Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13058
Назва: Морфология жировой ткани человека
Інші назви: Будова жирової тканини людини
Morphology of human adipose tissue
Автори: Степанчук, Алла Петрівна
Степанчук, Алла Петровна
Stepanchuk, A. P
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Степанчук А. П. Морфология жировой ткани человека / А. П. Степанчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 2 (70). – С. 171–175.
Короткий огляд (реферат): Риск развития метаболических осложнений при ожирении зависит от топографии избыточной жировой ткани. Жировая ткань является основным источником энергии и обладает эндокринной функцией, секретирует вещества, влияющие на чувствительность тканей к инсулину. Исследованы гистологические препараты жировой ткани большого сальника людей среднего возрастного периода, умерших без патологии пищеварительной системы, и подкожной жировой ткани межлопаточной области плода. В результате микроскопического исследования срезов жировой ткани большого сальника человека и подкожно жировой ткани межлопаточной области плода виявлено, что она состоит из долек и микрососудов. Дольки жировой ткани большого сальника человека состоят из многоугольной формы белых адипоцитов содержащих в цитоплазме одно ядро, смещенное на периферию и одну жировую каплю. Подкожная жировая ткань межлопаточной области плода состоит из бурых адипоцитов с центрально расположенным ядром в цитоплазме, которое окружено численными жировыми каплями. Бурые адипоциты, по сравнению с белыми, имеют меньшие размеры и округлую форму. Количественно бурая жировая ткань преобладает у женщин, нежели у мужчин. Бурая жировая ткань активна не постоянно, а только при низкой температуре окружающей среды. У женщин бурые адипоциты более насыщенны митохондриями чем у мужчин. Жировая ткань большого сальника человека может быть источником имплантации трансплантата для восстановления дефектов органов брюшной полости при обширных хирургических операциях.
Ризик розвитку метаболічних процесів при ожирінні залежить від топографії надлишкової жирової тканини. Жирова тканина є джерелом енергії і володіє ендокринною функцією, через секрет речовин, які впливають на чутливість тканин до інсуліну. Досліджені гістологічні препарати жирової тканини великого чепця людей середнього вікового періоду, померлих без патології травної системи, і підшкірної жирової тканини міжлопаткової ділянки плода. Внаслідок мікроскопічного дослідження зрізів жирової тканини великого чепця людини і підшкірної жирової тканини міжлопаткової ділянки плода виявлено, що вона складається з часток та мікросудин. Частки жирової тканини великого чепця людини складаються із багатокутової форми білих адипоцитів, які містять в цитоплазмі одне ядро зміщене на периферію і одну краплю жира. Підшкірна жирова тканина міжлопаткової ділянки плода складається з бурих адипоцитів з центрально розташованим ядром в цитоплазмі, яке оточене численними жировими краплями. Бурі адипоцити в порівнянні з білими мають менший розмір та кулясту форму. Кількісно бура жирова тканина переважає у жінок у порівнянні з чоловіками. Бура жирова тканина активна не постійно, а тільки при низькій температурі оточуючого середовища. В жінок бурі адипоцити більш насичені мітохондріями, ніж у чоловіків. Жирова тканина великого чепця людини може бути джерелом імплантації трансплантата при відновленні дефектів органів черевної порожнини при обширних хірургічних операціях.
The risk of developing metabolic complications in obesity depends on the topography of excess adipose tissue. Adipose tissue is the main source of energy and also performs an endocrine function secreting substances that affect the sensitivity of tissues to insulin. The article describes the characteristics of histological preparations of adipose tissue samples taken from the omentum of middle-aged human cadavers with no confirmed diseases of the digestive system and of subcutaneous adipose tissue samples from interscapular region in the human dead foetuses. Microscopy of sections of adipose tissue from the omentum and subcutaneous adipose tissue from the interscapular region of the foetus revealed that it consisted of lobes and microvessels. Lobes of adipose tissue of a human large omentum consist of polygonal white adipocytes containing in their cytoplasm a nucleus displaced to the periphery and a fat drop. The subcutaneous adipose tissue taken from the interscapular region of the foetus consists of brown adipocytes with a nucleus located in the centre of the cytoplasm and surrounded by numerous fat droplets. Brown adipocytes when compared with white adipocyted are smaller and rounded in shape. Brown adipose tissue predominates in women than in men. Brown adipose tissue is not active all the time, but only at low ambient temperatures. In women, brown adipocytes are more saturated with mitochondria than in men. Adipose tissue of a human omentum can be a source of graft implant for restoring abdominal organ defects during extensive surgical operations.
Ключові слова: жировая ткань
большой сальник
белый адипоцит
бурый адипоцит
стромальные клетки
жирова тканина
великий чепець
білий адипоцит
бурий адипоцит
стромальні клітини
adipose tissue
omentum
white adipocyte
brown adipocyte
stromal cells
УДК: 611.018.2
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: prefix: 10.31718
10.31718/2077-1096.20.2.171
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13058
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 2 (70)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2020_Step_Alla_article.pdf643,69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.