Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1244
Назва: Использование курорта Трускавец как нефрологической здравницы
Інші назви: Use of the resort Truskavets a nephrological resorts
Використання курорту Трускавець як нефрологічної здравниці
Автори: Дудченко, Максим Андрійович
Дудченко, Максим Андреевич
Dudchenko, M. A.
Сорокіна, Світлана Іванівна
Сорокина, Светлана Ивановна
Sorokina, S. I.
Третяк, Наталія Григорівна
Третяк, Наталья Григорьевна
Tretiak, N. G.
Дата публікації: жов-2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Дудченко М. А. Використання курорту Трускавець як нефрологічної здравниці / М. А. Дудченко, С. І. Сорокіна, Н. Г. Третяк // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 1, № 4, С. 10–16.
Короткий огляд (реферат): Завдяки Бориславським нафтовим та озокеритним породам по своєму складу Трускавець і «Нафтуся» є унікальними, подібних з ними інших курортів та мінеральних вод на Землі немає. Існуючі раніше постулати про те, що потовиділення полегшує функцію нирок і що питні мінеральні води не можна використовувати для лікування гломерулонефритів відійшли в минуле. Проте, ці поняття до цього часу існують в думці лікарів і навіть в медичній літературі. В дійсності потогінна терапія в жаркому кліматі приводить до згущення крові з погіршенням фільтрації та реабсорбції в нирках, а у більшості мінералізованих хлоридно-натрієвих вод підвищується гідрофільність тканин із затриманням рідини в організмі і порушується діяльність нирок. Доведено про можливість лікування хворих на нирки в умовах теплого клімату в наших південних районах, а слабко мінералізована гідрокарбонатно кальцієво-магнієва вода «Нафтуся» позитивно діє при лікуванні хворих на гломерулонефрит. Тільки, якщо в основі вживання збільшених доз «Нафтусі», так званими урологічними хворими, полягає діуретичний ефект для промивання тканин та сечової системи, то метою прийняття помірних доз «Нафтусі» при гломерулонефриті є введення в організм іонного складу води, органічних речовин, мікроелементів, мікроорганізмів, які корисно впливають на патоморфологічні і патофізіологічні зміни в нирках хворих. Сприятливий теплий клімат Трускавця в літній курортний сезон поєднаний з використанням «Нафтусі» дозволяють включити в показання до лікування в Трускавці на хронічний гломерулонефрит в стадії ремісії без ниркової недостатності. Таким чином, для покращення роботи курорту Трускавець і забезпечення повноцінної реабілітації хворих на нирки необхідно включити в курортну практику Трускавця лікарських фахівців – нефрологів. Підвищити знання нефрології лікарями курорту. Створити в Трускавці нефрологічний санаторій. Продовжити клінічні дослідження впливу на хворих мінеральних вод по типу «Нафтуся», які використовуються в бюветі із різних джерел для диференційної терапії ; Благодаря Бориславским нефтяным и озокеритовым породам Трускавец и «Нафтуся» являються уникальными. Подобных курортов и минеральных вод в мире не существует. Постулаты о том, что потоотделение облегчает функцию почек и питьевые минеральные воды не следует принимать для лечения гломерулонефритов, ушли в прошлое. Однако эти представления до последнего времени существуют среди врачей и даже в медицинской литературе. В действительности потогонная терапия в жарком климате приводит к сгущению крови с ухудшением фильтрации и реабсорбции в почках. В большинстве минерализованные хлоридно-натриевые минеральные воды повышают гидрофильность тканей с задержкой жидкости в организме и нарушают деятельность почек. Доказаны возможности лечения больных с заболеваниями почек в условиях теплого климата южных районов страны и что слабоминерализованная гидрокарбонатно-кальциево-магниевая вода «Нафтуся» положительно влияет на больных гломерулонефритом. Только если в основе применения увеличенных доз «Нафтуси», так называемыми урологическими больными, заключается диуретический эффект для промывки тканей и мочевой системы, то целью принятия умеренных доз «Нафтуси» при гломерулонефрите является введение в организм ионного состава воды, органических веществ, микроэлементов, микроорганизмов, которые полезно влияют на патоморфологические и патофизиологические изменения в почках больных. Благоприятный теплый климат в весенне-летне-осенний курортный сезон в сочетании с «Нафтусей» позволяют включить в показания лечение в Трускавце хронического гломерулонефрита в стадии ремиссии без почечной недостаточности. Таким образом, для улучшения работы курорта Трускавец и обеспечения полноценной реабилитации почечных больных необходимо включить в курортную практику Трускавца специалистов — нефрологов. Повысить знания нефрологии врачами