Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1194
Назва: Клінічна ефективність комплексу пре- та пробіотику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей
Інші назви: Клиническая эффективность комплекса пре- и пробиотика в лечении хронического генерализованного катарального гингивита у детей
Clinical efficacy of pre-biotics and probiotics complex in therapy of chronic generalized catarrhal gingivitis in children
Автори: Поліщук, Тетяна Вікторівна
Полищук, Татьяна Викторовна
Polischuk, T. V.
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Поліщук Т. В. Клінічна ефективність комплексу пре- і пробітику у лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, Вип. 2 (42). – С. 52–56.
Короткий огляд (реферат): Остаточно не з’ясована клінічна ефективність пробіотиків на основі лактобактерій у поєднанні з лізоцимом у якості пребіотику. Метою дослідження була клінічна оцінка ефективності застосуван¬ня препаратів «Лацидофіл» та «Лісобакт» у схемі лікування хронічного генералізованого катара¬льного гінгівіту у дітей віком 9-15 років. Вивчення ефективності проводили порівнюючи клінічні ін¬декси запалення ясен між групами пацієнтів з хронічним генералізованим катаральним гінгівітом, яким проводили стандартне місцеве лікування і додатково призначали «Лацидофіл» та «Лісобакт». Зміни індексів визначали через 14, 30, 90 та 180±5 днів спостереження. Динаміка індексів по¬казала меншу частоту рецидивів ХГКГ при використанні запропонованих препаратів та аналогічну закономірність коливань для інших індексів. Важливим є розробка методичних та діагностичних мі¬кробіологічних підходів для обґрунтування ефективності використання про- та пребіотичних пре¬паратів в стоматології; Окончательно не выяснена клиническая эффективность пробиотиков на основе лактобактерий в сочетании с лизоцимом в качестве пребиотиков. Целью исследования была клиническая оценка эф¬фективности применения препаратов «Лацидофил» и «Лисобакт» в схеме лечения хронического ге¬нерализованного катарального гингивита у детей 9-15 лет. Изучение эффективности проводили срав¬нивая клинические индексы воспаления десны между группами пациентов с хроническим генерализо¬ванным катаральным гингивитом, которым проводили стандартное местное лечение и дополнительно назначали «Лацидофил» и «Лисобакт». Изменения индексов определяли через 14, 30, 90 и 180 ± 5 дней наблюдения. Динамика индексов показала меньшую частоту рецидивов ХГКГ при использовании предложенных препаратов и аналогичную закономерность колебаний для других индексов. Важным является разработка методических и диагностических микробиологических подходов для обоснования эффективности использования про- и пребиотических препаратов в стоматологии; Clinical efficacy of probiotics based on lactic acid bacteria applied in combination with lisozyme as prebiotics is still unclear. This study was aimed to carry out the clinical evaluation of the effectiveness produced by drugs "Latsydofil" and "Lisobakt" for the therapy of chronic generalized catarrhal gingivitis in children aged 9-15 years. The study was performed by comparing the effectiveness of clinical indices of gingivitis between the groups of patients with generalized chronic catarrhal gingivitis who underwent standard local treatment and additionally took "Latsydofil" and "Lisobakt." Changes in indices were determined on the 14th, 30th, 90th and 180th ± 5 days of the observation. Dynamics of indices showed lower recurrence rate for generalized chronic catarrhal gingivitis among the patients who took the drugs and proposed a similar pattern of fluctuations for the other indices. Therefore it is important to develop methodological and diagnostic microbiological approaches to study the efficiency of probiotic and prebiotic products in dentistry.
Ключові слова: діти
хронічний генералізований катаральний гінгівіт
пробіотики
пребіотики
лікування
дети
хронический генерализованный катаральный гингивит
пробиотик
пребиотик
лечение
children
chronic catarrhal generalised gingivitis
probiotics
prebiotics
treatment
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1194
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
klinichnaefektivnistkompleksupretaprobiotikuulikuvannihronichnogogeneralizovanogokataralnogogingivituuditey.pdf240,81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.