат): Неалкогольний стеатогепатит виникає внаслідок ліпідного дисбалансу, що призводить до раннього розвитку атеросклерозу та швидкого прогресування ішемічної хвороби серця, що потребує урахування при розробці лікувальних схем. Мета дослідження – підвищити ефективність лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом шляхом впливу урсодезоксихолевої кислоти та її комбінації з L-карнітином на показники ліпідного обміну. Матеріали і методи. Обстежено 40 хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом. Досліджували функціональний стан печінки, показники ліпідного обміну. Хворі на фоні базисної терапії отримували урсодезоксихолеву кислоту та її комбінацію із L-карнітином. Результати дослідження. У хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім неалкогольним стеатогепатитом виявлено порушення функціонального стану печінки та ліпідного обміну. Хворі з включенням до лікування урсодезоксихолевої кислоти та L-карнітину мали достовірно значуще покращення показників функціонального стану печінки та ліпідного обміну. Висновки. У хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім неалкогольним стеатогепатитом на фоні включення до базисного лікування урсодезоксихолевої кислоти та L-карнітину відмічається достовірне усунення атерогенної дисліпідемії та зменшення активності цитолітичного синдрому ; Неалкогольный стеатогепатит возникает вследствие липидного дисбаланса, что приводит к раннему развитию атеросклероза и быстрому прогрессированию ишемической болезни сердца, что требует учета при разработке лечебных схем. Цель исследования - повысить эффективность лечения больных ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом путем воздействия урсодезоксихолевой кислоты и ее комбинации с L-карнитином на показатели липидного обмена. Материалы и методы. Обследовано 40 больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом. Исследовали функциональное состояние печени, показатели липидного обмена. Больные на фоне базисной терапии получали урсодезоксихолевую кислоту и ее комбинацию с L-карнитином. Результаты исследования. У больных с ишемической болезнью сердца и сопутствующим неалкогольным стеатогепатитом выявлены нарушения функционального состояния печени и липидного обмена. Больные с включением в лечение урсодезоксихолевой кислоты и L-карнитина имели достоверно значимое улучшение показателей функционального состояния печени и липидного обмена. Выводы. У больных ишемической болезнью сердца с сопутствующим неалкогольным стеатогепатитом на фоне включения в базисное лечение урсодезоксихолевой кислоты и L-карнитина отмечается достоверное устранения атерогенной дислипидемии и уменьшение активности цитолитического синдрома ; Nonalcoholic steatohepatitis is caused by lipid imbalance that leads to early atherosclerosis and rapid ischemic heart disease progression, which needs to be considered during working out schemes of treatment. Aim of research was to increase the therapeutic efficiency in patients with ischemic heart disease and concomitant nonalcoholic steatohepatitis by influence of ursodeoxycholic acid and its combination with L-carnitine on indexes of lipid metabolism. Materials and methods. 40 patients with combination of ischemic heart disease and nonalcoholic steatohepatitis were observed. We analysed functional state of liver, lipid metabolism indexes. Patients took ursodeoxycholic acid and its combination with L-carnitine at the time of taking basic therapy. Results of research. Abnormalities in functional state of liver and in lipid metabolism were observed in the patients with ischemic heart disease and concomitant nonalcoholic steatohepatitis. The patients with included ursodeoxycholic acid and L-carnitine to the treatment had significant improvement of liver functional state and lipid metabolism indexes.Conclusion. There is significant dyslipidemia elimination and cytolytic syndrome decrease in patients with ischemic heart disease and concomitant nonalcoholic steatohepatitis when ursodeoxycholic acid and L-carnitine are added to the basic treatment.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
неалкогольний стеатогепатит
неалкогольный стеатогепатит
nonalcoholic steatohepatitis
атерогенна дисліпідемія
атерогенная дислипидемия
atherogenic dyslipidemia
урсодезоксихолева кислота
урсодезоксихолевая кислота
ursodeoxycholic acid
L-карнітин
L-карнитин
L-carnitine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1139
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
roi_l_karnitiny_u_likuvanni_ihs_z_nasg.pdf593,7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.