Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1245
Назва: Анализ предикторов эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С
Інші назви: Аналіз предикторів ефективності противірусної терпії хронічного гепатиту С
Analysis of predictors of the effectiveness of antiviral therapy for chronic hepatitis C
Автори: Сизова, Людмила Михайловна
Сизова, Людмила Михайлівна
Sizovа, L.M.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Сизова Л. М. Анализ предикторов эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С / Л. М. Сизова // Світ медицини та біології. ‒ 2017. ‒ № 3 (61). ‒ С. 63‒67.
Короткий огляд (реферат): Проведен анализ клинико-генетических предикторов эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С пегилироваными интерферонами и рибавирином. В результате исследования уточнены и расширены представления о предикторах низкой эффективности данной схемы лечения: подтверждены общепризнанные – 1 генотип ВГС, возраст старше 40 лет, стадия фиброза печени F3-F4 по шкале METAVIR и определены дополнительные – лейкопения, уровни гамма-глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы превышающие верхнюю границу нормы, быстрый темп прогрессирования фиброза печени и «мутантная» аллель 299Gly гена TLR4. Определено, что при наличии указанных предикторов у пациентов с хроническим гепатитом С частота достижения стойкого вирусологического ответа достоверно ниже, чем при их отсутствии, что указывает на нецелесообразность назначения этим больным двойной противовирусной терапии; Проведений аналіз клініко-генетичних предикторів ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С пегильованими інтерферонами та рибавірином. В результаті дослідження уточнені та розширені уявлення щодо предикторів низької ефективності даної схеми лікування: підтверджені загальновизнані – 1 генотип ВГС, вік старше 40 років, стадія фіброзу печінки F3-F4 за шкалою METAVIR і визначені додаткові – лейкопенія, рівні гама-глутамілтранспептидази та лужної фосфатази вищі за верхню межу норми, швидкий темп прогресування фіброзу печінки та «мутантна» алель 299Gly гена TLR4. Визначено, що при наявності вказаних предикторів у пацієнтів із хронічним гепатитом С частота досягнення стійкої вірусологічної відповіді достовірно нижче, ніж при їхній відсутності, що вказує на недоцільність призначення цим хворим подвійної противірусної терапії; The analysis of clinical and genetic predictors of the effectiveness of antiviral therapy of chronic hepatitis C with pegylated interferons and ribavirin was carried out. The study refined and extended ideas about the predictors of low efficacy of this regimen: confirmed recognized – 1 genotype HCV (over 40 years of age, the stage of liver fibrosis F3-F4 by METAVIR scale and identified additional – leukopenia, levels of gamma-glutamyltranspeptidase and alkaline phosphatase above the upper limit of the norm, the rapid rate of liver fibrosis progression and the «mutant» 299Gly allele of the TLR4 gene. Determined that the presence of these predictors in patients with chronic hepatitis C the frequency of achievement of sustained virologic response were significantly lower than in their absence, indicating the inappropriateness of assignment this sick dual antiviral therapy.
Ключові слова: хронический гепатит С
гены
предикторы
противовирусная терапия
хронічний гепатит С
гени
предиктори
противірусна терапія
chronic hepatitis C
genes
predictors
antiviral therapy
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1245
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SMB-2017-03-063.pdf165,8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.