Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1142
Назва: Оцінка перебігу та якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця після стентування коронарних артерій
Інші назви: Оценка течения и качества жизни у больных ишемической болезнью сердца после стентирования коронарных артерий
Evaluation of clinical cource and quality of life in patients with coronary heart disease after coronary artery stenting
Автори: Кудря, Ірина Павлівна
Кудря, Ирина Павловна
Kudrya, I. P.
Шевченко, Тетяна Іванівна
Шевченко, Татьяна Ивановна
Shevchenko, T.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Кудря І. П. Оцінка перебігу та якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця після стентування коронарних артерій / І. П. Кудря, Т. І. Шевченко / Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2014. – Т. 14, Вип. 2 (46). – С. 19–22.
Короткий огляд (реферат): Останнім часом в лікуванні ІХС в Україні, як і в усьому світі, вирішальне місце займають хірургічні методи реваскуляризації міокарду, серед яких чимале поширення набуло проведення стентування коронарних артерій. Метою дослідження було вивчення оцінки перебігу та якості життя у хворих на ІХС, яким проводилося стентування коронарних артерій. Об’єктом дослідження були 57 хворих на ІХС в поєднанні з супутньою ГХ. Пацієнтам до і після стентування коронарних артерій були досліджені клінічний стан та якість життя (заповнення "Сієтлського опитувальника для стенокардії"), об'єктивний огляд, ліпідний спектр крові, систолічна функція лівого шлуночка, ЕКГ в динаміці реабілітаційного періоду. У хворих на ІХС через 12 місяців після проведеного стентування коронарних артерій зменшився функціональний клас, частота нападів стабільної стенокардії напруження та потреба в нітрогліцерині, покращилась систолічна функція лівого шлуночка. За даними "Сієтлського опитувальника для стенокардії" після проведеного перкутанного коронарного втручання відмічається поліпшення показників оцінки якості життя у хворих на ІХС. На фоні адекватного лікування статинами у хворих на ішемічну хворобу серця після стентування коронарних артерій спостерігалося зниження рівня загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та індексу атерогенності, підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності, що асоціювалося із зменшенням ризику кардіальних ускладнень ; В последнее время в лечении ИБС в Украине, как и во всем мире, решающее место занимают хирургические методы реваскуляризации миокарда, среди которых немалое распространение получило проведение стентирования коронарных артерий. Целью исследования было изучение оценки течения и качества жизни у больных ИБС, которым проводилось стентирование коронарных артерий. Объектом исследования были 57 больных ИБС в сочетании с сопутствующей ГБ. Пациентам до и после стентирования коронарных артерий были исследованы клиническое состояние и качество жизни (заполнение "Сиэтлского опросника для стенокардии"), объективный осмотр, липидный спектр крови, систолическая функция левого желудочка, ЭКГ в динамике реабилитационного периода. У больных ИБС через 12 месяцев после проведенного стентирования коронарных артерий уменьшился функциональный класс, частота приступов стабильной стенокардии напряжения и потребность в нитроглицерине, улучшилась систолическая функция левого желудочка. По данным "Сиэтлского опросника для стенокардии" после проведенного перкутанного коронарного вмешательства отмечается улучшение показателей оценки качества жизни у больных ИБС. На фоне адекватного лечения статинами у больных ишемической болезнью сердца после стентирования коронарных артерий наблюдалось снижение уровня общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов низкой плотности и индекса атерогенности, повышение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, что ассоциировалось с уменьшением риска кардиальных осложнений ; Nowadays the surgical techniques of myocardial revascularization including considerably growing coronary artery stenting have been holding the leading ranks in the treatment of coronary heart disease abroad and in Ukraine as well. The assessment of life quality before and after percutaneous coronary intervention can be used as a prognostic factor helping choose the proper options among the patient-centered treatment strategies. The study presented was aimed to investigate the evaluation of clinical course and quality of life in patients with coronary artery disease who underwent coronary artery stenting. The study included 57 patients with coronary artery disease (CAD) and concomitant essential hypertension (EH). All the patients prior and after coronary artery stenting passed through the investigation of their clinical status and quality of life (by filling in “Seattle Angina Questionnaire"), objective examination, blood lipid profile investigation, systolic left ventricular function testing, ECG dynamics studying in the rehabilitation period. In 12 months since the coronary arteries stenting had been performed the patients were observed to reduce their functional class of angina pectoris, the occurrence rate of stable exertional angina attacks and the need for nitroglycerin, and the left ventricular systolic function was improved. According to "Seattle Angina Questionnaire" the patients with CAD subjected to percutaneous coronary intervention demonstrated marked improvement in the assessment of life quality. Due to proper therapy with statins the patients with CAD after coronary artery stenting decreased total cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein cholesterol and atherogenic indices, and HDL cholesterol level, which was associated with reduced risks of cardiac complications
Ключові слова: якість життя
качество жизни
life quality
стентування коронарних артерій
стентирование коронарных артерий
coronary artery stenting
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1142
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ozinka_perebigu_ta_yakosti_zyttya_u_hvoruh_na_ihs.pdf439,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.