UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12368
Назва: Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту сполучної тканини пародонта у кролів при гідрокортизоновому пародонтиті
Автори: Черемісіна, В. Ф.
Жемела, О. Д.
Гученко, Г. П.
Черемисина, В. Ф.
Жемела, О. Д.
Гученко, Г. П.
Cheremysna, V. F.
Jemela, O. D.
Gychenko, G. P.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Черемісіна В. Ф. Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту сполучної тканини пародонта у кролів при гідрокортизоновому пародонтиті / В. Ф. Черемісіна, О. Д. Жемела, Г. П. Гученко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 190–193.
Короткий огляд (реферат): В статті приведено результати вивчення стану перекисного окиснення ліпідів та активності ферментних систем при гідрокортизоновому пародонтиті у кролів, як в сироватці крові, так і в гомогенаті пародонта нижньої щелепи. У випадку збільшеного надходження ксенобіотиків, виснаження депо антиоксидантів, незбалансованого харчування та інших негативних факторів виникає окисний стрес, що характеризується порушенням прооксидантного та антиоксидантного балансу, з перевагою першого та розвитком оксидативних ушкоджень. Мета роботи – провести аналіз стану вільнорадикальних процесів при гідрокортизоновому пародонтиті у кролів. Матеріали та методи. Дослідження проводились на кролях породи Шиншилла з експериментальним пародонтитом. Результати досліджень. Виявлено однонаправленність змін перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантних ферментних систем як в сироватці крові, так і в гомогенаті тканин нижньої щелепи пародонта. При дослідженні стану перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у сироватці крові спостерігали активацію перекисного окиснення ліпідів і зниження антиоксидантного захисту. Висновки. Підвищення активності процесів перекисного окиснення ліпідів має велике значення у патогененезі багатьох патологічних процесів, у тому числі і запальних уражень тканин пародонта. Зміни показників системи перекисного окиснення ліпідів є маркерами виразності запального процесу та ефективності лікування. При гідрокортизоновому пародонтиті у кролів відбувається активація перекисного окиснення ліпідів і зниження активності антиоксидантних ферментних систем. Зсуви вторинних продуктів ПОЛ, каталази та церулоплазміну підтверджують запальний характер патології пародонта у кролів.
В статье приведены результаты изучения состояния перекисного окисления липидов и активности ферментных систем при гидрокортизоновом пародонтите у кролей, как в сыворотке крови, так и в гомогенате нижней челюсти пародонта. В случае увеличенного поступления ксенобиотиков, истощение депо антиоксидантов, несбалансированного питания и других негативных факторов возникает окислительный стресс, характеризующееся нарушением прооксидантного и антиоксидантного баланса, с преобладанием первого и развитием оксидативных повреждений. Цель работы - провести анализ состояния свободнорадикальных процессов при гидрокортизоновом пародонтите у кролей. Материалы и методы. Исследования проводились на кролях породы Шиншилла с экспериментальным пародонтитом. Результаты исследований. Выявлено однонаправленность изменений перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантных ферментных систем как в сыворотке крови, так и в гомогенате тканей нижней челюсти пародонта. При исследовании состояния перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в сыворотке крови наблюдали активацию перекисного окисления липидов и снижение антиоксидантной защиты. Выводы. Повышение активности процессов перекисного окисления липидов играют большое значение в патогенезе многих патологических процессов, в том числе и воспалительных поражений тканей пародонта. Изменения показателей перекисного окисления липидов служат маркерами выраженности воспалительного процесса и эффективности лечения. При гидрокортизоновом пародонтите у кролей происходит активация перекисного окисления липидов и снижение активности антиоксидантных ферментных систем. Сдвиги вторичных продуктов ПОЛ, каталазы и церулоплазмина подтверждают воспалительный характер патологии пародонта у кролей.
The article presents the results of studying the status of lipid peroxidation and the activity of enzyme systems in hydrocortisone periodontitis in rabbits, both in serum and in the periodontal mandibular homogenate. Increased intake of xenobiotics, depletion of depot antioxidants, unbalanced nutrition and other negative factors promotes the development of an oxidative stress characterized by imparing the prooxidant and antioxidant balance, and the development of oxidative damage. Object. Тo analyze the status of free-radical processes in hydrocortisone periodontitis in rabbits. Materials and methods. The research was conducted on Chinchilla breeds, which were subjected to modeled periodontitis. Results. Unidirectional changes of lipid peroxidation (LP) and antioxidant enzyme systems in both serum and mandibular periodontal tissue homogenate were found out. The study demonstrated the activation of lipid peroxidation and antioxidant defense in serum. Conclusions. Increase in the activity of lipid peroxidation processes plays an important role in the pathogenesis of numerous pathological processes, including inflammatory lesions of periodontal tissues. Changes in the indicators of the lipid peroxidation system serve as markers for identifying the severity of the inflammatory process and the effectiveness of the treatment. In hydrocortisone periodontitis in rabbits we observe the activation of lipid peroxidation and decrease in the activity of antioxidant enzyme systems. Shifts occurring in the secondary LP products, catalase and ceruloplasmin confirm the inflammatory nature of periodontium pathology in rabbits.
Ключові слова: кролі
гідрокортизоновий пародонтит
перекисне окиснення ліпідів
антиоксидантна система
каталаза
малоновий діальдегід
церулоплазмін
кроли
гидрокортизоновый пародонтит
перекисное окисление липидов
антиоксидантная система
каталаза
церулоплазмин
малоновый диальдегид
rabbits
hydrocortisone periodontitis
peroxide oxidation of lipids
antioxidant system
catalase
ceruloplasmin
malondialdehyde
УДК: 577.1:616-001.17
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12368
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Cheremysna_Status_of_free_radical_processes.pdf355,45 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.