Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (139) : [58] Головна зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Результати' 1 - 20 з 58
Рік випускуНазваАвтор(и)
2017Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированиемЩербина, Н. А.; Выговская, Л. А.; Щербина, М. О.; Вигівська, Л. А.; Shcherbina, N. A.; Vygivska, L. A.
2017Метаболические сдвиги у пациентов в критическом состоянии с общим переохлаждениемЦарев, А. В.; Царьов, О. В.; Tsarev, A. V.
2017Динаміка показників обміну сполучної тканини у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту на тлі комплексного лікуванняФіліппова, О. Ю.; Филиппова, А. Ю.; Filippova, A. Yu.
2017Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантатуФелештинський, Я. П.; Борн, Є. Є.; Сміщук, В. В.; Фелештинский, Я. П.; Борн, Е. Е.; Смищук, В. В.; Feleshtynskyi, Ya. P.; Born, Ye. Ye.; Smishuk, V. V.
2017Деякі показники хронічного запалення та рівень фібриногену у хворих з хронічною хворобою нирок V Д ст., які отримують лікування методом програмного гемодіалізуСторожук, О. Б.; Селезньова, I. Б.; Сторожук, Л. О.; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Т. В.; Сторожук, О. Б.; Селезнева, И. Б.; Сторожук, Л. А.; Сторожук, Б. Г.; Довгалюк, Т. В.; Storozhuk, O. B.; Selezneva, I. B.; Storozhuk, L. O.; Storozhuk, B. G.; Dovgalyuk, T. V.
2017Результаты исследования пульсоксиметрии при проведении офтальмологического мониторинга у детей с ретинопатией недоношенныхСоболева, И. А.; Борисенко, Ю. Ю.; Соболєва, І. А.; Борисенко, Ю. Ю.; Soboleva, I. A.; Borysenko, Y. Y.
2017Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресуСлободяник, Наталія Миколаївна; Слободяник, Володимир Михайлович; Непорада, Каріне Степанівна; Берегова, Тетяна Володимирівна; Слободяник, Наталия Николаевна; Слободяник, Владимир Михайлович; Непорада, Каринэ Степановна; Береговая, Татьяна Владимировна; Slobodyanyk, N. M.; Slobodyanyk, V. M.; Neporada, K. S.; Beregova, T. V.
2017Алельний поліморфізм гена TOX3/LOC643714 у хворих на рак молочної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезіПоліник, С. І.; Рибченко, Л. А.; Захарцева, Л. М.; Клименко, С. В.; Полиник, С. И.; Рыбченко, Л. А.; Захарцева, Л. М.; Клименко, С. В.; Polinyk, S. I.; Rybchenko, L. A.; Zakhartseva, L. M.; Klymenko, S. V.
2017Приемы удаления силиконового масла из глазаСергиенко, В. В.; Сергієнко, В. В.; Sergienko, V. V.
2017Пацієнт орієнтований підхід в лікуванні пухлин шкіриОшивалова, О. О.; Ошивалова, Е. А.; Оshyvalova, О. О.
2017Особливості макрофагальної реакції жирової тканини на тлі сполученої дії висококалорійного харчування та іммобілізаційного стресу у щурівОмельченко, Олександр Євгенійович; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Билец, Марина Владимировна; Omelchenko, O. Y.; Bilets, M. V.
2017Взаємозв’язок гормонального тиреоїдного дисбалансу, дискортизолемії з запаленням жирової тканини у осіб із різною масою тілаМісюра, К. В.; Мисюра, Е. В.; Misiura, K. V.
2017Розвиток ендогенної інтоксикації у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабетуМарущак, М. І.; Ліснянська, Н. В.; Пірус, І. В.; Мялюк, О. П.; Марущак, М. И.; Лиснянская, Н. В.; Пирус, И. В.; Мялюк, О. П.; Marushchak, M. I.; Lisnianska, N. V.; Pirus, I. V.; Mialiuk, O. P.
2017Результаты инструментальных исследований у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи после хирургического леченияЛюлько, А. А.; Люлько, А. О.; Lyulko, A. А.
2017Встановлення токсичності 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідроіндол-3-іліден)-ацетамідуЛуценко, Руслан Володимирович; Луценко, Руслан Владимирович; Lutsenko, R. V.
2017Кореляційна залежність клінічних та параклінічних показників у дітей з епілепсією, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою тілаМакедонська, І. В.; Македонская, И. В.; Makedonska, I. V.
2017Особливості локального імунітету і функціональні характеристики імунокомпетентних клітин при експериментальному перитонітіКуюн, Л. О.; Брюзгіна, Т. С.; Куюн, Л. А.; Брюзгина, Т. С.; Kuyun, L.; Bryuzhina, T.
2017Минеральная плотность кости и уровень кальцитриола у больных остеохондрозомКостерин, С. Б.; Костерін, С. Б.; Kosterin, S. B.
2017Особливості поєднаного перебігу метаболічного синдрому та хронічної хвороби нирок: можливості ренопротекторного впливуКозлова, І. В.; Козлова, И. В.; Kozlova, I. V.
2017Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожиріннямКовальова, О. М.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, К. В.; Ковалева, О. Н.; Ащеулова, Т. В.; Кисиленко, Е. В.; Kovalyova, O.; Ashcheulova, T.; Kysylenko, K.
Результати' 1 - 20 з 58