Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1228
Назва: Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови
Автори: Гончарова, Євгенія Євгенівна
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Гончарова Є. Є. Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови / Є. Є. Гончарова // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 45–52.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано зміщеня акцентів в оцінюванні отриманих результатів освіти з усталених понять, таких, як «освіченість», «культура», «підготовленість», «якість знань» тощо на поняття «компетенції» та «компетентності». В контексті модернізації освіти результатом навчання випускників педагогічних ВНЗ має бути оволодіння сукупністю компетентностей, відповідних вимогам сучасного ринку праці та сучасним суспільним тенденціям; В статье анализируется смещение акцентов в оценивании полученных результатов образования с принятых ранее понятий, таких, как «образованность», «культура», «подготовленность», «качество знаний» и прочее на понятия «компетенции» и «компетентности». В контексте модернизации образования результатом обучения выпускников ВУЗ должно быть овладение совокупностью компетентностей, соответствующих требованиям современного рынка труда и современным общественным тенденциям; Shifting the accents in evaluating the obtained results of education from the accepted notions, such as “educational accomplishments”, “culture”, “preparedness”, “the quality of knowledge”, etc., to the concepts of “competence”, “competency” has been analyzed in the article. Mastering the whole complex of competences corresponding to the requirements of the modern market of labor and modern social tendencies has to be the result of studying of pedagogical higher educational establishments’ graduates in the context of education modernization. Optimal ensuring of the process of implementing the competence approach in the educational environment motivates a student to master universal competences which stipulates his or her active and equal participation as a subject in social activities. The main attention is paid to forming professional competence that is to thorough mastering the knowledge, skills, and attitudes necessary in the concrete sphere of activities. While analyzing the specifics of professional training of a foreign language teacher at pedagogical higher educational establishments in the context of investigation the author has paid attention to the problem of forming professionally meaningful (subject) competences exactly for the defined profile of training the future specialists.
Ключові слова: компетентність
фахова компетентність
компетенції
ключові компетентності
компетентнісний підхід
мотивація
навчальна мотивація
компетентность
профессиональная компетентность
компетенции
ключевые компетентности
компетентностный подход
мотивація
учебная мотивація
competence
professional competence
competences
key competences
competence approach
motivation
study motivation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1228
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Formuvannia_fakhovoi.pdf316,53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.