Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (139) : [34] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 34
Рік випускуНазваАвтор(и)
2017Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожиріннямКовальова, О. М.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, К. В.; Ковалева, О. Н.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, Е. В.; Kovalyova, O.; Ashcheulova, T.; Kysylenko, K.
2017Роль холтерівського моніторування електрокардіограми в діагностиці синкопальних станівІлащук, Т. О.; Окіпняк, І. В.; Федак, І. П.; Илащук, Т. А.; Окипняк, И. В.; Федак, И. П.; Ilaschuk, Т. О.; Okipnyak, І. V.; Fedak, І. P.
2017Динамика показателей общего белка и общего билирубина в условиях экспериментального перитонитаЗнамеровский, С. Г.; Савицкий, И. В.; Мястковская, И. В.; Леник, Р. Г.; Белаш, О. В.; Знамеровський, С. Г.; Савицький, І. В.; Мястковська, І. В.; Леник, Р. Г.; Белаш, О. В.; Znamerovsky, S. G.; Savitsky, I. V.; Miastkivska, I. V.; Lenik, R. G.; Belash, O. V.
2017Иммуноглобулиновый статус пациентов с хроническим полипозным риносинуситомЕременко, Ю. Е.; Єременко, Ю. Є.; Eremenko, Yu. E.
2017Формування напрямків корекції післяопераційної когнітивної дисфункціїДубівська, С. С.; Дубовская, С. С.; Dubivska, S. S.
2017Особливості клініко-лабораторних характеристик хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтівДубинська, Галина Михайлівна; Коваль, Тетяна Ігорівна; Сизова, Людмила Михайлівна; Дубинская, Галина Михайловна; Коваль, Татьяна Игоревна; Сизова, Людмила Михайловна; Dubynska, G. M.; Koval, Т. І.; Syzova, L. M.
2017Феномен патологічної втоми протягом першого року після інсультів: розповсюдженість, асоційовані факториДельва, Ірина Іванівна; Дельва, Ирина Ивановна; Delva, I. I.
2017Использование спиноэпидуральной анестезии при расширенных флебэктомияхГригорьев, С. В.; Балдин, И. А.; Григор’єв, С. В.; Балдін, І. А.; Grigoryev, S. V.; Baldin, I. A.
2017Клініко-функціональні особливості перебігу кардіо-респіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легеньГерич, П. Р.; Gerych, P. R.
2017Вивчення компонентного складу та ферментативної активності простатичної рідини учасників АТОГавриш, І. Т.; Канюк, С. М.; Грубська, Л. В.; Гавриш, И. Т.; Канюк, С. М.; Грубская, Л. В.; Gavrysh, І. Т.; Kanyuk, S. M.; Grubskay, L. V.
2017Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной ваготонии у лабораторных животныхГаврелюк, С. В.; Боярчук, Е. Д.; Гаврелюк, С. В.; Боярчук, O. Д.; Gavreliuk, S. V.; Boiarchuk, O. D.
2017Вивчення протигіпоксичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівноїВолковой, В. А.; Шахватова, Н. М.; Єрьоменко, Р. Ф.; Должикова, О. В.; Карабут, Л. В.; Волковой, В. А.; Шахватова, Н. М.; Еременко, Р. Ф.; Должикова, Е. В.; Карабут, Л. В.; Volkovoy, V. A.; Shachvatova, N. N.; Eremenko, R. F.; Dolzhikova, O. V.; Karabut, L. V.
2017Комплексний підхід в лікуванні пацієнтів із гострим мастоїдитомБезега, Михайло Іванович; Безега, Михаил Иванович; Bezeha, M. I.
2017Влияние гипотермической инкубации аорты неонатальных поросят в консервирующих растворах на присутствие главного ксеногенного эпитопа Gal-α-1,3-GalАлабедалькарим, Н. М.; Богуславский, К. И.; Коваленко, И. Ф.; Легач, Е. И.; Божок, Г. А.; Алабедалькарім, Н. М.; Богуславський, К. І.; Коваленко, І. Ф.; Легач, Є. І.; Божок, Г. А.; Alabedalkarim, N. M.; Boguslavsky, K. I.; Kovalenko, I. F.; Legach, E. I.; Bozhok, G. A.
2017Функціональний стан альвеолярних макрофагів та нейтрофілів кісткового мозку мишей різного вікуДовгий, Р. С.; Сківка, Л. М.; Довгий, Р. С.; Скивка, Л. М.; Dovhyi, R. S.; Skivka, L. M.
2017Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури)Пастухова, В. А.; Зіневич, Я. В.; Бєлікова, М. В.; Пастухова, В. А.; Зиневич, Я. В.; Беликова, М. В.; Pastukhova, V. A.; Zinevich, Ya. V.; Belikova, M. V.
2017Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну системуНефьодова, О. О.; Кузнєцова, О. В.; Задесенець, І. П.; Гальперін, О. І.; Нефедова, Е. А.; Кузнецова, О. В.; Задесенець, И. П.; Гальперин, А. И.; Nefedova, O. O.; Kuznetsova, O. V.; Zadesenets, I. P.; Halperin, O. I.
2017Білки теплового шоку – нова ланка в механізмах дії лікарських засобівЗайченко, Г. В.; Горчакова, Н. О.; Шумейко, О. В.; Нагорна, О. О.; Зайченко, А. В.; Горчакова, Н. А.; Шумейко, Е. В.; Нагорная, Е. А.; Zaychenko, A. V.; Gorchakova, N. A.; Shumeiko, E. A.; Nagornaya, E. A.
2017Фармакологічне обґрунтування розробки нових лікарських препаратів на основі ресвератролуЗайченко, Г. В.; Горчакова, Н. О.; Стрига, О. А.; Рубан, О. І.; Зайченко, А. В.; Горчакова, Н. А.; Стрыга, Е. А.; Рубан, О. И.; Zaichenko, A. V.; Gorchakova, N. A.; Striga, E. A.; Ruban, O. I.
2017Життя присвячене людям (до 80-річчя з дня народження професора Л. М. Тарасенко)Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Коптев, Михайло Миколайович; Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна; Боровик, Роман Петрович
Результати' 1 - 20 з 34