Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12983
Назва: Analysis of association between the density of infiltration in primary carcinoma of the mammary gland by tumor-associated macrophages and postoperative prognosis
Автори: Aikian, A. Z.
Shynkevych, V. I.
Kaidashev, I. P.
Айкян, Артем Завенович
Шинкевич, Вікторія Ігорівна
Кайдашев, Ігор Петрович
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Aikian A. Z. Analysis of association between the density of infiltration in primary carcinoma of the mammary gland by tumor-associated macrophages and postoperative prognosis / A. Z. Aikian, V. I. Shynkevych, I. P. Kaidashev // The Medical and ecological problems. – 2019. – Vol 23, № 1–2. – P. 3–7.
Короткий огляд (реферат): Пухлино-асоційовані макрофаги (ПАМ) M2-типу домінують у пухлинах і продукують сприятливі для їх росту молекули, стимулюючи ріст пухлини. Однак, зміна M2-типу на М1 може уповільнювати або припиняти цей ріст. Для реалізації напрямку модуляції М1/М2 при лікуванні карциноми/раку молочної залози (РМЗ) необхідна обґрунтована діагностика і підтвердження негативного прогнозу ПАМ. Метою роботи було оцінити відношення пухлино-асоційованих макрофагів до післяопераційного прогнозу/виживання пацієнток з карциномою/раком молочної залози (РМЗ). Матеріалом дослідження були інтраопераційні тканини пухлин та іпсилатеральних лімфовузлів при радикальному видалені молочних залоз. Патоморфологічне дослідження лімфовузлів проводилося для уточнення діагностики стосовно N0/1. Щільність інфільтрації ПАМ визначали за допомогою імуногістохімічного забарвлення (ІГХ) CD68 та CD163 на 30 зразках п’яти молекулярно-біологічних типів РМЗ (по три клінічних випадки кожного). ІГХ дослідження по визначенню ПАМ і М2-подібних макрофагів проведено за допомогою стрептавідин-пероксидазного методу. Дослідження дозволило встановити, що кількісне представництво СD68+ та CD163+ Мф дуже різнилося від пацієнтки до пацієнтки, а також в межах зразку, що залежить зокрема від морфологічних особливостей РМЗ, охопленого біопсією. Щільність інфільтрації CD163+ макрофагами вогнища РМЗ негативно корелювала з післяопераційним виживанням, але не достовірно, проте це вкладається у загальну концепцію про негативний прогноз інфільтрації М2-подібними макрофагами. Потрібна більша кількість досліджень для підтвердження негативного значення щільності інфільтрації ПАМ первинного вогнища РМЗ для післяопераційного прогнозу. Не виключена захисна роль повноцінних М1-подібних ПАМ вогнища первинного ураження при РМЗ на рівні персоналізованого підходу. Перспективною є розробка диференційної діагностики і підходу до лікування РМЗ з урахуванням рівнів його інфільтрації субпопуляціями ПАМ.
Tumor-associated macrophages (TAM) of the M2-type dominate in tumors and produce molecules, favorable for their growth, stimulating tumor growth. However, changing the M2-type for M1 can slow down or arrest this growth. For realization of the M1 / M2 modulation direction in the treatment of carcinoma / breast cancer (BC), a substantiated diagnosis and confirmation of the TAM negative prognosis is necessary. Therefore, the aim of the study was to evaluate the relation of tumor associated macrophages to the postoperative prognosis / survival of patients with 5 molecular-biological types of breast carcinoma. Materials of the study were intraoperative tissues of tumors and ipsilateral lymph nodes in radically removed mammary glands. Pathomorphological study of lymph nodes was conducted to clarify the diagnosis in relation to N0/1. The density of TAM infiltration was determined by immunohistochemical staining of CD68 and CD163 in 30 samples of five molecular biological types of breast cancer (three clinical cases of each type). Immunohistochemical (IHC) studies for the determination of TAM and M2-like macrophages were conducted using streptavidin-peroxidase method. The quantitative representation of CD68 + and CD163 + Mph is very different from patient to patient and also within one sample, which depends, in particular, on the morphological characteristics of breast cancer, studied by the biopsy. The density of infiltration by CD163 + macrophages of the BC focus negatively correlated with postoperative survival, which did not reach statistical significance, but is included in the general concept of a negative prognosis of infiltration by M2-like macrophages. Further research is needed to confirm the negative significance of the ТАМ infiltration density in the BC primary focus for postoperative prognosis. Promising is the development of differential diagnosis and approach to the treatment of breast cancer, taking into account the levels of its infiltration by subpopulations of TAM.
Ключові слова: cancer / carcinoma of the mammary gland
tumor associated macrophages
molecular-biological types of.breast cancer
postoperative survival prediction
рак/карцинома молочної залози
пухлино-асоційовані макрофаги
молекулярно-біологічні типи РМЗ,
післяопераційний прогноз виживання
УДК: 618.19-006.04/.44:611.018
DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2019.23.1-2.01
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12983
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
analysis_of_associat.pdfНаукова стаття660,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.