курорта. Создать в Трускавце нефрологический санаторий. Продолжить клинические исследования воздействия на больных минеральных вод по типу «Нафтуся», которые используются в бювете из разных источников для дифференциальной терапии ; Truskavets and «Naftusya» are unique thanks to Borislav oil and ozocerite deposits. There are no another resorts and mineral water in the world with the same content. On the uniqueness of Truskavets evidenced by the abundance of mineral springs concentration (14) in a limited area of the city (3 km). More than 300 mineral springs, which contain the same organic composition are known in this Carpathian area. The mineral springs of the «Naftusya» are located at different depths (in the range of 20-100 m) contain the same chemical composition, but different mineralization (M 0.25-0.9 g/m3) and the concentration (cations: Ca 10-180; Mg<100) medicinal substances. «Naftusya» is mild mineralized bicarbonate-calcium-magnesium mineral-watercontaining organic compounds, trace elements, microorganisms and their metabolic products. These features of Truskavets and its «Naftusja» are not known in the world. Due to this chemical composition and low mineralization «Naftusya» promotes the release of toxins from the tissues, normalizes many metabolic processes in the body, improves the functional state of the central, autonomic nervous and endocrine systems. It has, to some extent, not only a disinfectant, but anti-inflammatory properties also. Other mineral spa water have a beneficial effect in the treatment of attended diseases of the stomach, intestines, liver and biliary tract, nervous system, etc., which are found in patients suffering from diseases of the urinary system, and often worsen its course. A feature of the climate of Truskavets is a short winter (2 months), the duration of the frost-free or just warm period (5 months.) with a small variation of daily temperatures, the presence of a large number of variable cloudiness with a low repeatability of showers and thunderstorms, moderate humidity (71.2-82,2%), atmospheric pressure constancy (daily 719-724.7 mm), moderate warm wind (the average rate of 2.4 to 3.4 m/s), which can be attributed to Truskavets terrain with forest-steppe climate, although located at the level of medium-sized mountains. K.V. Kolomijets (1948) believes that Truskavets may be a climatic resort. The existing postulates that the perspiration facilitates the kidneys function and drinking mineral waters are contraindicated for the treatment of glomerulonephritis went to past. However, these concepts still prevail among surgeons and even in the literature. In fact perspiration therapy in a hot climate causes an augmentation of the blood viscosity with the deterioration of filtration and reabsorption in the kidneys. The mineralized sodium chloride water increases the tissue hydrophilic, retain fluid in the body and leads to the kidneys deterioration. It’s proved the possibility of renal patients treating in the warm climates of the Southern region our country, and low-mineralized hydrocarbonate calcium-magnesium mineral water «Naftusya» has a favorable effect in the treatment of patients with glomerulonephritis. But if in the basis of receiving «Naftusya» increasing doses by so-called urologic patients underlying diuretic effect, that using of moderate doses in glomerulonephritis is the introduction of the ion composition of the water, organic matter, minerals, micro-organisms, which have a positive impact on pathomorphological and pathophysiological changes in kidneys. The favorable warm climate of Truskavets in the summer season in the promptness with «Naftusya» options allow to include indications for treatment patients with chronic glomerulonephritis in remission without renal insufficiency. Thus, to improve and complete the work of Truskavets ensure that a full recovery of renal patients should be introduced in the resort practice of nephrologist speciality. It is necessary to raise the level of knowledge in nephrology by physicians of resort, to continue clinical studies about different types of mineral water «Naftusya» effects, which are used for differentiated therapy
Ключові слова: Трускавець
Трускавец
Truskavets
«Нафтуся»
«Нафтуся»
«Naftusya»
гломерулонефрит
гломерулонефрит
glomerulonephritis
курортна нефрологія
курортная нефрология
resort nephrology
лікування
лечение
treatment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1244
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ispolzovanije_kurorta_truskavez.pdf133,29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.