UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1147
Назва: Особливості моніторингу змін біоелектричної активності міокарда як проявів ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії у поєднанні з ішемічною хворобою серця
Інші назви: Особенности мониторинга изменений биоэлектрической активности миокарда как проявлений ранней антрациклиновой кардиотоксичности у больных острыми лейкемии в сочетании с ишемической болезнью сердца
Peculiarities of monitoring the changes in bioelectric activity of the myocardium as manifestations of early anthracycline cardiotoxicity in patients with acute leukemia combined with ischemic heart disease
Автори: Лиманець, Тетяна Володимирівна
Лыманец, Татьяна Владимировна
Lymanets, T.
Маслова, Ганна Сергіївна
Маслова, Анна Сергеевна
Maslova, G.
Скрипник, Ігор Миколайович
Скрыпник, Игорь Николаевич
Skrypnyk, I.
Дата публікації: 2015
Видавець: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
Бібліографічний опис: Лиманець Т. В. Особливості моніторингу змін біоелектричної активності міокарда як проявів ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії у поєднанні з ішемічною хворобою серця / Т. В. Лиманець, Г. С. Маслова, І. М. Скрипник // Гематологія і переливання крові : міжвідомчий збірник. – 2015. – Вип. 38. – С.235–242.
Короткий огляд (реферат): У статті наведені результати власних спостережень пацієнтів із вперше встановленим діагнозом гострої лейкемії, які отримували специфічну терапію із включенням антрациклінових антибіотиків. Виявлено, що низькі кумулятивні дози антрациклінів 100-200 мг/м2, за даними добового ЕКГ-моніторингу, супроводжуються розвитком кардіотоксичних ефектів у 49% хворих без хронічних захворювань серцево-судинної системи і у 100% пацієнтів за наявності супутньої ішемічної хвороби серця, які характеризуються порушеннями біоелектричної активності міокарда у вигляді порушень ритму і провідності, а також формуванням безбольової ішемії міокарда із збереженням його систолічної функції у хворих групи ризику. Враховуючи відсутність типової клінічної симптоматики ранньої кардіотоксичності антрациклінів, пацієнти в динаміці поліхіміотерапії з метою своєчасної діагностики повинні підлягати проведенню добового ЕКГ-моніторингу ; В статье приведены результаты собственных наблюдений пациентов с впервые установленным диагнозом острой лейкемии, получавших специфическую терапию с включением антрациклиновых антибиотиков. Обнаружено, что низкие кумулятивные дозы антрациклинов 100-200 мг/м2, по данным суточного ЭКГ-мониторинга, сопровождаются развитием кардиотоксического эффектов у 49% больных без хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и у 100% пациентов при наличии сопутствующей ишемической болезни сердца, характеризующиеся нарушениями биоэлектрической активности миокарда в виде нарушений ритма и проводимости, а также формированием безболевой ишемии миокарда с сохранением его систолической функции у больных группы риска. Учитывая отсутствие типичной клинической симптоматики ранней кардиотоксичности антрациклинов, пациенты в динамике полихимиотерапии с целью своевременной диагностики должны подлежать проведению суточного ЭКГ-мониторинга ; The results of the own patients’ observations with newly diagnosed acute leukemia treated with specific therapy with the inclusion of anthracycline antibiotics. It was found that low cumulative dose of anthracyclines 100-200 mg/m2, according to the ECG-monitoring continuously for 24 hours, accompanied by the cardiotoxic effects development in 49% of patients without chronic diseases of the cardiovascular system and in 100% of patients in the presence of concomitant ischemic heart disease, characterized by impaired myocardium bioelectric activity in the form of rhythm and conduction disorders, as well as the formation of silent myocardial ischemia in patients at risk group. Given the lack of typical clinical symptoms of early anthracycline cardiotoxicity, patients in the dynamics of chemotherapy with the aim of timely diagnosis should be conducted by the whole day ECG-monitoring
Ключові слова: антрациклінові антибіотики
антрациклиновые антибиотики
anthracycline antibiotics
кардіотоксичність
кардиотоксичность
cardiotoxicity
гострі лейкемії
острые лейкемии
acute leukemia
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
ЕКГ-моніторинг
ЭКГ-мониторинг
ECG-monitoring
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1147
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
osoblyvosti_monitoryngu_gipk.pdf7,15 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.