Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1253
Назва: Теорія катастроф в аналізі порушень ритму і провідності у хворих на повну атріовентрикулярну блокаду
Інші назви: Теория катастроф в анализе нарушений ритма и проводимости у больных с полной AV-блокадой
Catastrophe theory in the analysis of arhythmias and conductivity in patients with complete atrioventricular block
Автори: Кулішов, Сергій Костянтинович
Кулишов, Сергей Константинович
Kulishov, S. K.
Вакуленко, Костянтин Євгенійович
Вакуленко, Константин Евгеньевич
Vakulenko, K. Ye.
Латоха, Ілля Олександрович
Латоха, Илья Александрович
Latoha, I. O.
Сорокіна, Світлана Іванівна
Сорокина, Светлана Ивановна
Sorokina, S. I.
Третяк, Наталія Григорівна
Третяк, Наталья Григорьевна
Tretjak, N. G.
Дата публікації: 21-лис-2006
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Теорія катастроф в аналізі порушень ритму і провідності у хворих на повну, атріовентрикулярну блокаду / С. К. Кулішов, К. Є. Вакуленко, І. О. Латоха [та ін.] // Проблеми екології та медицини. – 2006. – Т. 10, № 3–4. – С. 10–12.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було визначення індивідуальних патогенетичних механізмів ішемічної хвороби серця з повною атріовентрикулярною блокадою за допомогою нелінійного математичного аналізу, зокрема ехокардіоскопічних, електрокардіографічних даних. Цей аналіз дозволив діагностувати у 26 хворих на ішемічну хворобу серця з повною атріовентрикулярною блокадою біфуркації суправентрикулярних і шлуночкових аритмій при атріовентрикулярній блокаді ІІІ ст. Розгляд гіпертрофії шлуночків, передсердь як каустик еліпсоїдних утворень допомогло визначити спрямованість механічного тиску внутрішньо серцевої гемодинаміки, обумовленої порушеннями ритму, провідності. Каустики біфуркаційних суправентрикулярних і шлуночкових аритмій геометрично зіставляли з локалізацією гіпертрофії передсердь та шлуночків. Стик таких кривих у 19 з 26 хворих (P <0,05 відповідно до критерію знаків) - це патофізіологічно-морфологічний максимум впливу атріовентрикулярної блокади. Такий підхід поліпшив якість ехокардіоскопічної, електрокардіографічної діагностики особливостей ремоделювання морфології і електрофізіології серця ; Целью исследования было определение индивидуальных патогенетических механизмов ишемической болезни сердца с полной атриовентрикулярной блокадой с помощью нелинейного математического анализа, в частности ехокардиоскопических, электрокардиографических данных. Этот анализ позволил диагностировать у 26 больных ишемической болезнью сердца с полной атриовентрикулярной блокадой бифуркации суправентрикулярных и желудочковых аритмий при атриовентрикулярной блокаде ІІІ ст. Рассмотрение гипертрофии желудочков, предсердий как каустик эллипсоидных образований помогло определить направленность механического давления внутрисердечной гемодинамики, обусловленной нарушениями ритма, проводимости. Каустики бифуркационных суправентрикулярных и желудочковых аритмий геометрически сопоставляли с локализацией гипертрофии предсердий и желудочков. Стык таких кривых у 19 из 26 больных (P<0,05 согласно критерию знаков)- это патофизиологическо-морфологический максимум влияния атриовентрикулярной блокады. Такой подход улучшил качество эхокардиоскопической, электрокардиографической диагностики особенностей ремоделирования морфологии и электрофизиологии сердца ; The purpose of research was determined individual pathogenetic mechanisms of ischemic heart disease with complete atrioventricular block by means of the nonlinear mathematical analysis, in particular the data of echocardiographical and electrocardiographical study. This analysis has allowed to diagnose bifurcation of supraventricular and ventricular arrhythmias in 26 patients ischemic heart disease with complete atrioventricular blockade. Consideration of ventricular and atrial hypertrophy as caustics of ellipsoid formations has helped to determine an orientation of mechanical pressure of cardiovascular hemodynamics, the caused infringements of a rhythm, conductivity. Caustics of bifurcation of supraventricular and ventricular arrhythmias geometrically compared to localization of a hypertrophy of atriums and ventricules. The joint of such curves at 19 from 26 patients (P<0,05 according to criteria of marks) is a morphological maximum of influence atrioventricular block. Such approach has improved quality of echocardiographical and electrocardiographical diagnostics of features remodeling of morphology and electrophysiology of heart
Ключові слова: біфуркація ритмів
бифуркация ритмов
bifurcation rhythms
атріовентрикулярна блокада
атриовентрикулярная блокада
atrioventricular blockade
коронарна хвороба
коронарная болезнь
coronary disease
каустики
каустики
caustics
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1253
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
teoriya_katastrof_v_analizi_porushen_rytmu.pdf122,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.