UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1298
Назва: Іван Петрович Павлов — творець вчення про фізіологію травлення
Інші назви: Иван Петрович Павлов – создатель учение о физиологии пищеварения
Ivan Petrovich Pavlov - is a creator studies about physiology of digestion
Автори: Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Yudina, K.
Юдина, Ксения Евгеньевна
Волощук, Василь Михайлович
Voloshchuk, B.
Волощук, Василий Михайлович
Дата публікації: 2014
Видавець: Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна
Бібліографічний опис: Волощук В. М. Іван Петрович Павлов — творець вчення про фізіологію травлення / В. М. Волощук, К. Є. Юдіна // Історія науки і техніки : зб. наук. пр./ Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна; редкол.: О. Я. Пилипчук (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во ДЕТУТ, 2014. — С. 162—170.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена науковим досягненням великого ученого-фізіолога Івана Петровича Павлова. Висвітлено основні досягнення науковця. Зроблено висновок стосовно значущості досліджень для подальшого розвитку фізіологічної науки. Завдяки І.П. Павлову та його чисельним учням і вчителям фізіологія травлення по праву визнана вітчизняним розділом фізіології. Протягом всього свого життя він плідно і наполегливо працював у найскладніших і найменш досліджених напрямах фізіології та був новатором і революціонером в науці. Наукові досягнення І.П. Павлова мали величезний вплив на вивчення фізіології травлення тварин. Його праці з накладання тваринам постійної фістули підшлункової залози, вивчення секреції соку шлунком за допомогою так званої «уявної годівлі» та створення «ізольованого шлуночку» вчинили справжній переворот в фізіології того часу і залишаються актуальними й зараз. Вчений є автором складної хірургічної методики, яка забезпечує можливість проводити тривалий час на тварині, що одужала після оперативного втручання, спостереження у природних або мало змінених умовах. Його дослідження мали не тільки теоретичне значення, а і практичне. Вони дали змогу вдосконалити раціон сільськогосподарських тварин для отримання значного приросту маси тіла, вдосконалити умови утримання та годівлі тварин; Статья посвящена научным достижениям большого ученого-физиолога Ивана Петровича Павлова. Отражены основные достижения научного работника. Сделан вывод относительно значимости исследований для дальнейшего развития физиологичной науки. Благодаря І.П. Павлову и его численным ученикам и учителям физиология пищеварения по праву признана отечественным разделом физиологии. В течение всей своей жизни он плодотворно и настойчиво работал в самых сложных и наименее исследованных направлениях физиологии и был новатором и революціонером в науке. Научные достижения І.П. Павлова имели огромное влияние на изучение физиологии пищеварения животных. Его труды из наложения животным постоянной фистулы поджелудочной железы, изучения секреции сока желудком с помощью так называемого "мнимого кормления" и создания "изолированного желудочка" совершили настоящий переворот в физиологии того времени и остаются актуальными и сейчас. Ученый является автором сложной хирургической методики, которая обеспечивает возможность проводить длительное время на животном, которое выздоровело после оперативного вмешательства, наблюдения в естественных или мало измененных условиях. Его исследования имели не только теоретическое значение, но и практическое. Они дали возможность усовершенствовать рацион сельскохозяйственных животных для получения значительного прироста массы тела, усовершенствовать условия содержания и кормления животных; The article is sanctified to scientific achievements of large scientist-physiologist Ivan Petrovich Pavlov. Basic achievements of research worker are reflected. Drawn conclusion in relation to meaningfulness of researches for further development of physiology science. Due to I.P. Pavlov and his numeral students and teachers physiology of digestion is legally acknowledged by the domestic division of physiology. During all life he fruitfully and insistingly worked in the most difficult and the least investigational directions of physiology and was an innovator and revolutionary in science. Scientific achievements of I.P.Pavlov had an enormous influence on the study of physiology of digestion of animals. His labours from imposition by the animal of permanent fistula of pancreas, studies of secretion of juice a stomach by means of the so-called "imaginary feeding" and creation of the "isolated ventricle" was accomplish the real revolution in physiology of that time and remain actual and now. A scientist is the author of difficult surgical methods, which provides possibility to conduct long time on an animal, which got better after operative intervention, supervision in natural or small changed terms. His researches had not only a theoretical value but also practical. They enabled to perfect the ration of agricultural animals for the receipt of considerable increase of mass of body, to perfect the terms of maintenance and feeding of animals.
Ключові слова: фізіологія
травлення
І.П.Павлов
физиология
пищеварение
И.П.Павлов
physiology
digestion
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1298
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Pavlov.pdf1,37 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.