Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11881
Назва: Анестезія і порушення сну – нова проблема сучасної анестезіології (огляд літератури)
Інші назви: Anesthesia and sleep disorders – a new problem in modern anesthesiology
Анестезия и нарушения сна – новая проблема современной анестезиологии (обзор литературы)
Автори: Бодулєв, Олексій Юрійович
Шкурупій, Дмитро Анатолійович
Boduliev, O. Yu.
Shkurupii, D. A.
Бодулев, Алексей Юрьевич
Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Бодулєв О. Ю. Анестезія і порушення сну – нова проблема сучасної анестезіології (огляд літератури) / О. Ю. Бодулєв, Д. А. Шкурупій // Медицина болю (Pain Medicine). – 2019. – Т. 4, №2. – С. 33–39.
Короткий огляд (реферат): Сон – це процес відновлення фізичних та психічних сил, який дозволяє максимально адаптуватися до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовищ. Регуляція сну – складний мультимодальний процес, участь в якому беруть не тільки нейромедіатори, але й рилізинг­фактори, гормони, цитокіни, сигнальні молекули та метаболіти. Враховуючи широкий спектр фізіологічних впливів, післяопераційний сон не тільки відіграє роль у забезпеченні високої якості життя, але й є суттєвим чинником саногенезу. Особливості пацієнта, характер хірургічного втручання, методи анестезії та їх взаємодія певним чином впливають на процеси сну, проте взаємозв’язок та вага впливу цих чинників вивчені недостатньо. Тож, враховуючи високу розповсюдженість порушень сну в післяопераційному періоді, ця проблематика є актуальною для сучасної анестезіології; Сон – это процесс восстановления физических и психических сил, который позволяет максимально адаптироваться к изменениям условий внешней и внутренней среды. Регуляция сна – сложный мультимодальный процесс, участие в котором принимают не только нейромедиаторы, но и рилизинг-факторы, гормоны, цитокины, сигнальные молекулы и метаболиты. Учитывая широкий спектр физиологических воздействий, послеоперационный сон не только играет роль в обеспечении высокого качества жизни, но и является существенным фактором саногенеза. Особенности пациента, характер хирургического вмешательства, методы анестезии и их взаимодействие определенным образом влияют на процессы сна, однако взаимосвязь и вес влияния этих факторов изучены недостаточно. Поэтому, учитывая высокую распространенность нарушений в послеоперационном периоде, эта проблематика актуальна для современной анестезиологии; Sleep is an active state that is as complex as wakefulness. The main tasks of sleep are the adaptation and restoration of physical and mental strength. Sleep regulation is a complex multimodal process involving not only neurotransmitters, but also releasing-factors, hormones, cytokines, signaling molecules and metabolites. Having a lot of physiological effects, postoperative sleep plays a role not only in quality of life, but also in the recovery of the patient. The characteristics of the patient, the type of surgical intervention, the methods of anesthesia and their interaction affects postoperative sleep, but the relationship and the level of influence of these factors are not clear. Therefore, given the high prevalence of postoperative insomnia, this problem is relevant for modern anesthesiology.
Ключові слова: анестезія
сон
періопераційна інсомнія
анестезия
сон
периоперационная инсомния
anesthesia
sleep
perioperative insomnia
DOI: 10.31636/pmjua.v4i2.2
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11881
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Anesthesia_and_sleep_disorders.pdf284,62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.