UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11727
Назва: Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости рта
Інші назви: Патогенетичні аспекти впливу паління на стан органів і тканин порожнини рота
Pathogenetic aspects of the effect of smoking on the condition of organs and tissues of the oral cavity
Автори: Мамедов, Ф. Ю.
Сафаров, Д. А.
Алескерова, С. М.
Mamedov, F. Y.
Safarov, J. A.
Aleskerova, S. M.
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Мамедов Ф. Ю. Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости рта / Ф. Ю. Мамедов, Д. А. Сафаров, С. М. Алескерова // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2 (136). – С. 367–372.
Короткий огляд (реферат): Було проведено комплексне обстеження 380 студентів у віці від 16 до 27 років, які навчаються на третьому і п’ятому курсах Азербайджанського Медичного Університету. Серед них 180 студентів склали групу тих, що палять, а 200 з них без наявності шкідливої звички. Комплексне стоматологічне обстеження проводили на основі рекомендацій ВООЗ (1995) із застосуванням спеціального стоматологічного інструментарію, з подальшою індексною оцінкою стану м’яких і твердих тканин порожнини рота, в тому числі пародонту. Стан твердих тканин визначали із застосуванням індексу КПУ, а гігієнічний стан порожнини рота за допомогою індексу гігієни OHI-S і індексу Федорова-Володкіної. Для визначення ступеня розвитку запального процесу в придесневій області використовувався індекс РМА в модифікації Parma 1960. Для лікування і профілактики захворювань порожнини рота в ході клінічних досліджень використовувався ополіскувач для порожнини рота Антитютюн Ромашка-Шавлія. У результаті проведеного комплексного лікування патологічних змін в тканинах пародонта, що виникають на тлі інтенсивного споживання тютюну, зокрема, катарального гінгівіту і пародонтиту легкого ступеня тяжкості, у студентів другої групи, де застосовувався ефективний лікувально-профілактичний препарат ополіскувач для порожнини рота «Антитютюн Ромашка-Шавлія», було виявлено порівняно більш виражене в порівнянні з першою групою, де застосовувалися тільки традиційні антисептики, клінічне поліпшення стану гігієни порожнини рота і навколо зубних м’яких тканин, що виражалося в значному зниженні клінічних ознак гінгівіту і пародонтиту легкого ступеня. Схильність студентів до паління можна вважати одним із важливих факторів ризику розвитку карієсу і захворювань тканин пародонта; Было проведено комплексное обследование 380 студентов в возрасте от 16 до 27 лет, обучающихся на третьем и пятом курсах Азербайджанского Медицинского Университета. Среди них 180 студентов составили группу курящих, а 200 из них без наличия вредной привычки. Комплексное стоматологическое обследование проводили на основе рекомендаций ВОЗ (1995) с применением специального стоматологического инструментария, с последующей индексной оценкой состояния мягких и твердых тканей полости рта, в том числе пародонта. Состояние твердых тканей определяли с применением индекса КПУ, а гигиеническое состояние полости рта с помощью индекса гигиены OHI-S и индекса Федорова-Володкиной. Для определения степени развития воспалительного процесса в придесневой области использовался индекс РМА в модификации Parma 1960. Для лечения и профилактики заболеваний полости рта в ходе клинических исследований использовался ополаскиватель для полости рта Антитабак Ромашка-Шалфей. В результате проведенного комплексного лечения патологических изменений в тканях пародонта, возникающих на фоне интенсивного потребления табака, в частности, катарального гингивита и пародонтита легкой степени тяжести у студентов второй группы, где применялся эффективный лечебно-профилактический препарат ополаскиватель для полости рта «Антитабак Ромашка-Шалфей», было выявлено сравнительно более выраженное по сравнению с первой группой, где применялись только традиционные антисептики, клиническое улучшение состояния гигиены полости рта и около зубных мягких тканей, что выражалось в значительном снижении клинических признаков гингивита и пародонтита легкой степени. Подверженность студентов к курению можно считать одним из важных факторов риска развития кариеса и заболеваний тканей пародонта; The primary effect on the human body, including on the oral cavity, harmful components of tobacco smoke can occur directly through the mucous membrane, characterized by a high degree of permeability, after which the products of tobacco smoking are mediated after a number of chemical transformations fall into the bloodstream and thus reach the organ-Targets. As for the emergence and development of some dental diseases associated with smoking, it is important to emphasize violations in the functional state of the oral mucosa, small salivary glands and, of course, certain changes in mixed saliva and its buffer capacity. The purpose of the research. A comprehensive clinical study of the characteristics of some dental diseases in students-tobacco smokers. Methods. In the course of the research, a comprehensive survey was conducted of 380 students aged 16 to 27 years who are enrolled in the third and fifth courses of the Azerbaijan Medical University. Among them, 180 students made up a group of smokers, and 200 of them without a bad habit. Complex dental examination was conducted based on the recommendations of the WHO with the use of special dental instruments, followed by an index assessment of the state of soft and hard tissues of the oral cavity, including periodontium. The state of hard tissues was determined using the KPU index, and the hygienic state of the oral cavity using the OHI-S hygiene index and the Fedorov-Volodkina index. To determine the degree of development of the inflammatory process in the pristine region, the PMA index was used in the modification of Parma 1960. For the treatment and prevention of oral diseases in clinical trials, a mouth rinse Antitobacus Camomile-Sage was used. Results. As a result of instrumental examination of the oral cavity of students, the level of prevalence and intensity of tooth decay, its complications, as well as the condition of the dental soft tissues was determined. The frequency of occurrence of the carious process in terms of the KPI index in students burdened with this harmful habit, according to the results of statistical analysis, averaged 4.5 teeth per surveyed. While in the control group, which was made up of non-smoking and almost healthy people, the rates were relatively lower. At clinical observations, a decrease in the number of subjects with healthy or intact periodontitis was found among the students of the oldest courses in both groups. At the same time, among students of the 5th year against the background of smoking, significantly more cases were identified with a more severe degree of pathological changes in the periodontal tissues compared with the 3rd year. As a result of the complex treatment of pathological changes in periodontal tissues that occur against the background of intensive consumption of tobacco, in particular catarrhal gingivitis and periodontitis of mild severity in the second group of students, where the effective antimicrobial agent «Antitabak Romashka- Shalpie» was used. Was found to be relatively more pronounced compared to the first group, where only traditional antiseptics were used, clinical improvement of the hygiene condition of the bands of the mouth and near the dental soft tissues, which was expressed in a significant decrease in the clinical signs of gingivitis and periodontitis of mild degree. Conclusion. Exposure of students to smoking can be considered one of the important risk factors for the development of caries and periodontal disease. Keywords: smoking, students, periodontics
Ключові слова: паління
студенти
пародонт
лікування
курение
студенты
пародонт
лечение
smoking
students
periodontics
treatment
ISSN: 2523-4110
2077-4214
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11727
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (136)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Mamedov_Pathogenetic_aspects_of_the_effect.pdf1,74 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.