UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12995
Назва: Обгрунтування використання нанопрепарату в комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит І–ІІ ступеню
Інші назви: Обоснование использования нанопрепарата в комплексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом І-ІІ степени
Substantiation of use of nanopreparation in complex treatment of patients with chronic generalized periodontitis of I-II degree
Автори: Дубина, Віталій Олексійович
Скрипников, Петро Миколайович
Хавалкіна, Людмила Михайлівна
Коробейнікова, Юлія Леонідівна
Дубина, Виталий Алексеевич
Скрипников, Петр Николаевич
Хавалкина, Людмила Михайловна
Коробейникова, Юлия Леонидовна
Dubyna, V. A.
Skrypnykov, P. N.
Khavalkina, L. M.
Korobeinikova, Yu. L.
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Обгрунтування використання нанопрепарату в комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародонтит І–ІІ ступеню / В. О. Дубина, П. М. Скрипников, Л. М. Хавалкіна, Ю. В. Коробейнікова // Світ медицини та біології. – 2019. – № 3 (69). – С. 63–67.
Короткий огляд (реферат): Захворювання пародонту займають одне з перших місць серед стоматологічних захворювань в наш час. Серед усіх відомих методів лікування, в комплексній терапії, ведучим є терапевтичне місцеве лікування із застосуванням різноманітних препаратів, вибір яких повинен ґрунтуватись на ступені і формі патології та тяжкості перебігу хронічного генералізованого пародонтиту (ХГП). В нашій роботі ми застосовували нанопрепарат фулерен С60. Гарна переносимість та безпека препарату фулерен С60 при лікуванні ХГП, дозволяє розглядати його як безін’єкційну альтернативу загальноприйнятим методам лікування. Застосовували нанопрепарат у ірригаторі та у вигляді інстиляцій/аплікацій (або їх поєднання) у кожен пародонтальний карман. Вивчали площу білкових фракталів до та після використання препарату фулерен С60. В результаті дослідження виявлено, що показник площі білкових фракталів в двох групах знизився в середньому на 2,480%. Використовуючи препарат фулерен С60 у вигляді іригацій та інстиляцій/аплікацій, визначено чітке зменшення площі білкових фракталів у тізіографічниїх зразках, що доводить доцільне викристання данного нанопрепарату.
Заболевания пародонта занимают одно из первых мест среди стоматологических заболеваний в современном мире. Среди всех известных методов лечения, в комплексной терапии, ведущим является терапевтическое местное лечение с применением различных препаратов, выбор которых должен основываться на степени и форме патологии и тяжести течения хронического генерализованного пародонтита (ХГП). В нашей работе мы применяли нанопрепарат фуллерен С60. Хорошая переносимость и безопасность препарата при лечении ХГП, позволяет рассматривать его как безинъекционнаю альтернативу общепринятым методам лечения. Применяли нанопрепарат в ирригаторе и в виде инстилляций / аппликаций (или их сочетание) в каждый пародонтальный карман. Изучали площадь белковых фракталов до и после использования препарата фуллерен С60. В результате исследования выявлено, что показатель площади белковых фракталов в двух группах снизился в среднем на 2,480%. Используя препарат фуллерен С60 в виде ирригаций и инстилляций / аппликаций, определено четкое уменьшение площади белковых фракталов в тизиографических образцах, что доказывает целесообразное использование данного нанопрепарата.
Currently, periodontal disease is rating first among dental diseases. Among all known treatment methods, in complex therapy the leading one is local therapeutic treatment with various preparations, the choice of which should be based on the degree and form of the pathology and severity of the course of chronic generalized periodontitis (CGP). In our study we used nanopreparation called Fullerene-C60. Good tolerability and safety of the preparation in treatment of CGP allows us to consider it as a non-injectable alternative to conventional methods of treatment. The nanopreparation was used in the irrigator and in the form of instillations / applications (or their combination) in each periodontal pocket. The area of protein fractals before and after administration of FullereneC60 has been studied. The findings of the study showed that the protein fractal area in two groups decreased on the average by 2.480%. The use of Fullerene-C60 in the form of irrigation and instillation / applications showed a clear decrease in the area of protein fractals in tiziographic samples, which proves the rational use of this nanopreparation.
Ключові слова: нанопрепарат фулерен С60
пародонтит
біоплівка
нанопрепарат фуллерен С60
пародонтит
биопленка
Fullerene-C60 nanopreparation
periodontitis
biofilm
УДК: 616.314.17-085
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-63-66
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12995
Розташовується у зібраннях:Світ медицини та біології, № 3 (69)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Substantiation_of_use_of_nanopreparation.pdf359,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.