Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12912
Назва: Роль урсодезоксихолевої кислоти в оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця
Інші назви: Роль урсодезоксихолевой кислоты в оптимизации гиполипидемической терапии у больных ишемической болезнью сердца
Ursodeoxycholic acid in hypolipidemic therapy optimization for patients with ischemic heart disease
Автори: Щербак, Ольга Василівна
Щербак, Ольга Васильевна
Shcherbak, О. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Щербак О. В. Роль урсодезоксихолевої кислоти в оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця / О. В. Щербак // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 4 (60), ч. 2. – С. 249–252.
Короткий огляд (реферат): Нормалізація показників ліпідного профілю являється обов’язковою умовою ефективного лікування хворих на ІХС. Мета – оцінити ефективність гіполіпідемічного ефекту середніх терапевтичних доз розувастатину у комбінації з УДХК у хворих на ІХС. Матеріали і методи. Обстежено 63 пацієнти із ІХС, серед них жінок - 18 (28,6%), чоловіків - 45 (71,4%). Вік пацієнтів склав 59,2±6,8 років. Залежно від схеми лікування пацієнтів розподіляли на дві групи: І (n=32) – призначали розувастатин 20 мг на добу і УДХК 15 мг/кг/добу; ІІ (n=31) – призначали розувастатин 20 мг на добу. Дослідження ліпідного профілю проводили тричі: перед лікуванням, через 1 і 6 місяців. Результати. Максимальним гіполіпідемічним ефектом володіла комбінація середніх терапевтичних доз розувастатину та УДХК. Через 1 місяць лікування у пацієнтів І групи вміст ХС ЛПНЩ зменшився у 1,5 рази, ТГ – у 1,2 рази (р<0,01). Через 6 місяців у даних хворих зафіксовано зниження рівня ЗХС в 1,6 рази (4,01±0,52 проти, ХС ЛПНЩ – в 2,5 рази, ТГ – у 1,3 рази. Цільовий рівень ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л через 6 місяців лікування досягли 25 (78,1%) пацієнтів І підгрупи. Висновки. Призначення середніх терапевтичних доз розувастатину у комбінації з УДХК дозволяє досягти цільового рівня ХС ЛПНЩ за перші чотири тижні лікування, що потребує тривалого продовження ефективної схеми з регулярним моніторингом показників ліпідного профілю.
Нормализация показателей липидного профиля является обязательным условием эффективного лечения больных ИБС. Цель - оценить эффективность гиполипидемического эффекта средних терапевтических доз розувастатина в комбинации с УДХК у больных ИБС. Материалы и методы. Обследовано 63 пациентов с ИБС, из них женщин - 18 (28,6%), мужчин - 45 (71,4%). Возраст пациентов составил 59,2 ± 6,8 лет. В зависимости от схемы лечения пациентов распределяли на две группы: I (n = 32) - назначали розувастатин 20 мг и УДХК 15 мг / кг / сут; ІІ (n = 31) - назначали розувастатин 20 мг в сутки. Исследование липидного профиля проводили трижды: перед лечением, через 1 и 6 месяцев. Результаты. Максимальным гиполипидемическим эффектом обладала комбинация средних терапевтических доз розувастатина и УДХК. Через 1 месяц лечения у пациентов I группы содержание ХС ЛПНП уменьшилось в 1,5 раза, ТГ - в 1,2 раза (р <0,01). Через 6 месяцев у данных больных зафиксировано снижение уровня ОХС в 1,6 раза (4,01 ± 0,52 против, ХС ЛПНП - в 2,5 раза, ТГ - в 1,3 раза. Целевой уровень ХС ЛПНП <1,8 ммоль / л через 6 месяцев лечения достигли 25 (78,1%) пациентов І подгруппы. Выводы. Назначение средних терапевтических доз розувастатина в комбинации с УДХК позволяет достичь целевого уровня ХС ЛПНП за первые четыре недели лечения, что требует длительного продолжения эффективной схемы с регулярным мониторингом показателей липидного профиля.
Normalization of lipid profile indices is an essential for effective treatment of patients with IHD. The aim of this study is to evaluate a hypolipidemic effeccacy of Rosuvastatin used in an average therapeutic dose in combination with UDCA in patients with IHD. Materials and methods. 63 patients with IHD were included in the survey, of them there were 18 (28,6%) women and 45 (71,4%).men aged 59,2±6,8 years. Patients were divided into 2 groups according to the chosen therapeutic scheme: І (n=32) group was prescribed to take Rosuvastatin in a dose of 20 mg per day and UDCA in a dose of 15 mg/kg/day; ІІ (n=31) group was prescribed to take Rosuvastatin in a dose of 20 mg per day. Lipid profile test was conducted three times: before the treatment, in a month and in 6 months. Results. Combination of average-dosed Rosuvastatin with UDCA demonstrated maximal hypolipidemic effect. LDL cholesterol decreased 1,5 times, TG – 1,2 times among the patients of the I group in a month period of the treatment (р<0,01). In 6 month period the level of total cholesterol decreased 1,6 times among these patients (4,01±0,52 against, LDL cholesterol –2,5 times, TG – 1,3 times. A target LDL cholesterol level <1,8 mmol/l was achieved in 6-month period of treatment in 25 (78,1%) patients of the I subgroup. Conclusions. Prescription of Rosuvastatine average therapeutic doses in combination with UDCA allows us to achieve LDL cholesterol target level in first month of treatment, which requires continuing longitudinal use of the effective therapeutic scheme with regular lipid profile indices monitoring.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
дисліпідемія
розувастатин
урсодезоксихолева кислота
ишемическая болезнь сердца
дислипидемия
розувастатин
урсодезоксихолевая кислота
ischemic heart disease
dyslipidemia
Rosuvastatin
Ursodeoxycholic acid
УДК: 615.242.3./244:616.127 – 005.4 - 085
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12912
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 17, вип. 4 (60), ч. 2
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ursodeoxycholic_acid_in_hypolipidemic_therapy.pdf111,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.