UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11719
Назва: The comparative characteristic of the using of classic maxillary sinusotomy according to Caldwell-Luc with low-invasive endoscopic sinusotomy
Інші назви: Порівняльна характеристика використання класичної гайморотомії за Колдуелл-Люком із низькоінвазивною ендоскопічною гайморотомією
Сравнительная характеристика использования классической гайморотомии по Колдуэлл-Люку и малоинвазивной эндоскопической гайморотомией
Автори: Avetikov, D. S.
Lokes, K. P.
Pronina, O. M.
Steblovskiy, D. V.
Аветіков, Давид Соломонович
Локес, Катерина Петрівна
Проніна, Олена Миколаївна
Стебловський, Дмитро Валерійович
Аветиков, Давид Соломонович
Локес, Екатерина Петровна
Пронина, Елена Николаевна
Стебловский, Дмитрий Валерьевич
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: The comparative characteristic of the using of classic maxillary sinusotomy according to Caldwell-Luc with low-invasive endoscopic sinusotomy / D. S. Avetikov, K. P. Lokes, O. M. Pronina [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2, том 1 (150). – С. 93–96.
Короткий огляд (реферат): В данной работе приведены сравнительные аспекты использования классической радикальной гайморотомии по Колдуэлл-Люку в сравнении с методикой эндоскопической синусотомии. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов челюстно-лицевого отделения Полтавской областной клинической больницы им. М.В. Склифосовского. Среди пациентов, получивших хирургическое лечение по поводу хронического одонтогенного гайморита (23,7% от всех пациентов челюстно-лицевого отделения), подавляющее большинство составляли мужчины (67%), что соответствует литературным данным. Достоверного возрастного различия не наблюдалось. Также отмечено уменьшение количества койко-дней при использовании малоинвазивной методики, что в свою очередь сопровождалось уменьшением таких клинических признаков, как отек, боль. Это, в свою очередь, способствовало оптимизации репаративных процессов после хирургического лечения и ускорению реабилитационного периода данных пациентов; У даній роботі наведені порівняльні аспекти використання класичної радикальної гайморотомії по Колдуелл-Люку в порівнянні з методикою ендоскопічної сінусотомія. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб пацієнтів щелепно-лицьового відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. Серед пацієнтів, які отримали хірургічне лікування з приводу хронічного одонтогенного гаймориту (23,7% від усіх пацієнтів щелепно-лицьового відділення), переважна більшість становили чоловіки (67%), що відповідає літературним даним. Достовірного вікового відмінності не спостерігалося. Також відзначено зменшення кількості ліжко-днів при використанні малоінвазивної методики, що в свою чергу супроводжувалося зменшенням таких клінічних ознак, як набряк, біль. Це, в свою чергу, сприяло оптимізації репаративних процесів після хірургічного лікування і прискорення реабілітаційного періоду даних пацієнтів; This paper presents comparative aspects of the use of classical radical maxillary sinusotomy according to Caldwell-Luke in comparison with the method of endoscopic sinusotomy. A retrospective analysis of patient histories of the maxillofacial department of the Poltava Regional Clinical Hospital named after M.V. Sklifosovsky. Among the patients who received surgical treatment for chronic odontogenic sinusitis (23.7% of all patients in the maxillofacial department), the vast majority were men (67%), which is consistent with published data. No significant age difference was observed.There was also a decrease in the number of bed days when using a minimally invasive technique, which in turn was accompanied by a decrease in such clinical signs as edema, pain. This, in turn, contributed to the optimization of reparative processes after surgical treatment and to the acceleration of the rehabilitation period of these patients.
Ключові слова: гайморотомия
хирургические методы лечения
одонтогенный гайморит
гайморотомія
хірургічні методи лікування
одонтогенний гайморит
sinusotomy
surgical treatments
odontogenic sinusitis
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2019-2-1-150-93-96
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11719
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2, Том 1 (150)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
19_min.pdf161,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.