Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11697
Назва: Вплив гіполіпідемічної терапії на стан системи оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
Інші назви: Влияние гиполипидемической терапии на состояние системы оксида азота у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом
The influence of hypolipidemic therapy on nitrous oxide system in patients with ischemic heart disease associated with nonalcoholic steatohepatitis
Автори: Скрипник, Ігор Миколайович
Маслова, Ганна Сергіївна
Щербак, Ольга Василівна
Скрыпник, Игорь Николаевич
Маслова, Анна Сергеевна
Щербак, Ольга Васильевна
Skrypnyk, I. M.
Maslova, H. S.
Shcherbak, O. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Скрипник І. М. Вплив гіполіпідемічної терапії на стан системи оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, О. В. Щербак // Світ медицини та біології. – 2017. – № 4 (62). – С. 93–99.
Короткий огляд (реферат): У статті наведені результати власних досліджень. Продемонстровано, що у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) на фоні атерогенної дисліпідемії мало місце зростання активності аланінової, аспарагінової амінотрансфераз та гамаглутамілтранспептидази у 3,8 рази, у 2,6 рази, у 3,2 рази відповідно, що супроводжувалось порушеннями системи оксиду азоту у вигляді зростання активності сумарної синтази оксиду азоту в 2,3 рази за одночасного зниження вмісту нітритів у 1,9 рази порівняно з нормою. Комбіноване призначення розувастатину в середніх терапевтичних дозах з урсодезоксихолевою кислотою (УДХК) і L-карнітином дозволило нормалізувати показники ліпідного обміну із досягненням цільового рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності нижче 1,8 ммоль/л вже через 1 місяць терапії. Паралельно спостерігалось зниження активності сумарної синтази оксиду азоту в 2,3 рази за одночасного зростання вмісту нітритів у сироватці крові в 1,9 рази. Отже, за умов поєднання ІХС та НАСГ з метою оптимізації гіполіпідемічної терапії можна рекомендувати додаткове призначення УДХК і L-карнітину. В статье представлены результаты собственных исследований. Продемонстрировано, что у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) на фоне атерогенной дислипидемии имело место повышение активности аланиновой, аспарагиновой аминотрансфераз и гамаглутамилтранспептидазы в 3,8 раза, в 2,6 раза, в 3,2 раза соответственно, что сопровождалось нарушениями в системе оксида азота в виде увеличения активности суммарной синтазы оксида азота в 2,3 раза при одновременном снижении содержания нитритов в 1,9 раза по сравнению с нормой. Комбинированное назначение розувастатина в средних терапевтических дозах с урсодезоксихолевой кислотой (УДХК) и L-карнитина позволило нормализовать показатели липидного обмена с достижением целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности ниже 1,8 ммоль/л уже через 1 месяц терапии. Параллельно наблюдалось снижение активности суммарной синтазы оксида азота в 2,3 раза при одновременном повышении содержания нитритов в сыворотке крови в 1,9 раза. Таким образом, при сочетании ИБС и НАСГ с целью оптимизации гиполипидемической терапии можно рекомендовать дополнительное назначение УДХК и L-карнитина. Results of own research are presented in the article. It was demonstrated, that in patients with ischemic heart disease (IHD) associated with non-alcoholic steatohepatitis (NASH), activity of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and gamma-glutamyltranspeptidase (GGTP) increased 3.8; 2.6 and 3.2 fold accordingly on the background of atherogenic dyslipidemia. These changes were accompanied by such alterations in nitrous oxide system as increase of total nitric oxide synthase activity 2.3 fold with simultaneous nitrites decrease 1.9 fold in comparison with norm. Combination of rosuvastatin in average therapeutic doses with ursodeoxycholic acid (UDCA) and L-carnitine led to normalization of lipid metabolism indexes with achieving the target level of low-density lipoprotein cholesterol below 1.8 mmol/l in 1 month of therapy. Decrease of total nitric oxide synthase activity 2.3 fold and increase of nitrites 1.9 fold in blood serum were observed in the same time. Thus, additional prescription of UDCA and L-carnitine can be recommended in patients with IHD and associated NASH to optimize hypolipidemic therapy.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
неалкогольний стеатогепатит
оксид азоту
дисліпідемія
ишемическая болезнь сердца
неалкогольный стеатогепатит
оксид азота
дислипидемия
ischemic heart disease
nonalcoholic steatohepatitis
nitric oxide
dyslipidemia
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-93-99
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11697
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
the_influence_of_hypolipidemic_therapy_on_nitrous.pdf664,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.