Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11566
Назва: Симуляційні технології у навчанні сімейних лікарів
Інші назви: Симуляционные технологии в обучении семейных врачей
Simulation technologies in training of family drivers
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Кітура, Євдокія Михайлівна
Ткаченко, Максим Васильович
Шилкіна, Людмила Миколаївна
Кир’ян, Олена Анатоліївна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Бабанина, Марина Юрьевна
Китура, Евдокия Михайловна
Ткаченко, Максим Васильевич
Шилкина, Людмила Николаевна
Кирьян, Елена Анатольевна
Zhdan, V. M.
Babanina, M. Yu.
Kitura, Ye. M.
Tkachenko, M. V.
Shilkina, L. M.
Kiryan, O. A.
Дата публікації: гру-2019
Видавець: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Українська асоціація сімейної медицини
Бібліографічний опис: Cимуляційні технології у навчанні сімейних лікарів / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура [та ін.] // Сімейна медицина. – 2019. – № 4 (84). – С.94–96.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження: визначення доцільності впровадження симуляційних технологій у навчальний процес лікарів-інтернів та лікарівкурсантів з фаху «Загальна практика–сімейна медицина». Матеріали та методи. У статті представлено досвід застосування системи Body Interact – clinical reasoning education, освітньої програми віртуальних клінічних сценаріїв на кафедрі сімейної медицини і терапії, яка дає можливість у реальному режимі часу відтворити певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним набором об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження і провести лікування відповідно до сучасних протоколів європейських та американських медичних асоціацій. Результати. Симуляційні технології навчання реалізують більш ефективну практичну підготовку лікарів з фаху «Загальна практика–сімейна медицина», покращуючи у 2-3 рази результативність навчання. Заключення. Використання інтерактивних технологій, зокрема «Віртуального пацієнта», у професійній підготовці сімейних лікарів дає можливість розв’язання проблемних ситуацій за допомогою ефективних дій, інтуїції, навчання, сприяє розвитку комунікативних навичок; Цель исследования: определение целесообразности внедрения симуляционных технологий в учебный процесс врачей-интернов и врачей-курсантов по специальности «Общая практика–семейная медицина». Материалы и методы. В статье представлен опыт применения системы Body Interact – clinical reasoning education, образовательной программы виртуальных клинических сценариев на кафедре семейной медицины и терапии, которая дает возможность в реальном режиме времени воспроизвести определенную клиническую ситуацию со всем необходимым современным набором объективных, лабораторных и инструментальных методов исследования и провести лечение в соответствии с современными протоколами европейских и американских медицинских ассоциаций. Результаты. Симуляционные технологии обучения реализуют более эффективную практическую подготовку врачей по специальности «Общая практика–семейная медицина», улучшая в 2-3 раза результативность обучения. Заключение. Использование интерактивных технологий, в частности «Виртуального пациента», в профессиональной подготовке семейных врачей дает возможность решения проблемных ситуаций с помощью эффективных действий, интуиции, обучения, способствует развитию коммуникативных навыков; The objective: feasibility of introducing simulation technologies into the educational process of interns and cadets-doctors in the specialty «General Practice – Family Medicine». Materials and methods. The article presents the experience of applying the system of Body Interact – clinical clinical education, the educational program of virtual clinical scenarios at the Department of Family Medicine and Therapy, which allows to recreate a certain clinical situation with all necessary modern set of objective, laboratory and instrumental methods of examination and conduct treatment in accordance with modern protocols of European and American medical associations in real time. Results. The simulation training technologies implement more effective practical training of doctors on specialty «General practice – family medicine», improving the effectiveness of training in 2-3 times. Conclusions. The using of interactive techniques, including the «Virtual Patient», in the professional training of family doctors, allows to solve the problem situations through effective actions, intuition, training, and the development of communicative skills.
Ключові слова: «Віртуальний пацієнт»
симуляційні технології
освіта
«Virtual patient»
simulation technologies
education
«Виртуальный пациент»
симуляционные технологии
образование
ISSN: 2307-5112
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11566
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Symuliatsiini_tekhnolohii_navchanni_simeinykh_likariv.pdf842,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.