UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11701
Назва: Порівняльна характеристика стоматологічного статусу у дітей з гострими запальними процесами щелепно-лицевої ділянки
Інші назви: Сравнительная характеристика стоматологического статуса у детей с острыми воспалительными процессами челюстно-лицевой области
Comparative characteristics of dental status in children with acute inflammatory processes in maxillofacial area
Автори: Доброскок, Віталіна Олексіївна
Доброскок, Виталина Алексеевна
Dobroskok, V. O.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Доброскок В. О. Порівняльна характеристика стоматологічного статусу у дітей з гострими запальними процесами щелепно-лицевої ділянки / В. О. Доброскок // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – С. 189–192.
Короткий огляд (реферат): Останнім часом відмічається значне зростання числа запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у дитячому віці, що можна пояснити відсутністю планової санації порожнини рота, зниження рівня та якості санітарно-гігієнічних заходів, включаючи особисту гігієну. Велике значення при цьому відводиться анатомо-фізіологічним особливостям будови зубів, щелепних кісток та м'яких тканин у дітей в різні вікові періоди. Все це пояснює високий рівень стоматологічної захворюваності і поширення випадків прояву одонтогенної інфекції. Метою дослідження було порівняння стоматологічного статусу у дітей з гострим гнійним піднижньощелепним лімфаденітом та гострим одонтогенним остеомієлітом щелепних кісток. В роботі наведено узагальнення результатів дослідження показників стоматологічного статусу та стану гігієни порожнини рота 51 дитини з гострим гнійним піднижньощелепним лімфаденітом та 32 дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом щелепних кісток віком від 7 до 15 років, що і склали 2 групи порівняння. При співставленні показників на час госпіталізації та завершення лікувальних заходів встановлено погіршення індексів гігієни порожнини рота, яке було більш відчутне на час виписки і, особливо, у пацієнтів з гострим одонтогенним остеомієлітом щелепних кісток за умов відсутності належних умов для догляду за гігієнічним станом порожнини рота на час перебування в стаціонарі. В последнее время отмечается значительный рост числа воспалительных заболеваний челюстнолицевой области в детском возрасте, что можно объяснить отсутствием плановой санации полости рта, снижением уровня и качества санитарно-гигиенических мероприятий, включая личную гигиену. Большое значение при этом отводится анатомо-физиологическим особенностям строения зубов, челюстных костей и мягких тканей у детей в различные возрастные периоды. Все это объясняет высокий уровень стоматологической заболеваемости и распространения случаев проявления одонтогенной инфекции. Целью исследования было сравнение стоматологического статуса у детей с острым гнойным поднижнечелюстным лимфаденитом и острым одонтогенным остеомиелитом челюстных костей. В работе представлено обобщение результатов исследования показателей стоматологического статуса и состояния гигиены полости рта 51 ребенка с острым гнойным поднижнечелюстным лимфаденитом и 32 детей с острым одонтогенным остеомиелитом челюстных костей в возрасте от 7 до 15 лет, которые и составили 2 группы сравнения. При сопоставлении показателей на время госпитализации и завершения лечебных мероприятий установлено ухудшение индексов гигиены полости рта, которое было более ощутимо на выписке и, особенно, у пациентов с острым одонтогенным остеомиелитом челюстных костей при отсутствии надлежащих условий для ухода за гигиеническим состоянием полости рта на время пребывания в стационаре.Recently there has been a considerable increase in a number of inflammatory diseases of maxillofacial area in childhood that can be explained by the lack of preventive dental care including regular dental checkups, routine oral sanation, and poor oral hygiene. At that there are a lot of reports positing an association between a significant role of anatomical and physiological features of teeth, jaws and soft tissues in children of different age periods and the occurrence of inflammatory diseases of maxillofacial region. All this can clarify the high level of dental morbidity and the spread of cases of odontogenic infection to some extent. The aim of this study was to compare dental status in children with acute suppurative submandibular lymphadenitis and acute odontogenic osteomyelitis of the jaw bone. The paper presents the analysis of indices of oral health status and oral hygiene in 51 children with acute suppurative submandibular lymphadenitis and 32 children with acute odontogenic mandibular osteomyelitis aged from 7 to 15 years, making up 2 groups. When comparing the indices at the admission to hospital and at the completion of the treatment we observed the deterioration of indices of oral hygiene, which were more pronounced at the time of discharge, and particularly in the patients with acute odontogenic osteomyelitis of the jaw bone due to the lack of appropriate conditions for keeping oral care during the stay in hospital.
Ключові слова: діти
гострий одонтогенний остеомієліт
піднижньощелепний лімфаденіт
індекси гігієни
дети
острый одонтогенный остеомиелит
поднижнечелюстной лимфаденит
индексы гигиены
children
acute odontogenic osteomyelitis
submandibular lymphadenitis,
oral hygiene indices
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: prefix: 10.31718
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11701
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Comparative_characteristics_of_dental.pdf292,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.